Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Untitled Prezi

No description
by

K Gomes

on 12 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Untitled Prezi

Presentatie Logistiek Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 7 Logistiek in vogelvlucht Distributielogistiek: Voorraadbeheer Marktvraag in relatie tot logistiek Distributielogistiek: Lean en andere verbetertechnieken Productielogistiek Logistiek raamwerk Reverse logistics Inkooplogistiek Voorraden en transport Warehousing Logistiek Effectiviteit Efficientie Organisatie Planning Uitvoering Besturing Blackbox Invoer Uitvoer Doorvoer Subsystemen Logistiek Management 2 Deeltrajecten Material Management Physical distribution management Business Logistics Leverancier Voorraad
Eindproduct Consument Detaillist Grossier Productie
Planning Material Management Inkoop, aanvoerlogistiek, verwerving Voorraadbeheer grondstoffen, hulpmateriaal, halffabricaten Productieplanning en de besturing van de uitvoering van die plannen Materials Handling Fysieke distributie Het voorraadbeheer gereed product De problematiek rond en binnen magazijnen en depots Het transport Inkoop en reverse logistics Physical supply Material Management Physical distribution Reverse Logistics Convergent Buizen Wielen Koopdelen Voor-
montage Sub-
assemblage Onderdelen
fabricage Assemblage Fietsen Divergent Melk Voorbereiding Verpakken Verpakken Verpakken Melkpoeder Roomboter Yoghurt Convergent en Divergent Beleveringsfrequentie Definitie: Hoevaak een bedrijf goederen geleverd krijgt Dienstverlening Interne beweegredenen Externe beweegredenen Logistieke uitdagingen voor de markt 1. Costomer-service-explosie 2. Tijdreductie 3. Globalisatie 4. Organisatorische integratie Invloed consumentengedrag op de logistiek Massa individualisering vs Maatwerk Kosten Klant-
specificiteit Hoog Laag Laag Hoog Massa-
Individualisering Maatwerk Massa Verklaring: 1. Individualisering
2. Consumenten worden heterogener Efficient consumer response Demand Supply Ondersteunende technieken 4 verbeterconcepten: 1. Optimaliseren Assortiment
2. Verbeteren promotionele acties
3. Optimaliseren van productintroducties
4. Verbeteren demand management capabilities Product levencyclus Geldwaarde Tijd Verlies Winst Introductie Groei Rijping Verzadiging Verval Time-to-market Technologisch innoveren Product innovatie Proces innovatie Service oriented architecture Assortiment Productontwerp Innovatie Product Productgroep Assortiment Breedte Diepte Grading-up Grading-down Portofolio benadering BCG: 1. Omzetgroei van de totale markt 2. Relatieve marktaandeel van het eigen product Marktaandeel Laag Hoog Hoog Laag Percentage omzetgroei van de totale markt Vraagteken Ster Winkeldochter Melkkoe Groeistrategie Markt Product Oud Nieuw Oud Nieuw Markt
penetratie Markt
ontwikkeling Product
ontwikkeling Diversificatie Distributiekanalen Producent
Importeur
Grossier
Detaillist Direct Indirect Integratie
Differentiatie Distributiespreiding Customer service elementen Customer service Leveringsbetrouwbaarheid Intern proces Servicegraad Het begrip Elementen Als een activiteit
Als een prestatiemaatstaf
als een managementfilosofie Pretransactie-elementen
Transactie-elementen
Posttransactie-elementen E-Business 4 Trends: 1. Individuele klanten centraal
2. Steeds meer netwerkorganisaties en activiteiten uitbesteed
3. Snelheid en transparantie
4. Dienstverlening uitgebreid E-commerce E-Logistics Logistieke gevolgen: 1. Internet is snel
2. Internet is interactief
3. Bedrijven gaan rechtstreeks zaken doen met afnemers
4. Klant levert rechtstreeks input
5. Afleveringshoeveelheden Lead times
6. Schakels in ketens krijgen andere functie of verdwijnen Deelsystemen e-logistics E-voorraadbeheer E-Transport E-Warehousing E-Distributie
Logistiek Logistiek concept 3 Functies: 1. Ontwikkeling integrale visie op besturing van de goederenstroom
2. Het bieden van een raamwerk voor een actieplan
3. Creëren van een sterk logistiek bewustzijn binnen het gehele bedrijf 4 Samenhangende beslissingen: 1. Grondvorm
2. Besturingssysteem
3. Informatiesysteem
4. Personele organisatie 4 Aandachtsgebieden: 1. Fysieke inrichting
2. Beheersing
3. Informatie voorziening
4. Personele organisatie Logistieke doelstellingen: Intern Extern 4 Doelstellingen van de logistiek Verlaging integrale kosten Verkorting van de doorlooptijd Verbetering van de leverbetrouw-baarheid Verhoging van de flexibiliteit Logistieke grondvorm 3 belangrijkste elementen: Primaire processen van inkoop tot en met nazorg
Locatie van voorraadpunten
De goederenbeweging tussen processen en voorraadpunten Klant Order Ontkoppel Punt Koop 1: Koop 2: Koop 3: Koop 4: Koop 5: Maken en zenden naar voorraad Maken van voorraad Assembleren op order Maken op order Inkopen en maken op order Stroomopwaarts Stroomafwaarts Flexibiliteit Levertijdrisico Logistieke besturing Voorwaartse koppeling norm Vergelijken Actie initiëren Inkopen/maken Meting Terugkoppeling norm Vergelijken Actie initiëren Inkopen/maken Meting Push Pull Aansturing voorraadpunten Klassieke benadering Integrale benadering Tussenvoorraad wordt groter door: Aantal schakels in de keten
Levertijd of doorlooptijd
Onregelmatigheid van de goederenstroom
Variëteit aan producten Organisatie Centraal Decentraal DuPont-Analyse Invloed logistiek op het ondernemingsresultaat Pareto-analyse 80/20 Regel Winstgevendheid van een product Pareto en distributielogistiek 1. Bestelpolitiek
2. Magazijnindeling
3. Opslagpolitiek Voorraad Tijdgebonden Aanvoer Uitvoer Voorraadverloop Voorraadhoogte Voorraad, 4 gezichtspunten 1. Voorraad naar traject
2. Voorraad naar soort
3. Theoretische voorraad
4. Normvoorraad bestelgrootte Voorraad naar traject Tijd Plaats Waarde Voorraad naar soort Commerciële activiteiten Theoretische voorraad Administratie Voorraadkosten Bestelkosten Voorraadkosten Neeverkoopkosten Bestelkosten Bestelling Variabel Traditioneel Electronic data
interchange Voorraadkosten Rente Risico Ruimte Neeverkoopkosten Out-of-stock Missen toegevoegde waarde Verliezen klant Naleveren product Formule van Camp Bestelkosten Voorraadkosten Totale kosten Meest verantwoordelijke seriegrootes berekenen Bestelmethoden Vraagvoorspellende methoden 1. Intuïtie
2. Kwalitatieve modellen
3. Causale modellen
4. Tijdreeksmodellen Inkoopontwikkeling Purchasing proces model 6 stappen Inkoopontwikkelingsmodel 6 Stadia Verantwoordelijkheid inkopers 1. Bijdragen continuïteit bedrijfsproces
2. Bijdragen ondernemingsresultaat en kostenreductie
3. Verminderen strategsiche kwetsbaarheid onderneming
4. Representeren van de onderneming naar buiten
5. Bijdragen product en procesinnovatie Commerciële inkoop Analyse Planning Implementatie Beheersing Ontwikkelen, uitbouwen en onderhouden relaties leveranciermarkt Korte & lange inkoopbehoeften Inkooplogistiek Juiste: Hoeveelheden Prijs Strategisch inkoopmanagement 1. Strategische kwetsbaarheid
2. Complexe toeleveringsmarkt 4 inkoopsituaties MSU-Benchmarking model Operationeel inkoopmanagement E-procurement E- Informing
Contract management
Transacting
Sourcing
Tendering
Reverse auctioning
Marketplace
Ordering Gevolgen Interne kosten Externe kosten Leveranciersbeoordeling Vendor rating
->Leveranciersprestaties
Subjectieve methode
Gewogenfactorscoremethode: 1. Leveringsbetrouwbaarheid
2. Kwaliteitsbetrouwbaarheid
3. Prijsstelling Product 1. Grondstoffen
2. Onderdelen
3. Samenstelling
4. Eindproducten European Article Numbering Entiteit Productstructuren Stuklijst - Explosie
- Implosie Hoe kunnen we de waardetoevoeging maximaliseren: 1. Later bestellen
2. Later maken
3. Van anoniem naar order gestuurd
4. Lagere kostprijs
5. Kortere cummulatieve doorlooptijd/levertijd Productiegrondvormen 4 wijzen van productie en besturing: 1. Divergente productie
2. Parallelle productie
3. Serieproductie
4. Convergente productie Productiegrondvormen Continue productie Geen voorraadvorming Lijn productie Gunstige doorlooptijd Functionele indeling Gelijksoortige bewerkstellingen groeperen Technologie Centraal geïnvesteerd, apparatuur vaak duur Probleem: Afstemming complex Groepsgewijze fabricage Indeling gelijkende producten Material Requirements planning MRP-I Toekomstige Behoefte materiaal berekend Pushsysteem Tijdfasering Afhankelijke vraag Bucket Onafhankelijke vraag Manufacturing resource planning MRP-II Terugkoppeling mogelijk Just in time JIT Pull systeem Precieze aantal onderdelen Op het juiste tijdstip Kanban Kaart of label Productiekanban Transportkanban two bin Meestgebruikt: Distribution requirements planning DRP-I Methodiek die aangeeft wanneer er behoefte aan herbevoorrading is van distributiepunten. Tijd Gefaseerde vraag -> Beter beheer van voorraden in distributie ketens als doel MRP-I v DRP-I Voorraadaanvulsysteem 3 kenmerken: Gemiddelde vraag
Bepaald wanneer besteld moet worden
Geen waarschuwing op vraagfluctuaties Distribution resource planning DRP-II Rekening met capaciteiten: Transport
Magazijnen
Fabrieken Koppeling DRP-II en MRP-II Master schedule Production
Puchasing Transport modaliteit 7 Criteria: Snelheid
Bereikbaarheid
Variabiliteit
Bruikbaarbheid
Frequentie van aflevering
Risico
Transportkosten Routeplanning Minimaliseren van de totale af te leggen afstand
Minimaliseren van de transportkosten
Minimaliseren van de totale tijd die er nodig is om goederen te distributeren naar afnemers. Uitbesteden distributielogistiek Concentratie op kernactiviteit
Geen zorgen meer
Financiële voordelen
Vaste kosten variabel maken
Lagere investeringen
Hogere logistieke kwaliteit
Minder groot afbreukrisico Toegevoegde waarde logistieke dienstverlener Value added logistics Fysieke functie Informatiefunctie Van 1PL naar 4 PL Party logistics 1PL: Zelf doen 2PL: Operationeel niveau 3PL: Tactisch niveau 4PL: Strategisch niveau Logistieke ketenoplossingen Tactisch/strategische Operationele 4PL supply chain solutions 4PL Dienstverlener 4 Kernpunten: 1. Groei van de omzet
2. Reductie van operationele kosten
3. Reductie van het werkkapitaal
4. Reductie van vaste activa Transportmanagementsystemen Track en tracing Kwaliteitsverbetering producten/diensten
Kostenreductie
Waarborgen continuïteit Distributiecentrum 3 functies: 1. Voorraadfunctie
2. Groepagefunctie
3. Overslagfunctie Locatie indelingen Analytisch model Heuristisch model Zwaartepuntmodel / gridmodel Gridafstand Systematische lay-outplanning SLP Systematische handlinganalyse SHA P Q R S T-sleutel Product Quantity Route Service Time Systematische handlinganalyse SHA 9 stappen Ontwerpen lay-out Fases: 1. Bepalen van de locatie
2. Bepalen van de algemene layout
3. Detailleren van de lay-out
4. Installeren en inrichten Functies Magazijn Goederenontvangst In opslag brengen Opslag Orderverzamelen Expeditie FiFo LiFo ? ? ? ? ? ? Orderverzamelsysteem 2 vormen Sequentieel Parallel Klantorder Artikel/ verzamelorder Klantorder Artikel/ verzamelorder Orderverzamelen 3 belangrijke elementen: Het klaarzetten Orderpicking Transporteren Dynamisch Statisch Handmatig Mechanisch Eendimensionaal Tweedimensionaal Eendimensionaal Tweedimensionaal Hoofdgangensysteem Tweegangensysteem Zijgangensysteem Gemengd verzamelsysteem Gescheiden verzamelsysteem Etageverzamelsysteem Warehousemanagementsystemen Warehousemanagementsystemen Belangrijkemagazijnfuncties: Inslag Opslag Uitslag Reverse Logistics Reverse logistics Green logistics Producent Retailer Consument Cradle-to-cradle C2C Recycling Upcycling Downcycling Concurrentiestrategieën Differentiatiestrategie
Kostenleiderschap
Integratiestrategie
Versterkingstrategie
Kwaliteitstrategie Integraal reverse-logisticsconept Grondvorm Besturing Informatie Organisatie Prestatie-indicatoren Closed loop
Open loop Pull
Push
Vraaggedreven
Aanbodgedreven Basisdimensies Why-returning Productiereturns Distributiereturns Consumentenreturns What Producteigenschappen Producttypen Why-recieving Economisch Wetgeving Corporate citizenship How Hergebruik Direct hergebruik Indirect hergebruik Who Forward supply chain actors Specialized Governmental institutions Opportunistic players Verpakkingen Semi-bulk-verpakking Bulk-verpakking Verpakkingen in distributielogistiek Beschermen tegen invloeden buitenaf Omgeving beschermen tegen het product Goede en efficiënte handling mogelijk maken Voldoen aan wensen en eisen van het distributiekanaal Informatie over identiteit en handlingseisen geven Voldoen aan transportvoorschriften Deming-circel INK Model Onwikkelingsfasen Kaizen Stapsgewijs verbeteren teamwork Persoonlijke discipline Betere moreel Kwaliteitscircels Suggesties voor verbetering Standpunten Kaizen 1. Mensen belangrijkst in de organisatie
2. Fouten signaleren belonen
3. Kijk op de werkvloer
4. Werk met harde informatie Drie Mu's Muda Muri Mura Voorkomen van verspilling Optimale inspanning Beperken afwijkingen Vier M's Mens Machine Materiaal Methode Oorzaken Gevolgen 5S model Selecteren en scheiden Schikken en sorteren Schoonmaken en schrobben Systematisch leren, standaardiseren en structureren Stimuleren en stijlvol werken Lean! Agile! Wendbaarheid Snel manoeuvreren Klanten wensen voldoen HOE? Klantenorder-ontkoppelpunt Verschuiving naar de markt -> Verkort supply chain Postponoment Lean of Agile? Six Sigma Variatie beperken Theorie of constraints Analyseren
Creëren
Implementeren Throughput
Inventory
Operating Expenses Criteria: Kenmerken op een rij
Full transcript