Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Тт

No description
by

Dorjpurev Polooj

on 30 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Тт

Тт
Татварын хяналт, шалгалт
Татвар ногдуулалт, хураалтын үйл ажиллагаа хууль зүйн дагуу үнэн зөв явагдаж байгааг тогтоохын тулд авч хэрэгжүүлж буй хяналт тавих, шалгалт явуулах үйл ажиллагаа
Яагаад хэрэгтэй вэ?
Татвар, төлбөр, хураамж - Улсын төсөв:
Эрүүл мэнд
Боловсрол
Нийгмийн халамж
Нийгмийн хэв журам
Дэд бүтэц
Татвараа өөрөө тодорхойлдог - Үнэн зөв тайлагнах үүрэгтэй
Хяналт шалгалтын үр дүнд
Хянах, шалгах үйл ажиллагаа
Олон улсад
Татварын хяналт, шалгалт
НИЙГМИЙН САЙН САЙХАН,
ТЭГШ, ШУДАРГА БАЙДАЛ
Зорилго
Татварын эрхзүйн мэдлэгийг түгээх, татварын хяналт, шалгалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэх
Хяналт, шалгалтын үе шат
хяналт шалгалтын ажлыг төлөвлөх буюу сонголт хийх
хяналт шалгалтын ажилд томилох
хяналт шалгалт хийх бэлтгэл ажил
хяналт шалгалт хийх
шалгалтын төгсгөлийн үе шат
1. Хяналт шалгалтын ажлыг төлөвлөх буюу сонголт хийх
Сонголтын Голланд арга
Татвар төлөгчдийг сонгох авах шалгуур үзүүлэлтүүд:
татвар төлөлтийн хэмжээ
салбарын онцлог, үйл ажиллагааны чиглэл
урьд хийсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийн байдал
дотоод хяналт
хуулийн дагуу татвар төлдөг эсэх
100-150 А категори /итгэлтэй /
151-200 В категори /итгэж болох/
201-250 С категори /эргэлзээтэй/
251-300 D категори /илүү, эргэлзээтэй/
301-375 E категори /хуурамч, найдваргүй/

3. Хяналт шалгалт хийх бэлтгэл ажил
Зайлшгүй шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд хяналт шалгалт хийх талаар татвар төлөгчид ажлын 10-аас доошгүй өдрийн өмнө утсаар буюу мэдэгдэл бичиж хяналт шалгалтанд шаардагдах баримт материал, тооцоо судалгаа, данс бүртгэл, татвар төлөгч буюу түүнийг төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, нягтлан бодогч зэрэг хүмүүсийг бэлэн байхыг урьдчилан мэдэгдэнэ. Гэнэтийн болон мэдээллээр хяналт шалгалт хийх бол урьдчилан мэдэгдэхгүй байж болно
татварын хяналт шалгалтын ажлын картыг нээн хөтөлж, мэдээллийн санд бүртгүүлнэ
Монголын Татварын Алба
Татварын байцаагч
Илтгэх хуудас
Акт
Дүгнэлт
Татварын зөрчил???
Татварын хууль тогтоомжийг зөрчсөн нь нотлогдсон, эсвэл татвар төлөхөөс зайлсхийсэн, татвараа нуун дарагдуулсан үйлдэл, эс үйлдэхүйг татварын зөрчил гэнэ
Татварын ногдлыг бодит үнийн болон жишиг үнийн аргаар тодорхойлох
Байр, агуулахад нэвтрэн орж:
Үзлэг хийх
Тооллого явуулах
Ажлын зураг авалт хийх
Дүгнэлт
Төр түмэн нүдтэй
Татвараа нуун дарагдуулах нь богино хугацааны ашиг хонжоо үүсгэдэг ч урт хугацааны үр дүнд байгууллагын нэр хүнд, ашигт ажиллагаа, санхүүгийн тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлдөг.
Татварын эрсдэлийн үнэлгээний төрлүүд
Татвар төлөгчөөр
Татварын төрлөөр
Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар
Татварын үйл ажиллагааны төрлүүдээр
Татварын хууль тогтоомж зөрчсөн талаар мэдээлэл, гомдол, хүсэлт
Бусад
Эрсдлийн үнэлгээг ТЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрсдэл тооцох шалгуур үзүүлэлтүүдийг үндэслэн програмын аргаар болон мэдээллийг харьцуулан шинжлэх аргаар хийнэ.
2. Хяналт шалгалтын ажилд томилохдоо дараах бодлого баримтална

нэг татварын улсын ахлах байцаагчаар нэг татвар төлөгчийг давтан шалгуулахгүй байх
хяналт шалгалтыг 2 ба түүнээс дээш Татварын улсын /ахлах/ байцаагчдын бүрэлдэхүүнтэй багаар хийх
хяналт шалгалтыг татвар төлөгчийн ажлын байранд нь хийж гүйцэтгэх
Full transcript