Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Polityka zagraniczna II RP

No description
by

Radosław Kowalski

on 13 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Polityka zagraniczna II RP

Niemcy
Francja
Polska
Rosja
Rumunia
Polityka zagraniczna II RP
w latach 1918-1926
- Integralność terytorialną zagwarantował Polsce traktat wersalski (1919), a granice zatwierdziła Liga Narodów (1923),

- Część granic wywalczyliśmy w wyniku działań wojennych,

- Rosja nie była usatysfakcjonowana traktatem ryskim (1921),

- Niemcy nie byli zadowoleni z granicy, nazywali Polskę państwem sezonowym,

- Z Czechosłowacją trwał spór o Zaolzie,

- Litwa nie akceptowała zajęcia Wilna,

- Pokojowe stosunki tylko z Rumunią i Łotwą (sąsiedzi) oraz Francją.

- Rozmowy pokojowe w Mińsku i Rydze od września 1920 do marca 1921,

- Przedstawicielem Polski był Stanisław Grabski,

- Granicę ustalono na lini Dzisna-Dokszyce-Słucz-Ostróg-Zbrucz,

- Pokój w Rydze - 18 marca 1921,

- Rosjanie mieli zwrócić dzieła sztuki i zabytki kultury oraz wypłacić odszkodowanie.
(1871-1949), polski polityk i ekonomista. Członek polskiej delegacji na rokowania Polski i RFSRR w Mińsku, a następnie w Rydze, zakończonych traktatem ryskim. Jako zwolennik koncepcji inkorporacyjnej Romana Dmowskiego i przeciwnik koncepcji federacyjnej Józefa Piłsudskiego doprowadził do wytyczenia polsko-sowieckiej linii zawieszenia broni (która następnie stała się podstawą linii granicznej) z pominięciem Mińska.
Stanisław
- Plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach dał Polsce 8 wsi, w wyniku plebiscytu śląskiego Polska otrzymała 29% obszaru spornego,

- Układ w Rapallo (6 kwietnia 1922) - nawiązanie stosunków dyplomatycznych i ekonomiczno-wojskowych przez Niemcy i Rosję,

- Traktat w Locarno (16 października 1925) - Niemcy gwarantują nienaruszalność granic z Francją. Nie gwarantowano nic dla strony Polskiej,

- Polskę reprezentował w Locarno minister spraw zagraniczny Aleksander Skrzyński.
(1882-1931), polski polityk, dyplomata, prawnik. 1919-1922 poseł w Rumunii. 1922-1923 oraz 1924-1926 minister spraw zagranicznych. 1925-1926 premier. Jako minister spraw zagranicznych przyczynił się do uznania wschodnich granic Polski przez Radę Ambasadorów (15 marca 1923), dążył do unormowania stosunków z sąsiadami.
- Francja poszukiwała sojusznika na miejsce osłabionej rewolucją Rosji,

- 19 lutego 1921 roku podpisano polsko-francuską deklarację o przyjaźni.

- W razie napaści Niemiec na którąś ze stron państwa zobowiązywały się do udzielenia pomocy,

- Francja uzyskała w Locarno od Niemiec gwarancję nienaruszalności granic - Polska nie była już im potrzebna.
- Józef Piłsudski planował zjednoczyć państwa środkowej i wschodniej Europy jako Międzymorze,


- 3 marca 1921 - układ
o wzajemnej pomocy w przypadku ataku Rosji,


- Warunki układu negocjował
gen. Tadeusz Rozwadowski,


- Rumunia jako jedyny przyjazny sąsiad Polski.
idea polityczna wysuwana przez Józefa Piłsudskiego zakładająca utworzenie federacji państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Następnie Piłsudski rozważał federację lub sojusz państw nadbałtyckich i bałkańskich.

Międzymorze miało być przeciwwagą dla potęgi Rosji
i Niemiec, czyli zapobiec ich dominacji.

Jednak w wyniku sporów między poszczególnymi państwami branymi pod uwagę jedynym osiągnięciem był sojusz polsko-rumuński.
(1866-1928), polski generał broni. W październiku 1918 otrzymał nominację Rady Regencyjnej na dowódcę tworzącego się wojska polskiego. W listopadzie 1918,
po przekazaniu dowództwa nad wojskiem J. Piłsudskiemu, został pierwszym Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Występował przeciwko działaniom
J. Piłsudskiego, które jego zdaniem osłabiały morale armii.
Rozwadowski
-http://wojnaswiat.w.interia.pl/Polityka%20zagraniczna%20II%20RP.htm

-http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_zagraniczna_II_Rzeczypospolitej

-http://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_z_Locarno

-http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzymorze_(polityka)

-http://pl.wikipedia.org/wiki/Sojusz_polsko-rumu%C5%84ski

-http://portalwiedzy.onet.pl/21905,,,,rozwadowski_tadeusz,haslo.html

-http://portalwiedzy.onet.pl/37563,,,,skrzynski_aleksander,haslo.html

-http://portalwiedzy.onet.pl/16842,,,,grabski_stanislaw,haslo.html
Bibliografia:
autor prezentacji: Radosław Kowalski
Full transcript