Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vanhusten lääkehoito

No description
by

Iina Hauvala

on 23 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vanhusten lääkehoito

Ongelmia Polyfarmasia = Monilääkitys Psyykenlääkeiden liikakäyttö huimaus
lihasjäykkyys ja vapina
voimakas heikotus ja sekavuus
virtsaamisen vaikeutuminen
suun kuivuminen
ummetus
unettomuus
voimattomuus ja rasitus
närästys Haittavaikutukset Vanhus, ikääntynyt, iäkäs, seniori... yli 74-vuotias henkilö Lääkehoito Avohoidossa Laitoshoidossa VANHUSTEN
LÄÄKEHOITO = iäkkäälle potilaalle määrätään useampaa kuin neljää erilääkettä
Toisaalta tulisi välttää turhien lääkkeiden käyttöä, mutta toisaalta ei pitäisi olla antamatta lääkettä jos sitä on olemassa
Riskinä lääkkeiden yhteensopimattomuus Lääkkeen otto Lääkkeiden kustannukset Alkoholin ja lääkkeiden samanaikainen käyttö http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/ylilaakityt_ja_alihoidetut_vanhukset_45688.html#media=45708 Lääkkeillä yritetään hoitaa ongelmia, joita olisi mahdollista hoitaa muilla keinoin

Video Lääkkeen otto ajallaan
Nielemis vaikeudet
Vanhuksen keho saattaa reagoida lääkeaineisiin erilailla kuin nuorempien
Kyky poistaa lääkeaine kehosta heikkenee merkittävästi Lääkehoidon tavoitteet Päätavoite vanhuksen hyvinvoinnin ja itsenäisyyden tukeminen
tarkoitus ei vain parantaa sairauksia vaan elämänlaatua Hyvä ja turvallinen lääkehoito Vaatii monien eri tahojen yhteistyötä Hoitajan vastuu vanhuksen lääkehoidossa Vastaa laitoksessa lähes kaikesta lääkehoidon toteutuksessa
Vaatii osaamista, tarkkuutta ja huolellisuutta
Turvallisuudessa havaittu puutteita
on todettu että hoitajien taidot ovat puutteellisia
Lääkelaskut koetaan hankaliksi, eikä niitä koeta innostavina ja selkeinä. Opetus keskittyy myös liikaa opintojen alkuvaiheeseen Lääkekustannukset nousseet
vuositasolla n.10% (ok, jos
riittävästi hyötyä esim.
eliniänodote nousee)
suomalaisista yli 65-vuotiaat käyttävät 40% kaikista käytetyistä lääkkeistä
Lääkehoito ei itsessään muuttunut, mutta markkinoilla uusia lääkkeitä ja enemmän tietoa haittavaikutuksista
Laitoksissa käytetään 3 kertaa enemmän lääkeitä kuin kotihoidossa olevilla vanhuksilla (tosin laitoksissa myös huonokuntoisempia) Käytetään monia lääkkeitä, mutta ei tiedetä niiden yhteisvaikutuksia
vanhukset eivät välttämättä välitä tai tiedä seurauksista erittäin yleistä
käytetään enemmän laitoshoidossa kuin avohoidossa -> 85% laitoshoidossa olevista käyttää vähintään yhtä psyykenlääkettä
lääkkeet aiheuttavat kognitiivisia ja psykomotorisia suorituskyvyn heikkenemistä
psyykenlääkkeet voivat aiheuttaa myös enemmän haittaa kuin hyötyä Lääkkeiden liikakäyttö Keskeisin haaste psyykenlääkkeiden käyttö
Lääkkeiden yhteensopivuus lääkärin vastuulla Keskeisimmät haasteet kokonaisvastuun ja tiedonkulun puute
Tärkeää että potilaan hoitoa
seurataan tarpeeksi ja ongelmiin
puututaan
Full transcript