Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bønn

No description
by

Janne G Kambestad

on 27 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bønn

Photo based on: 'horizon' by pierreyves @ flickr
Hva er bønn?
Kristen bønn er bønn
til vår Far.
Handler om vår relasjon til Gud
Dialog/samtale/ med Gud
Personlig mellom deg og Gud (Matt 6:6)
Ingen mekanisk oppramsing av ord. (Matt 6:7)
Helt avgjørende for vår tro.
Bygger vennskap/fellesskap med Gud
Jesus lærte oss å be (Matt 6:9 - Vår Far)
Gud er en personlig Gud og vår Far og pappa
Kristen bønn er gjennom Sønnen.
Paulus sier:
Gjennom ham (Kristus) har vi begge (jøder og hedninger) i en Ånd adgang til Faderen. Ef 2:18

Jesus sa at Faderen vil ”gi dere alt det dere ber om i mitt navn” Joh 15:16


Rom 8: 26-27
På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men
Ånden selv går i forbønn for oss
med sukk uten ord.
Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.


Når vi ber, ber Gud gjennom oss ved sin ånd, den som bor i oss kristne.
Kristen bønn er "i en Ånd"
Hvorfor skal jeg be?
Jesus ba og han lærte oss det samme.
Styrker troa vår.
Bønn forandrer oss og omstendigheter.
Gud svarer på bønn.

- takksigelse
- lovprisning
- tilbedelse
- bekjennelse
- lytting
Former for bønn:
Svarer Gud alltid på bønn?
Noen barrierer som bibeln forteller om:
uoppgjort synd (Jes 59:1-2)
ikke tatt i mot Jesus i livet sitt
ikke Guds vilje (jak 4:2-3)

Se, Herrens hånd er ikke for kort til å
frelse, og hans øre er ikke for tungt til å
høre.
Nei, det er skylden
som skiller dere fra deres Gud.
Syndene deres skjuler ansiktet hans
så han ikke hører dere.
Og det vi ber om, får vi av ham. For vi holder hans bud og gjør det som er godt i hans øyne. Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss. Den som holder hans bud, blir værende i Gud og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin Ånd. (1. Joh 3:21-24)
Dere begjærer, men får ikke. Dere myrder og misunner, men oppnår ikke noe. Dere lever i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser. (Jak 4:2-3)
Hvordan skal jeg be?
Finnes ingen fasit på hvordan
vi er frie til å be på vår egen måte
Gud ønsker å høre hva som er på vårt hjerte
I bønn kan du komme med ALT.
Fader vår.
Bønnen Jesus lærte oss å be
Fader vår du som er i himmelen
- Å be om at Guds navn skal bli hellighet, er å be om at han må bli æret.
La ditt navn holdes Hellig
La ditt rike komme
-Guds rike er hans styre og Herredømme.
-Det blir fullstendig når Jesus kommer tilbake.
-Dette riket trengte seg inn i historien da Jesus kom for første gang
gjennom sin tjeneste demonstrerte Jesus dette rikets
tilstedeværelse.

-Når vi ber ”la ditt rike komme” ber vi om at hans styre og herredømme må komme både i fremtiden og nåtiden.
La din vilje skje på jorden som i himmelen
- dette er ikke å gi opp, men å gi slipp på de byrdene vi så ofte bærer på.
- ”Legg din vei i Herrens Hånd, stol på ham så griper han inn”. Sal 37,5
- Be om at Guds vilje må skje.
Gi oss i dag vårt daglige brød
- Vi trenger både mat og "åndelig mat"
Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere
- Gud er vår Far i himmelen
- Takke Gud for den han er
- Jesus lærte oss å be Gud tilgi vår skyld.
- Be om tilgivelse for at ikke synden skal få makt over oss eller binde oss.
- Tilgivelse er ikke noe man gjør seg fortjent til.
Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde
- Gud frister oss ikke (jak 1:3),
- Alle har vi våre svakheter som kristne, egoisme, hovmod, grådighet, stolthet, begjør, sladder..
- kjenner vi våre svakheter kan vi be om beskyttelse og være ekstra obs på dem.
Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.»
«Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg»,
svarte Jesus. Da sier Peter: «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også!»
Jesus sier til ham: «Den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene.
(Matt 13:7).
For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere.
Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort.
Matt 6:14-15
Vi ber til vår pappa og....
til universet skaper!
Jesus sier:
«Jeg er veien, sannheten og livet.
Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far.»

(Joh 14:6)
satan ler av våre ord,
håner vårt strev.
Men skjelver når vi ber.
Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!
Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot
djevelens listige knep.
For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod,
men mot makter og åndskrefter,
mot verdens herskere i dette mørket,
mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Ef 6:11-12
Bønn
Dagens tema:
Hva skjer når vi ber?
vi lukker Gud inn i livet vårt
Gjennom forbønn går vi i gapet for de som ikke tror. Ev i gapet for andres situasjon
Vi kjemper for Guds rikes plass her på jorda.


- lovprisning
- takksigelse
- bekjennelse
- forbønn
- ønsker
- lytting
Da de nå var løsøatt, kom de til sine enge og fortalte dem alt det yppersteprestene hadde sagt til dem.

Da de hørte dette, løftet de samstemming sin røst og sa til Gud:
Takknemlighet
Full transcript