Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İnternet ve Özgürlük

Marmara Üniversitesi Gazetecilik anabilim dalı Bilişim tezli yüksek lisans bölümü, bilişim toplumu dersi için hazırlanan sunu, İnternet ve Özgürlük içeriklidir. Hakan Çakan ve Zeynep Uylaş tarafından hazırlanmıştır.
by

Zeyneb Uylaş Aksu

on 11 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İnternet ve Özgürlük

İNTERNET VE
ÖZGÜRLÜK
Hazırlayanlar:
Zeyneb Uylaş-Hakan Çakan

İçerik
İnternet Nedir?
Özgürlük Nedir?
İnternet Özgürlüğünün Koruma Alanları ve Sınırları
İnternet Yasası
Telif Hakları
Bilişim Suçları
Sansür
Google ve Özgürlük
Big Data
Sosyal Medya ve Özgürlük
Özel Yaşam Gizliği
İnternet Etiği
Manuel Castells
Toplumsal Hareketler, İnternet ve Özgürlük
Dünya’da ve Türkiye’de İnternet’te Özgürlük
ABD’nin Özgür İnternet'e Verdiği Destek Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
İnternet’e Özgürlük Manifestosu

İnternet Nedir?
İnternet, dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır.
Özgürlük Nedir?
Türk Dil Kurumu
1. Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî.
2. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet.
İnternet Özgürlüğünün Koruma Alanları ve Sınırları

İnternet, herkesin eşit oranda gönderici ve alıcı olmasını mümkün kılar. Şu halde internet özgürlüğü, düşünce özgürlüğünü, telekomünikasyon yani media özgürlüğünü ama aynı zamanda yaşayan bir demokrasi ve işlevsel bir pazar için mutlaka zorunlu olan enformasyon özgürlüğünü içerir.
İnternet Yasası
Filtreleme, yasa dışı veya zararlı içeriğin süzülmesine ya da bu tür içeriği barındıran internet sayfalarının pasifize edilip bu sayfalara erişimin bir şekilde engellenmesidir.


Sansürün tanımına baktığımızda, filtrelemenin de bir anlamda aynı anlama geldiğini görmekteyiz. Sonuçta filtrelemede de bir kısıtlama, içeriğe erişime engel olma söz konusudur.

Bilişim Suçları


ABD'nin New York şehrinde bilişim suçları C sınıfı birinci sınıf suçlardan olup, ceza olarak 3-15 yıl arasında değişen hapis cezaları, kısa süreli hapis cezaları ve para cezaları ile cezalandırılır.

Türkiye'de ise bu tür suçlar ile mücadele 2007 yılında çıkartılan 5651 sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun" uyarınca yapılmaktadır.
Google ve Özgürlük

Big Data

Büyük veri; toplumsal medya paylaşımları, ağ günlükleri ,bloglar, fotoğraf, video, log dosyaları vb. gibi değişik kaynaklardan toparlanan tüm verinin, anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş biçimine denir.
Sosyal Medya ve Özgürlük
Özel Yaşam Gizliği


İnternet Etiği

Manuel Castells


Castells’e göre enformasyonu ön plana çıkaran ağ toplumu bilişim teknolojileri tarafından harekete geçirilen, bilişim ağlarında oluşan ve tüm küreye yayılmış yeni bir toplumsal organizasyon yapısıdır.
Bu yapı insanlar arasında kültür aracılığıyla şekilllenen bir etkileşim ortaya koyduğu gibi; üretim, tüketim ve güç ilişkilerini de etkilemiştir.


Toplumsal Hareketler, İnternet ve Özgürlük
Toplumsal hareket ya da sosyal hareket; sosyal bilimlerde, farklı düzenleme biçimlerini içeren, farklı harekete geçirme ve davranış stratejileriyle toplumsal değişimi hızlandırmak, engellemek veya tersine çevirmek için uğraşan ortak bir rol oynayıcı olarak görülmektedir.
Dünyada ve Türkiye’de İnternet’te Özgürlük

ABD’nin Özgür İnternete Verdiği Destek Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Scott Busby tarafından kaleme alınan bu blog yazısı, ilk olarak 29 Mayıs tarihinde Dışişleri Bakanlığı web sitesinde yayınlanmıştır. Busby, Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu’nda Vekil Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.


İnternet’e Özgürlük Manifestosu
Dünyanın ve Tükiye’nin bugün acil ihtiyaçlarından biri herkesin kolayca ve özgürce bilgi edinebildiği ve paylaşabildiği, özel iletişimin gizli kaldığı, özgür bir Internet ortamıdır.

“Özgür İnternet” hafife alınmaması gereken bir meseledir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ve T.C. Anayasası’nın fikir ve ifade hürriyeti ile özel hayatın gizliliği ilkeleri çerçevesinde hassasiyetle korunması gereken bir insan hakkıdır. Bir anayasal haktır.

Telif Hakları
1948 Tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 27. maddesi:
“1. Herkes toplumun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, bilim alanındaki ilerleyişe katılmak ve bundan yararlanmak hakkına sahiptir.

2. Herkesin sahibi bulunduğu (yarattığı) her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserinden doğan manevi ve maddi yararlarını korunmasını isteme hakkı vardır.”
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz :)
Kaynaklar:

Filtreleme ve Sansür

Geçmişi
1950
Askeri iletişim sistemi>SAGE
Ticari havayolu rezervasyon sistemi >SABRE
1960
ABD'nin Savunma Sistemi>ARPANET
1970
Amerikan Üniversitesi>INTERNET
1993
Cern> WWW
12 Nisan 1993
ODTÜ> Türkiye'de İnternet
İnternet özgürlüğü karşısında, diğer kişilerin insan onurundan ve kişilik hakkından kaynaklanan kişisel verilerinin korunması temel hakkı, bilgi edinmede özerkliğe ilişkin olarak devletin koruma ödevi vardır.
Telif Hakkı, kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır.
İstenmemiş iletilerin gönderilmesi
Dolandırıcılık
Müstehcen veya saldırgan içerik
Rahatsızlık verme
Korkutma veya hakaret
Uyuşturucu kaçakçılığı
Siber terörizm
Siber savaşı
RedHack
Sosyalist devrimci bir hacker topluluğu olarak 1997 yılında kurulan fakat gerçekleştirdiği eylemler ile son yıllarda daha fazla gündeme gelen Redhack grubunun faaliyetleri hakkında hukuki tartışmalar devam ediyor.

Genel olarak Redhack’in saldırı yöntemlerine baktığımızda bunları “website tahrifi/silme, bilgi/veri çalma, sanal sabotaj, hizmet engellemesi saldırıları, website ikizleme, eposta bombalama” şeklinde sıralayabiliriz.
2012’nin Şubat ayında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün internet sitesi
3 Temmuz 2012’de Dışişleri Bakanlığı’nın sitesi
29 Ekim 2012 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesi
24 Mart 2013 tarihinde MOSSAD’ın sitesini
Katılma özgürlüğü:
İnternet özgür ve açık olmak üzere tasarlanmıştır. Ancak, bunun böyle kalmasını herkes istemiyor. İnternet mevzuatının, İnternet'in kendisi gibi açık ve kapsayıcı olması gerekir.
İfade özgürlüğü:
İnternet, ifade özgürlüğünün dünyada bilinen en güçlü aracıdır.
Haksız müdahaleye maruz kalmama özgürlüğü:
İster evinizde, ister çevrimiçi ortamda depolanmış olsun, yetkililerin size ait şeylere bakabilmesi için bir yargıçtan izin almaları gerekir.
Bugün enformasyon teknolojilerini yoğun bir biçimde kullanan dijital vatandaşlar, diğerlerinden daha fazla gözetim altındadırlar. Örneğin, kredi kartları ile yapılan alışverişler, İnternet üzerinden gerçekleştirilen ticari işlemler, İnternet’te ziyaret edilen web siteleri, muhtelif mağaza ve caddelerdeki güvenlik kameraları, sıran insanları sürekli gözetim altında tutmakta ve bir yerlerde sürekli kayıtlarını yapılmaktadır. Üstelik bu gözetim Foucault’un panopticon metaforunda olduğu gibi, izleyenlerden habersiz bir biçimde gerçekleştirilmektedir.
Bu önümüzdeki 10 yıl içinde çizilen senaryo gerçekleşirse, artık sıradan insanların neler yediği, neler okuduğu, hangi kahveyi içtiği, neler satın aldığı, hatta biraz daha ileri gidersek sevgilileriyle neler konuştuğu, hangi sağlık sorunlarına ya da hobilere sahip olduğu gibi özel yaşamın en ince ayrıntılarına kadar, mevcut güvenlik duvarlarını aşabilenler, ulaşabileceklerdir.
Ağ toplumu yapısı bunların yanı sıra sosyal ilişkileri, kişiler arası ilişkileri de ortaya koyduğu yeni iletişim yapıları ile etkilemiştir. Bu bağlamda yeni iletişim teknolojilerinin gelişiminin ve internetin medya alanına kazandırdığı kavramlardan biri olan sosyal medya, ağ toplumunun internet alanındaki yansıması gibidir. Yeni medyanın sosyal boyutunu kullanıcılar tarafından düzenlenen içeriklerle ve bu içeriklerin kullanıcılar arasında oluşan ağda dolaşıma girmesiyle meydana getirilen sosyal medya siteleri oluşturmaktadır.
2014 yılı ülkemizde de şahit olduğumuz üzere internetin nasıl kontrol edilebileceği üzerine devletlerin çalışmalarının yoğunlaştığı bir sene oldu. Amerikan düşünce kuruluşu Freedom House’un yayınladığı geleneksel yayınladığı raporu “İnternette Özgürlük 2014” verilerine göre bu durum iyiye bir işaret değil.
İnternet özgürlüğünde en fazla gerileyen ülkeler
Devlet kurumlarının içerik engelleme üzerine geniş yetkileri ve çevrimiçi ifadelerin kovuşturulması ile devletin yoğunlaştırdığı sansür ile Türkiye 13 puan geriledi. Sosyal medyanın, kamusal bir ifade biçimi haline gelmesi ile, yetkililer YouTube, Twitter ve diğer platformları aylarca -hatta yıllarca- erişime engelledi. Çevrimiçi gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları gittikçe daha artan bir biçimde saldırılara ve cezai soruşturmalara hedef edildi.
Kartopu etkisi
1- Herkesin düşündüğünü özgürce, hiç bir denetime ya da takibe konu olmadan ifade etme, görüş sahibi olma, araştırma yapma, sınırlara bakılmaksızın bilgi edinme ve verme hakkı vardır. Bu hak Internet ortamı için de geçerlidir.
2- Internet’e erişim ve Internet’te bilgi hizmetlerine ulaşım, din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel tercih, yaş, kültür, siyasi görüş ya da başka bir duruma bakılmaksızın herkesin hakkıdır.
3- Internet’te bilgi erişimine yönelik yasal düzenlemenin kaçınılmaz olduğu zamanlar ve durumlar olacaktır. Bu durumlarda Internete ve Internet’teki kaynaklara erişim ile ilgili düzenlemeler Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin fikir hürriyetini tanımlayan 19. Maddesi ile uyumlu olmalıdır.
4- Yapılacak yasal düzenlemeler muğlaklık içermemeli sadece sorunu ilgilendiren alanla kısıtlı kalmalı ve alan içinde de mümkün olan en dar alanda etki göstermelidir.
5- Internet kullanıcısının kullanım sırasında ardında bıraktığı iz ve web geçmişi ya da kişisel bilgileri hiç bir kurum ya da kişi tarafından takip edilemez ve depolanamaz.
6- Kullanıcı hakkında data toplama ancak kullanıcının rızası çerçevesinde gerçekleşebilir.
7- Her türlü Internet iletişimi kesinlikle özel kalmalıdır.
8- Suç şüphesiyle takip ancak ve ancak mahkeme kararı ile mümkün olmalıdır. Yasal izlemelerde süre kısıtı olmalı ve elde edilen data soruşturma sonrası imha edilmelidir.
9- Sanatın gelişimi ve sanatçının korunması için Internet olgusu da dikkate alınarak yeni bir telif hakkı yasası hazırlanmalıdır.
10- Internet güvenliği, özel hayatın gizliliği, kişi hak ve hürriyetleri ile ilgili yukarıda sayılan hususları uygulamak ve denetlemek için sivil toplum kuruluşlarından müteşekkil bir “Özgür Internet İzleme Komitesi” kurulmalıdır.
"Özgürlük adını hak eden tek özgürlük biçimi, diğer insanları kendi doğrularından yoksun bırakmadan ya da onları gerçekleştirmeye çalışmalarını engellemeden, kendi doğrumuzu kendi bildiğimiz yoldan gerçekleştirmektir."

- John Stuart Mill
Jean Jacques Rousseau
"İnsan özgür doğar ve her yerde zincire vuruludur. Biri kendisinin başkalarının efendisi olduğuna inanır ve gene de onlardan daha köle kalır."
İzlanda Mutfak Devrimi
Tunus Devrimi
Mısır Devrimi
Arap Baharı
İspanya Devrimi
Wall Street
Gezi Parkı
İnternet ve sosyal ağlar, bireylerin duygularını, öfkelerini, arzularını ve zihinlerinden geçenleri birbirine bağlayarak küçük bir kıvılcımdan bir karşı-iktidar hareketi üretme becerisine sahiptirler.
İzlanda’da finansal çöküş, Tunus’ta Muhammed Buazizi’nin kendisini yakması. İki vakada da cep telefonları ve internetteki sosyal ağlar, insanları harekete geçiren görüntüler[in] ve mesajların yayılmasında, bir tartışma platformunun yaratılmasında, eyleme geçilme çağrısında bulunulmasında, protestoların koordine edilip örgütlenmesinde büyük bir rol oynamıştı.
Bekleneceği üzere aynı manzaraya bakarken farklı şeyler gören araştırmacılar da var. Paolo Gerbaudo, onlardan biri. Twitler ve Sokaklar: Sosyal Medya ve Günümüzün Eylemciliği
(2014) başlıklı çalışmasında yazar, sokağa bakarken farklı tespitlerde bulunuyor.
İspanya, Mısır, Tunus, Yunanistan, Britanya ve ABD’den eylemcilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yazar, Facebook, Twitter gibi mecralarda sınırlı bir grup aktivistin kitleler üzerinde koreografik bir etkisi olduğuna işaret ediyor: Bu etki, bireyleri belirli bir hedefe doğru
harekete geçirecek duygusal zeminin hazırlanmasından, kolektif eylem tarzlarının belirlenmesine kadar geniş bir alana yayılır.
William Wallace
1272 - 1305 yılları arasında yaşamış İskoç halk kahramanı.
Zeynep Uylaş
Hakan Çakan

Castells, M. (2013) İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Çev. Ebru Kılıç, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, Birinci Baskı, 311 sayfa, ISBN: 978-605-5250-20-1.
http://www.cnnturk.com/yazarlar/deniz-bayramoglu/internet-ozgurluk-manifestosu[Erişim Tarihi:20.12.2014 20:30]
GÖZETİM TOPLUMU VE İNTERNET Veysel Bozkurt ()
http://www.telifhaklari.gov.tr/ana/sayfa.asp?id=394,İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:13 Sayı:26 Güz 2014/2 s.9-25
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:13 Sayı:26 Güz 2014/2 s.9-25
http://www.emo.org.tr/ekler/951ccd95572a671_ek.doc?tipi=46&turu=X&sube=0 (NTVMSNBC), Nisan 2005
a b Merriam Webster's Dictionary & Thesaurus, 2008
TDK Türkçe Sözlük
"net." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.

Nigel Ashford - Özgür Toplumun İlkeleri (2012)
Siyaset bilimi profesörü olan İngiliz akademisyen Ashford, İngiltere'deki Staffordshire Üniversitesi'ndeki görevinin ardından 2002 yılından itibaren Washington DC'de yerleşik bulunan Institute for Humane Studies kurulu için çalışmaya başlamıştır. Ashford, International Anthony Fisher Trust Ödülüne sahiptir.
“Kanunların amacı özgürlüğü ortadan kaldırmak ya da kısıtlamak değil, onu korumak ve genişletmektir."
- John Locke
"Özgürlük, tam olarak engelleme olmaması demektir; engelleme ile hareketin önündeki dışsal engelleri kasdediyorum."
- Thomas Hobbes
“Kendi çıkarlarının neler olduğuna en iyi birey karar verir.”
- Nigel Ashford
“Dediklerinizden tiksiniyorum, ama onları söyleme hakkınızı ölümüne dek savunacağım”
- Voltaire
Kanun No. 5651 (04.05.2007)
Kanun No. 6518 (06.02.2014)
Kanun No. 6527 (26.02.2014)
Kanun No. 6552 (10.09.2014)

Kanun No. 6518 (06.02.2014)
İnternet trafiğinin izlenecek olması
Trafik bilgilerinin tutulma süresinin uzaması
İçeriğin yayından çıkarılması usullerinin değişmesi
Özel hayatın gizliliğinin ihlali halinin yargı kapsamı dışına çıkması
Erişim engellemede yeni tekniklerin kullanılabilmesi
Usule ilişkin değişiklikler.

Kaynak: Av. Gökhan Ahi / Webrazzi
"5651 sayılı İnternet Yasası’nda değişilkik yapan 6518 sayılı yasa, Cumhurbaşkanı tarafından tamamen onanmıştır. Bundan sonrasında Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, onaylanan yasayı Resmi Gazete’de yayınlayacak ve yayın günü itibariyle yasa yürürlüğe girmiş olacaktır. Yarınki Resmi Gazete’ye yetişemeyebilir, büyük bir ihtimalle 19 Şubat günlü Resmi Gazete’de yayınlanmış olacaktır. Cumhurbaşkanı, attığı twitlerde özellikle iki husus konusunda çekinceleri olduğunu, ancak hükümetin bu iki konuda yeniden düzenleme yapacağı beklentisiyle yasayı onayladığını belirtmiş. Bu açıklama kuşkusuz kamuoyunda kafa karışıklığı yaratmıştır."

- Av. Gökhan Ahi
“6527 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.”

- Cumhurbaşkanlığı Resmi İnternet Sitesi
MADDE 15- 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“j) Trafik bilgisi: Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini,”

MADDE 16- 5651 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması ve/veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi hâlinde Başkanlık tarafından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve/veya erişim sağlayıcıdan alınarak verilir.”

MADDE 17- 5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(15) Bu maddeye göre soruşturma aşamasında verilen hâkim kararı ile 9 uncu ve 9/A maddesine göre verilen hâkim kararı birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen sulh ceza mahkemeleri tarafından verilir.”

MADDE 18- 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesinin sekizinci fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Bu maddenin sekizinci fıkrası kapsamında Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar.”

- 6527 sayılı kanun
5651 sayılı kanunda yapılan değişiklikler
MADDE 126: 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına” ibaresi “iki bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına” şeklinde ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Trafik bilgisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilir ve hâkim tarafından karar verilmesi hâlinde ilgili mercilere verilir.”

MADDE 127- 5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yirmi dört saat” ibaresi “dört saat” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(16) Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, erişimin engellenmesi Başkanın talimatı üzerine Başkanlık tarafından yapılır. Erişim sağlayıcıları Başkanlıktan gelen erişimin engellenmesi taleplerini en geç dört saat içinde yerine getirir. Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar.”


- 6552 sayılı kanun
5651 sayılı kanunda yapılan değişiklikler
İnternet Yasası’ndaki son değişiklikle birlikte, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi” gibi nedenlerle 4 saat içinde internet sitelerine erişim engelleme yetkisi, Anaysa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Torba Yasa ile ilgili itirazları değerlendiren Anayasa Mahkemesi, TİB’in mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaksızın böyle mühahalede bulanabilmesini Anayasa’ya aykırı gördü. Yani internet sitelerinin kapatılması ve trafik bilgilerinin kontrolü konusunda TİB’in genişletilmiş yetkileri kararla tekrar daraltıldı.

- Anadolu Ajansı

İnternet etiği internet ortamında kabul edilebilir yada kabul edilemez davranışları tanımlayan kurallardır.
İfade özgürlüğü;
Genel olarak her bireyin kendini sansür veya misilleme, tehdit veya zulüm gibi dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın bir medya ya da başka bir yolla ifade etme kavramı olarak algılanır.
John Milton'un çalışmalarına dayanarak ifade özgürlüğü sadece bir fikir veya bilgi hususunda konuşma hakkı değil aynı zamanda fikir veya bilgiyi araştırmak, almak veya dahil olmak hakkını da içeren çok yönlü bir haktır.
Sosyal Medya ve İnternette İfade Özgürlüğü
Birleşmiş Milletler Özel Raportörü İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan raporun ifade ve özgürlüğünü koruma bölümünde "internet ile bireyler ifade özgürlüklerini kullanabilmektedirler bundan dolayı internete erişim bir insan hakkı'dır" ifadesini kullanmıştır.

Raporda ayrıca devletlerin internet erişimini politik kaos zamanlarında bile her daim sağlamakla yükümlü olduğunu belirtmektedirler.
Yeni Toplumsal Hareketler ve İnternet İlişkisi
Geniş bilgi kaynaklarına hızlı erişim
Sesini duyurmada çok önemli bir araç
Coğrafi, fiziki ve zaman engelleri ortadan kalktı
Toplumsal statü ve hiyerarşi gözetmeksizin herkes sözünü söylemesi

Gezi Parkı
Full transcript