Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

vmbo-t 4 De Wereld na 1945

H5 en H6
by

Maxim Arnoldy

on 12 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of vmbo-t 4 De Wereld na 1945

De Wereld na 1945
de koude oorlog een veranderend Nederland en de periode na de koude oorlog
Dekolonisatie
&

Koude Oorlog
ijzeren gordijn/ Berlijnse muur
Het ijzeren gordijn:
Oost en West Europa zijn gescheiden van elkaar
De grens word streng bewaakt door de Sovjet- Unie
IJzeren Gordijn (bewaakte grens met wachttorens en prikkeldraad)
Berlijn is gescheiden in 2 delen
West en Oost Berlijn
West Berlijn: De VS, Frankrijk, Engeland
Oost Berlijn: De Sovjet- Unie
1948: Stalin wil West Berlijn innemen door een blokkade van Berlijn
De VS zet een luchtbrug op/blokkade mislukt
1949 het is duidelijk dat Duitsland geen eenheid meer word
West Duitsland: BRD (Bondsrepubliek Duitsland)
Oost Duitsland: DDR (Duitse Democratisch Republiek)
IJzeren Gordijn loopt ook door Berlijn
Val van het communisme & een nieuwe wereldorde
Dekolonisatie:
1900 De wereld is in handen van Europese landen
Groot Brittannië en Frankrijk zijn de machtigste Europese landen
door WOI en WOII raakt Europa zijn macht in de wereld kwijt omdat:
oorlog was duur
er ook gevochten werd in de koloniën/ koloniën kwijt raakte
Nationalisme in de kolonie ontstond en zelfstandig wilde worden
In WOII zijn de meeste landen bezet door Duitsland/ kunnen dan niet bij de kolonie
Groot Brittannië valt uiteen
Frankrijk raak zijn macht bijna geheel kwijt
De Verenigde Naties (VN):
Opgericht om door samenwerking oorlog te voorkomen
alle landen mogen meedoen
Nieuwe wereld machten:
De VS
De Sovjet unie (USSR)
Veiligheidsraad:
neemt binnen de VN de belangrijkste beslissingen
5 vaste leden (de grote 5/ watchmen) : VS/ USSR/China/Groot-Brittannië/ Frankrijk
Hebben een veto recht
kunnen landen straffen of militair steunen
Werkt niet goed omdat de VS en de USSR elkaar dwars zitten

Koude oorlog/ Oost en West:
1947 begin van de koude oorlog
De VS en de Sovjet- Unie (USSR) zijn vijanden maar voeren geen rechtstreekse oorlog/ er is wel altijd spanning en oorlogsdreiging
Verschil in ideologie/ idee over hoe de wereld er uit moet zien/ wat je belangrijk vind:
De VS = kapitalistisch/ democratisch/ individu is belangrijk
De Sovjet- Unie: communistisch/ totalitaire dictatuur/ de groep is belangrijk
invloedssferen:
beide zoeken bondgenoten
de bevrijde/ veroverde gebieden in oost Europa blijven in handen van De Sovjet- Unie dwingt ze tot communisme
De gebieden in het Westen worden vrij/ democratisch en steunen de VS
Militaire steun:
de NAVO: alle landen die samen werken met de VS
Warschaupact; alle landen die "samenwerken" met de Sovjet-Unie
De VS doet aan containment politiek:
alles doen om de macht van de Sovjet- Unie in te dammen zonder dat het tot een militair treffen komt
Marshallplan: economische hulp voor alle landen die het nodig hebben/ vooral west Europa
Wapenwedloop en kernwapens:
De VS heeft een atoombom/ geeft een veilig gevoel/ militaire voorsprong
1949 Spanning stijgt: De Sovjet- Unie heeft ook een atoombom
Gevolg: paniek in de VS/ communisten worden opgepakt
1953: Stalin overlijd
Chroestjov is de opvolger van Stalin
Hij wil minder spanningen tussen de landen/ vreedzame co extensie /uit angst voor een atoom oorlog
periode van dooi/ minder spanningen
Toch blijven de 2 landen steeds meer atoom bommen maken uit angst voor de ander/ wapenwedloop
beide landen blijven tests doen
ook het volk word gerust gesteld door middel van voorlichting's filmpjes
Berlijnse muur:
1958 Spanningen rond West Berlijn
West Berlijn is enige plek in Oost Europa waar je in het westen kan komen
Veel mensen vluchten
Brengt de DDR in gevaar vind Chroestjov
1961 bouw van de Berlijnse muur
Onmogelijk om nog in het Westen te komen
Cubacrisis:
1959 Fidel Castro grijpt de macht
Cuba word communistisch
Vanaf Cuba is de VS makkelijk te bereiken
Communistisch Cuba is een bedreiging voor de VS
De VS probeert Castro te verjagen maar dit mislukt
De Sovjet- Unie steunt Cuba
1962 De VS ontdekt dat de Sovjet- Unie kernwapens wil plaatsen op Cuba
Kennedy is net president van de VS/ jonge man
Chroestjev wil hem uittesten
Cubacrisis leid bijna tot WOIII/ atoomoorlog
Sovjet- Unie geeft Cuba op als de VS raketten uit Turkije weg haalt
Deal
wapenwedloop gaat wel door

Glasnost:
Armoede en achterstand in Sovjet- Unie neemt toe
Onvrede groeit
1985 Gorbatsjov leider van Sovjet- Unie
Wil glasnost/ openheid en eerlijkheid alleen zo zou het communisme te redden zijn
Volk moet meer te zeggen krijgen
geen dwang meer met het leger om bij de Sovjet- Unie te blijven
1989 Gevolg:
overal in Oost Europa opstanden van het volk
val van het communisme
Berlijnse Muur gesloopt
Nieuwe wereld orde:
Val van het communisme zorgt er voor dat De VS de grootste macht op aarde word
Geeft andere problemen/ zonder communisme hebben landen de VS niet meer nodig om te beschermen
kritiek op de VS neemt toe
Na de val van de muur word Duitsland weer 1
Oost Europa bestaat uit veel verschillende landen die zelfstandig willen worden
gevolg:
burgeroorlog in Joegoslavië
Ook in het midden- oosten ontstaan problemen
De VS grijpt overal militair in
zorgt voor anti-Amerikaanse gevoelens in het Midden- Oosten
2001 terroristisch aanslag in New York
extremistische/ fundamentalistische Islamisten
oorlog in Irak en Afganistan
Begin oorlog tegen terrorisme
word wereldwijd bevochten: Jemen, Somalië, Syrië
Arabische lente: burgers in veel landen willen vrijheid en democratie verzetten zich tegen de Leiders/ dictators
burgeroorlogen ontstaan/ voedingsbodem voor extremisten
aanslagen in Midden- Oosten en Europa vooral gericht op burgers

Op weg naar onafhankelijkheid:
1900 Indonesië: ontstaan van nationalisme
Indonesiërs willen zelfstandigheid
Soukarno & Hatta zetten de nationalistiche partij op (PNI)
Nederland is bang voor Indonesisch nationalisme/ bang dat dit voor onrust zorgt
Verbied de partij/ Soukarno word verbannen
1939 begin van WOII
1942 Japan verovert Indonesië met hulp van Soukarno
Japan had Soukarno een zelfstandig Indonesië belooft
Japan houd zich niet aan zijn woord/ Indonesiërs hebben het zwaar/ veel doden door kampen
1945 Japan geeft zich over/ capituleert
Soukarno roept de Republiek Indonesië uit
Zelfstandige eenheidsstaat
Nederland wil dit niet en stuurt het leger/ politie om orde en rust te handhaven
1947 Politionele acties
Mag niet van de VS en De VN
De VS vind dat volken zelfstandig moeten zijn/ dekolonisatie
1948 tweede politionele actie
VS dwingt Nederland te stoppen/ anders geen Marshall Hulp
1949 Indonesië is een Soeverein land
Soukarno maakt er een dictatuur van
Verhouding met Nederland is slecht
Nederland tijdens de koude oorlog
De verzorgingsstaat:
Jaren 50 welvaart groeit
Socialisten & Katholieken regeren (rooms rode coalitie)
Vinden verzorging belangrijk/ verzorgingsstaat
sociale wetten zorgen voor meer rechten
Sociale verzekering
WW/ WAO/ Uitkering/ VUT
jongeren culturen;
welvaart en onderwijs zorgt voor een generatie kloof
Ouders en jongeren begrijpen elkaar steeds minder goed
jeugd heeft geld voor kleding/ muziek/ alcohol
onderwijs zorgt ervoor dat jongeren kritischer worden/ accepteren het gezag niet zomaar
Jongeren gaan zich afzetten tegen ouders/ gezag
kleding/ haardracht/ vrije seks/ rock&roll/ drank en drugs
Nozem's: hangen rond op straat met brommer
Provo's: studenten die kritiek leveren/ voeren actie
Feminisme:
Ook vrouwen willen verandering
willen gelijke rechten voor mannen en vrouwen/ eerlijke kans op de arbeidsmarkt/ baas over eigen lichaam zijn
vrouwen emancipatie/ Feministen
Dolle mina's organiseren acties
Gastarbeiders:
Voor WOII alleen Autochtone Nederlanders
Na 1945 steeds meer migranten die naar Nederland komen
begin Jaren 50 dekolonisatie zorgt voor migranten uit de koloniën/ Indonesië/ Molukken
Jaren '60 welvaart stijgt/ onderwijs op hoog niveau/Nederlanders willen ongeschoold werk niet meer doen
Gastarbeiders uit: Italië, Spanje, Turkije, Marokko
Ontstaan van een multiculturele samenleving
Multiculturele samenleving
Nederlandse Identiteit:
Gast arbeiders halen vrouw en kinderen naar Nederland en gaan hier permanent wonen
In de Jaren 80 en 90 komen er veel vluchtelingen naar Nederland
Religieuze pluriformiteit: veel verschillende religies en levensopvattingen in 1 land
Secularisatie: steeds minder autochtonen gaan naar de kerk/ christendom neemt af
steeds minder mensen voelen zich tot een groep behoren/ Individualisering
Nederlandse identiteit word lastiger te bepalen/ geen nationale cultuur/ weinig wat Nederlanders nog bind/ sommige mensen geeft dit een onveilig gevoel/ angst voor verandering/gaan zich verzetten tegen de multiculturele samenleving
Oost Europa na de val van het communisme:
Rusland word democratisch
economisch gaat het slecht
kleine groep profiteert van kapitalisme/ grootste groep blijft arm
onvrede over de democratie neemt toe (Russen voelen zich vernedert/ verlangen terug naar de tijd met een sterke leider)
nationalisme in landen die nu zelfstandig zijn
1991 in Joegoslavië breekt een burgeroorlog uit
gevolg: Joegoslavië valt uit een in: Slovenië, Kroatië en Bosnië- Herzegovina
Serviërs zijn bang een minderheid te worden en beginnen een oorlog
Leider van de Serviërs is Milosovic
VN grijpt in maar soldaten moeten neutraal blijven mogen bijna niets doen
genocide in Srebrenica
Serviërs moorden Bosniërs uit
Kosovo wil ook zelfstandig dus weer oorlog
2001 Milosevic gearresteerd voor oorlogsmisdaden
Vrede en terrorisme
Europese- Unie
Nederland na de koude oorlog
Full transcript