Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OSN

about OSN
by

Valentín Humeňanský

on 3 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OSN

ČO

Spojené
Národy
OSN? OSN je medzinárodná organizácia na ochranu mieru vo svete založená v roku 1945 OSN vznikla zo spojencov
protihitlerovskej koalície.
„Základnou myšlienkou novej Organizácie Spojených národov bolo vytvoriť celosvetovú organizáciu, ktorá by zaistila mierové vzťahy medzi štátmi a priniesla do medzinárodného systému tak veľmi žiadanú stabilitu.“ národy zjednotené v OSN
sa zaviazali:
šíriť mier vo svete
zlepšovať životné podmienky
ochraňovať ľudské práva (práva jednotlivca) CHARTA OSN zakladajúca listina OSN
podpísaná 1945 San Francisco Úvodný text preambuly Charty OSN:
My, ľud Spojených národov, odhodlaný
uchrániť budúce pokolenia pred metlou vojny, ktorá dvakrát v priebehu nášho života priniesla ľudstvu nevysloviteľné strasti,
potvrdiť vieru v základné práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti, v rovnaké práva mužov a žien i národov veľkých a malých,
vytvoriť pomery, v ktorých možno zachovať spravodlivosť a úctu k záväzkom vyplývajúcim zo zmlúv a iných prameňov medzinárodného práva, podporovať sociálny pokrok a zlepšovať životnú úroveň vo väčšej slobode a pre tento cieľ pestovať znášanlivosť a žiť spolu navzájom v mieri ako dobrí susedia. ŠTRUKTÚRA OSN, HLAVNÉ ORGÁNY Valné zhromaždenie
Bezpečnostná rada
Hospodárska a sociálna rada
Poručenska rada
Medzinárodný súdny dvor
Sekretariát a Generálny tajomník OSN VALNÉ ZHROMAŽDENIE Ide o poradný orgán, ktorý zasadá raz v roku + mimoriadne zasadnutia.
Každý členský štát má jeden hlas.
Činnosť – otázky spolupráce, otázky odzbrojovania a regulácie zbrojenia, schvaľovanie rozpočtu OSN, voľba generálneho tajomníka, členov Hospodárskej a sociálnej rady, nestálych členov Rady bepečnosti. RADA BEZEPEČNOSTI Má 15 členov: 5 stálych, 10 nestálych – Charta OSN určila ako stálych členov – Čínu, Francúzsko, Rusko, USA a Veľkú Britániu – nestály sa volia Valným zhromaždením každé dva roky. Stály členovia OSn majú právo veta, aby sa svet nedelil na bloky. cieľom je udržanie svetového mieru a medzinárodnej bezpečnosti, rieši konflikty. Je základný súdny orgán OSN, sídlo v Haagu.
Rieši spory medzi členskými štátmi, vydáva právne posudky k určitým otázkam a to na požiadanie Rady bezpečnosti alebo Valného zhromaždenia.
Má 15 členov – volených valným zhromaždením a Radou bezpečnosti na 9 rokov. MEDZINÁRODNÝ SÚDNY DVOR Sekretariát a Generálny tajomník Súčasný generálny tajomník – Pan Ki-mun (Južná Kórea – od 2007). riadenie a správa mierových operácii, Sprostredkovateľská činnosť v medzinárodných sporoch ČINNOSŤ OSN Snaha o udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Hospodárske a sociálne aktivity:
UNESCO
UNICEF KRITIKA OSN Stáli členovia majú právo VETA
v prvých 10 rokoch od vzniku OSN ZSSR použili toto právo 79 krát
až 85 % rozpočtu OSN je dotovaných 20 ekonomicky najsilnejšími krajinami sveta, čo je 1/5 rozpočtu AKO NÁS OSN OVPLYVŇUJE V KAžDODENNOM ŽIVOTE? OSN robí mnoho aktivít, kt obohacujú spoločnosť
vystríha nás pred násilím a extrémistickými prejavmi v spoločnosti
snaha o rovnoprávne postavenie žien
medzinárodný deň fyzicky postihnutých ľudí
medzinárodný deň mieru MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT OSN
Full transcript