Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ALVEOLAR KİST HİDATİK

No description
by

mrt murat

on 10 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ALVEOLAR KİST HİDATİK

ALVEOLAR KİST HİDATİK
Epidemiyoloji
E. Multilocularis
Genellikle başlangıçta semptom vermez
Karın ağrısı, sarılık, hepatomegali
Ateş, anemi, kilo kaybı ve plevral ağrı
Progresif evrede
Karaciğerin infiltrasyonu ve fonksiyon kaybı
Portal hipertansiyon
Tedavi edilmezse mortalitesi çok yüksek
STJ.DR. MURAT ERZURUMLU
Sadece kuzey yarım kürede
Dışa doğru tomurcuklanma ile aseksüel olarak çoğalır.
Tilki kesin konak
Kemiriciler ve küçük memeliler ara konak
Etken: Echinococcus multilocularis
Klinik
Perikist, kutikula, germinatif membrandan oluşan kist yapısı

E.granulosusdan farklı olarak kist içi sıvı daha azdır, kist multiloküler olabilir ve germinatif membran kist dışına tomurcuklanabilir.

Evreleme
Tanı
Öykü ve epidemiyolojik ipuçları
Klinik belirtiler
Görüntüleme ile tespit edilen kistik lezyonlar
Serolojik yöntemler
Biyopsi
USG
İdentifikasyondan daha çok takipte kullanılır.
BT
BT 5 mm’den küçük lezyonları gösterir.
Lezyonlar heterojen ve düşük dansitede görülür.
Kontraslı BT’de avasküler ve infiltratif yapı, lezyonun kenarları ve kalsifikasyonlarda açıkça görülür.
BT
MRG
MRG kalsifikasyonları göstermediği için tanıda BT daha değerlidir.
MRG esasen lezyonun komşu vasküler yapılarla ilişkisinin belirlenmesi için tercih edilir.
ERCP
Özellikle ileri evre hastalığı olan ve transplant düşünülen hastalarda stent konulması açısından değerlidir
Seroloji
Serolojide Elisa testi kullanılır.
EM-2 antijenleri tek başına veya EM-10 rekombinantıyla beraber (EM-2 plus) %94 spesifiteye sahiptir.
EM-18-ELISA`nın sensivitesi %87, spesifitesi %97`dir
Tedavi
Radikal rezeksiyon+2 yıl mebendazol/albendazol
Ancak birçok olgu semptomatik dönemde yakalanır ve cerrahi şansını kaybetmiştir

İnrezektabl olgularda safra drenajı veya
portosistemik şant gibi palyatif tedaviler
uygulanır.
Temel tedavi yöntemi:
Kemoterapi
Kemoterapide mebendazol-albendazol kullanılır. Başlıca endikasyonları:
Cerrahi rezeksiyon sonrası 2 yıl
KC Transplantasyonu sonrası ömür boyu
Non-rezektabl hastalarda
İnkomplet rezeksiyon yapılanlarda
KC TRANSPLANTASYONU
Endikasyonları:
Çok geniş hilar lezyon
Semptomatik sekonder bilier siroz
Portal hipertansiyona bağlı özefagus varis kanamaları
kontrol edilemeyen bilier enfeksiyonlar
Rekürrens çok yüksektir.
5 yıllık hastalıksız sağ kalım %58, 10 yıllık %47`dir
Rekürrens rezeksiyon sırasında rezidü kalmasından veya başka kaynaktan metastaz sebebiyle olur.
İzlem
Hasta 6-12 ayda bir referans merkezde kontrol edilmelidir.
Spesifik IgG4 ve anti-AP antikor düzeyleri takipte kullanılabilir.
Em2plus ELISA cerrahi ve kemoterapi
Em18 WB kemoterapi takibinde önerilmektedir.
On yıldan daha uzun süreli izlem önerilmektedir.
Biyopsi
Doku örneklerinde PCR, direk IFA ve
immünohistokimyasal inceleme yapılabilir
Laminer tabaka PAS pozitiftir.
TEŞEKKÜRLER
Full transcript