Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Med den mörka sidan

No description
by

aline morstedt

on 9 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Med den mörka sidan

Han
Han Det värsta är inte det slutgiltiga beskedet
Utan väntan på det
Det värsta är
sekunden innan
Det värsta är inte misstron
utan hoppet
det är det lilla uns av hopp som sliter sönder
inifrån, som spränger, som värker
Det slutgiltiga beskedet är inte det värsta,
det är lättnad (Ciccie Jisborg)

Dikt analys
När jag läser denna dikten som beskriver hur jobbigt hoppet och väntan på något är så tänker jag på skolan först och främst och betygen. Hur man går och väntar på att få veta sina betyg och hur nervöst det är innan och hur man hoppas på att få ett så bra betyg som möjligt. Sedan när man får sitt betyg blir det en lättnad percis som dikten beskriver det även om det inte alltid blir så bra som man hoppas på är det fortfarande en skön lättnad.
Jag tycker att denna dikten har ett relativt enkelt språk och ord som är enkla att förstå. Men de säger i dikten att “det är det lilla uns av hopp som sliter sönder”. Uns vet jag inte vad det betyder men i meningens uppbyggnad kan man nästsan lista ut vad det betyder. Uns betyder gnutta eller gnista.
Titeln på denna dikten är “Han” jag tycker inte att titeln ger några ledtrådar på vad dikten handlar om. Jag tycker inte heller att titeln passar in på dikten så bra för att de skiljer sig åt för mycket. När man har läst tycker man inte att titeln passar in och att det borde vara något som inte är inriktat på en person eftersom att dikten inte beskriver några personer eller att det utspelar sig mellan två personer.
Diktens bakrund - Eftersom att dikten titel “Han” är ett pronomen så tror jag att denna dikten skrevs i ett kärleks sammanhang mellan två personer. Där den ena personen kanske frågat den andra personen frågat något eller bett den göra ett val och väntar på svaret.
Man får inte reda på någon konkret situation eller vart det utspelar sig. Dikten anknyter till en viss tid det är sekunden innan man får reda på beskedet, det är det värsta. Men det finns inga personer beskrivna i dikten eller något som anknyter till att det finns personer med i dikten.
Känsla och stämning
Man får känslan av att det är jobbigt att vänta och att ha hopp om någonting innan man får beskedet, det uttrycks direkten hela tiden på olika sätt.
Det finns en viss rytm i dikten, ord som upprepas är “det värsta” i början av meningarna.
Alliteration - “väntan på den värsta” “sliter sönder”
Liknelse - “Det är det lillla uns av hopp sim sliter sönder inifrån, som spränger, som värker”
Motiv “hopp som sliter sönder”

Dikt
Hiv & Aids
Med den mörka sidan
Med den mörka sidan

Med den mörka sidan av dig
Skjuter du mig ifrån dig
Med den ljusa sidan av dig
Tar du mig till dig
Du stänger mig ute
Du fängslar mig
Jag slits i två hälfter, den Ena
Vill vara i dig, den Andra
Vill vara bort från dig
Såret blöder åt två olika håll
När närheten blir för stor
Kväver den mig

När avståndet blir för stort
Kväver det mig
Jag är hötappen mellan de två
ostadiga
Åsnorna Hat och Kärlek, intill
Förbannelse lika varandra, intill
Förbannelse varandras kalv och
kviga
(Författare: okänd)
Hiv är ett virus som finns i blodet, om man blir smittad av HIV, humant immunbristvirus. HIV gör aimunförsvaret börjar förstöras. Det finns inga mediciner som tar bort viruset eller gör att man förhindrar att smitta andra. Men det finns en medicin som behandlar viruset men om man inte får behandling bryts immunförsvaret ner lite i taget och man utvecklar AIDS, acquired immune deficiency syndrome är ett samlingsnamn för olika infektioner och tumörer som kan utvecklas om man har en obehandlad hiv - infektion.
HIV smittas via sex utan kondom med en smittad person, överföring av smittat blod via tex när sprutnarkomande dela sprutor. Eller från en smittad mamma under graviditeten och förlossningen.

Det som händer i immunförsvaret är att när man har fått HIV viruset förstörs och inekteras en särkilld blodkropp som heter CD4 eller T- hjälparceller. Denna typen av blodkropp har en mycket viktigt uppgift i immunförsvaret.
Vårat blod är mycket viktigt och har tre olika sorters blodkroppar som har olika uppgifter. Det är röda blodkroppar som transporterar syre och koldioxid, vita blodkroppar som försvarar kroppen mot infektioner och blodplättar som gör att blodet levrar sig om man skadar ett blodkärl. Blodkropparna bildas i benmärgen.

Därför är de vita blodkropparna viktiga för oss för att skydda oss mot infektioner och därmed viktigt att de inte kommer till skada. Det som HIV viruset gör är att de angriper levande celler och utnyttjar deras ämnesomsättning för att kunna föröka sig.HIV viruset till skillnad från andra virus kan inte ämnesomsätta sig själv och behöver därmed angripa andra celler särskillt vita blodkroppar. När de vita blod kropparna blir överfallna påverkar det immunförsvaret, och utan ett effektivt immunförsvar klara vi oss inte. Kroppen skulle snabbt angripas av bakterier, virus och andra främmande organismer med alvarliga infektioner som följd. Det skulle bli svårare för kroppen att bekämpa cancer sjukdomar i början.

Man kan beskämpa en bakterie med antibiotika med man kan inte bota ett virus med antibiotika. Det beror på att virus innehåller en arvsmassa en slags DNA som används för att göra nya viruspartiklar och ett proteinhölje med partiklar som gör att viruset kan fastna på kroppens celler och tränga in i dem. Då kan den avge sin egen arvsmassa är att kroppscellen att tillverka nya virus. Man kan alltså inte bota ett virus med antibiotika men man kan vaccinera sig mot en del virus och man kan ta broms medicin som kan göra det svårare för viruset att föröka sig men inte ta bort viruset helt.


So Kärlek i andra länder
Diskrimenering av flickor

På många platser i världen utsätts flickor för en förödande diskriminering. Det börjar vid fosterstadiet och forstätter under barndomen tills de blir vuxna.
Det finns många olika orsaker till den regelbundna diskrimineringen mot kvinnor och flickor det handlar mycket om kulturella värderingar och på grund av traditioner. I Sydasien, Afrika och söder om Sahara förekommer det i vissa grupper och traditioner att man gifter bort flickorna långt före puberteten Fattigdom är den främsta orsaken till att man gifter bort flickorna, de ser flickonra som en ekonomisk börda. Familjen väljer därmed att inte inverstera pengar tid, kraft och mat något på flickorna. Eftersom flickorna gifts bort till en annan familj och då kommer hon inte bidra med något till sin barndomms familj därför läggs vanligt vis all focus på pojkarnas utveckling och utbildning. Medan flickorna har den lägsta ställningen och får ingen utbildning, omsorg eller skydd. För att de är just flickor.

I FNs Kvinnokonvention är ett grunddokument med 16 huvudartiklar som lyfter fram kvinnors rättigheter till exempel utbildning, medborgarskap och rätt till sin egen kropp, rätt till hälsa. Fastän kvinnokonventionen finns så betraktas flickor och kvinnor i många kulturer att vara mindre värda. Det är inte rätt, flickor borde inte nekas i utbildning, hälsa och skydd att dem blir berövade av de rättigheter de förtjänar. Men med tanke på den utsatta situationen flickorna sitter i,att de blir diskriminerade så tidigt i livet ger konsikvenser. Det begränsar flickorna till att få ett eget liv där de får växa upp och utvecklas i en omgivning som ger dem möjligheter, där flickorna blir respekterade och får rätten till likabehandling. Medan idag blir flickor/Kvinnor tvingade att leva upp till hur omgivningen kväver att de ska göra. Med tanke på flickornas långa position i samhället gör att de saknar dras juridiska rättigheter om att få sin röst hörd. De saknar kankse även kunskap och behörighet eftersom de inte fått chansen att utbildat sig. De saknar även möjlighet vilket gör det ytterligare svårare för de att kunna träda fram och förändra samhället och ta sig ur deras svåra situation.

Just nu aktuellt har en ung tjej från Bangladesh i Sydasien som kidnappats vid 12 års ålder och tvingats till prostitution. Prostitutionen i Bangladesh är utbredd och det är många kring brodellerna som tjänar på verksamheten. Det är väldigt vanligt att just barn kidnappas på gatan och säljs till bordellägarna. Flickor och kvinnor i Bangladesh är oerhört utsatta.


Kärlek
Med den mörka sidan
Mina intryck av denna dikten är att det är ett par som har en komplicerad relation där det skiftar från ljusa och mörka sidor vilket blir väldigt förvirrande.
Jag tycker att språket i denna dikten är relativt enkelt men det fanns några ord och begrepp som va olklara i denna texten, och dessa är
Fängslar - anhålla, häkta, inspärra, beröva frihet, hålla bunden.
Hötappen - stå som en åsna mellan två hötappar inte kunna välja mellan två(likvärdiga) altenativ
Kalv - ko unge
Kviga - ung ko
Titeln på dikten “Med den mörka sidan” det är svårt att genom titeln få några ideer eller ledtrådar om vad dikten handlar om. Eftersom den inte är specifik och den innehåller inget pronomen vilket gör att man inte kan avgöra om den handlar om en person eller något annat gör att den kan handla om vad som helst.
Jag tror att denna dikten skrevs i ett kärleks sammanhang mellan två personer som har en komplicerad relation. Huvudpersonen som vill vara med sin kärlek som istället stöter bort den. Jag tror att bakrunden till denna dikten är att den ena personen överväger att göra slut med sin partner och beskriver alla fördelar och nackdelar i relationen.
Man får inte reda på vart dikten utspelar sig i tid eller den konkreta situationen ,men man får reda på att den är en handling mellan två personer. Där den ena personen har två olika personligheter den “mörka” som gör att deras relation försämras och de dras från varandra och det blir jobbigt. Medan personen även har en “ljus” sida som är så kärleksfull och romantisk som stärker deras relation. Då berättar huvudrollen om hur den dras åt två olika håll och brister. Författaren har skrivit dikten i jag perspektiv.
Motiv
“När avståndet blir för stort”
“Hat och Kärlek”
“Förbannelse lika varandra”

Kännsla och stämning Det känns som att dikten skiftar hela tiden från kärlek och hat från säkerhet och tvivel. Att personen inte riktigt vet vart han/hon har sin partner, det skapar en otrygg osäker känsla som uttrycks i dikten och inte indirekt.
Författaren förmedlar med sinnena när den skriver “Jag slits i två delar, såret bölöder åt två olika håll” för övrigt använder inte författaren av sig mycket sinnen för att uttrycka sig.


Diktanalys Han

Kärleken är som en vår
Den är vacker och svår
Ibland kall som en tår
Och den kommer och går
Men i slutet när den når
Är det alltid den äkta som består
Full transcript