Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Inleiding in de systeemtheorie

Zuyd University of Applied Sciences
by

Didi Joppe

on 22 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Inleiding in de systeemtheorie

Inleiding in de systeemtheorie
Didi Joppe
Inhoud:
Huh... systemen?
Basisbegrippen
Gezinssysteem
Definitie systeem
Een systeem is een samenstel van elementen en van betrekkingen tussen die elementen, dat als geheel functioneert door de onderlinge afhankelijkheid van de elementen en dat voor de betrokken elementen bepaalde functies vervult.
Uitgangspunten systeem
1. Niet-optelbaarheid
2. Interdependentie
3. Systeem bepaalt in belangrijke mate gedrag individu
4. Homeostase (vergt flexibiliteit)
5. Gericht op voortbestaan
Kenmerken
1. Gedrag wordt bezien in een breder kader
2. Men kijkt vanuit verschillende perspectieven
3. Hierdoor ontstaat bredere blik die allesomvattend is
4. Men bekijkt de samenhang (synthetisch)
Veranderingen in het systeem
Homeostase > stress > herstellen verhoudingen (kalibratie) > homeostase
Positieve feedback: gericht op verandering
Negatieve feedback: gericht op status quo
Scholen binnen de systeemtheorie
1. Structurele systeemtheorie
Salvador Minuchin
Kenmerken
Object van onderzoek & therapie is de structuur van het systeem.

Gezin: meerdere subsystemen


Gezinsvormen
Rollen & gezinsfenomenen
Zondebok
Parentificatie
De go-between
Scholen binnen de systeemtheorie
2. De contextuele benadering
Iván Böszörmény-Nagy
Context
Ouders en kinderen zijn fundamenteel met elkaar verbonden.

1. Primaire loyaliteit (biologisch)
2. Secundaire loyaliteit (opvoeden & verzorgen)

Horizontale
Verticale
Gespleten
Loyaliteit
Transgenerationele rekening
Verbondenheid tussen drie generaties

Boekhouding (verdiensten &verplichtingen)

Intergenerationele problematiek
Context: de dynamische en onderlingen ethische verbondenheid (verleden, heden, toekomst) die bestaat tussen mensen voor wie het bestaan van de ander op zichzelf al betekenis heeft (Nagy, 1994)
Gezinsmythe

Gezinsgeheim
Systeemgerichte hulpverlening
Aandacht voor concrete problemen
Aandacht voor problemetiek vanuit het systeem
Algemeen
Systeeminterventies
Aangemelde cliënt = individu

Individuele klachten = symptoom van de problemen binnen het gezin
Systeeminterventies
Paulusbeginsel: werken aan betrekkingsklimaat

Verandering in gezinsstructuur (herstellen ouderlijk subsysteem <> kindsubsysteem)
Systeeminterventies
Stellen communicatieregels (b.v. spreken voor jezelf, assertiviteit)

Heretikettering situaties (subjectieve werkelijkheid) en gedragingen (hinderlijk gedrag in positief benaderen)
Systeeminterventies
Herformuleren bestaande interpuncties:

er is niet één oorzaakduiding
verhaal van de ander is ook 'waar'
circulaire causaliteit
Hoofdstuk 10: paragraaf 10.1, 10.2 en 10.2.1
Vader
Moeder
Zoon
Dochter
Dochter
Het los-zand-gezin
(disengaged)
Het kluwen gezin (enmeshed)
http://www.taalzondergrenzen.nl/3andere-psychologische-stromingen/3-2systeemtheoretische-stromingen/
Coalitievorming
Perverse triade
3. Communicatiegerichte theorie
Scholen binnen de systeemtheorie
Paul Watzlawick
Het blootleggen van wetmatigheden in de manier
waarop mensen met elkaar omgaan.
Communicatie = interactie =
gedrag = beïnvloeding
https://grintablogt.wordpress.com/category/rik-vanwalleghem/page/3/
Interpunctie
Doe de deur dicht
Inhouds- en betrekkingsniveau
Machtsstrijd
Symmetrische interacties
+
Complementaire interacties
=
Parallelle interacties
Opdracht:
kijk eens naar de soorten systemen in de wijk. Hoe gaat men daar met elkaar om gezien vanuit de communicatiegerichte theorie? Welke interactiepatronen kun je herkennen?
Full transcript