Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stabilizacja kompleksu lędźwiowo-miedniczo-biodrowego

No description
by

Kamil Iwańczyk

on 10 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stabilizacja kompleksu lędźwiowo-miedniczo-biodrowego

Trening stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miedniczo-biodrowego
Goal
STABILIZACJA KOMPLEKSU
LĘDŹWIOWO-MIEDNICZO-BIODROWEGO

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
Wydział Fizjoterapii
Autor: Kamil Iwańczyk
Praca napisana pod kierunkiem:
Dr. Ryszarda Biernata

Cel:
Narzędzie badawcze:

Pozycje piśmiennictwa
Metodologia
Technika badań:

Dokumentoskopia
Metoda badań:

Monografia
Chęć przedstawienia najnowszych doniesień naukowych dotyczących kompleksu lędźwiowo-miedniczo-biodrowego.
Przegląd piśmiennictwa z lat 2001-2013.
Ostatnia literatura dotycząca tego tematu w języku polskim: 2004r.
Brak artykułów przeglądowych w języku polskim.
Istota stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miedniczo-biodrowego
Diagnostyka
Badanie podmiotowe
Badanie przedmiotowe
Testy funkcjonalne
Ocenę pacjenta rozpoczyna się od obserwacji postawy statycznej oraz fundamentalnych wzorców ruchowych dla danego pacjenta.
Do takich wzorców ruchowych można zaliczyć m.in. przysiad i skłon w przód.
Zdj.1. Ocena ruchomości głów kości udowych podczas przysiadu
Zdj.2. Ocena ruchomości kolców biodrowych tylnych górnych podczas skłonu w przód
Zdj.3. Badanie ruchomości segmentarnej kręgosłupa lędźwiowego podczas skłonu w przód
Obserwacja ewentualnych nieprawidłowości w wykonywanym ruchu (FLT)
Testy Regionalne
Testy regionalne wykonuje się w strukturach, w których wykryto upośledzenie funkcji.
ETAP I
Usuwanie przeszkód
Rehabilitacja rozpoczyna się od usuwania przeszkód
(fizycznych, kognitywnych i/lub emocjonalnych)
, które uniemożliwiają wprowadzenie zmian w strategiach ruchowych.
Edukacja jest kluczowym komponentem leczenia.
Motywacja pacjenta do wprowadzenia zmian w swoim życiu czy przekonań powinna rozpoczynać się od wyjaśnienia dlaczego te zmiany są konieczne.
Likwidacja barier fizycznych polega na przywróceniu ruchomości stawowej oraz zmniejszeniu napięcia mięśni.
Usuwanie barier fizycznych
Istnieje wiele technik umożliwiających osiągnięcie oczekiwanego efektu:
- Techniki dotyczące tkanek miękkich,
- Mobilizacje stawów,
- Manipulacje stawów.
Dłuższe rezultaty są zauważalne gdy w techniki rozluźniające zaangażowana jest świadomość pacjenta.
Przykładowe techniki relaksacji systemu nerwowego i mięśniowo-powięziowego
Zdj.4. Rozciąganie jednostronne ES
Zdj.5. Technika energizacji mięśnia ES
Zdj.6. Rozciąganie dwustronne ES
STABILIZACJA KOMPLEKSU LĘDŹWIOWO-MIEDNICZO-BIODROWEGO
ETAP II
Stabilizacja LPHC to utrzymanie równowagi zarówno w statyce jak i w sytuacjach dynamicznych, w których kompleks porusza się wzdłuż trajektorii.
(Reeves 2007)
Move
Aktywacja mięśni powierzchownych i ruch kończyn górnych i/lub dolnych.
Podstawy treningu strategii posturalnych i dynamicznych
Pierwsze powtórzenie danego zadania pacjent wykonuje samodzielnie, z użyciem nieoptymalnego wzorca ruchowego.
Kolejne powtórzenia powinny zostać skorygowane przy współpracy pacjent-terapeuta. Nauka nowego wzorca ruchowego.
Duża ilość ćwiczeń.
Maksymalnie 5-7 ćwiczeń wykonywanych podczas danego etapu programu rehabilitacyjnego.
Z góry założona ilość powtórzeń jaką pacjent musi wykonać.
Pacjent wykonuje tyle powtórzeń ile jest w stanie wykonać poprawnie.
Cel: 20-30 powtórzeń jednego wzorca ruchowego.
Trening strategii dynamicznych
Zdj.13. Wypad w przód na BOSU
Zdj.14. Ćwiczenie kontroli rotacji tułowia
Koncepcja Tensegracji zakłada, że kości "pływają" w przestrzeni i są utrzymywane przez elastyczne taśmy (mięśnie, powięzi).
Dlatego też zmiana napięcia mięśni czy powięzi wpływa na ustawienie kości, a przemieszczenie kości powoduje zmianę napięć w innym rejonie.
Mięśnie funkcjonują nie tylko oddzielnie, ale także wzajemnie na siebie wpływają poprzez sieć powięzi, w tak zwanych Taśmach Anatomicznych.
Earls & Myers (2013)
Myers (2011)
Myers (2011)
Istota stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miedniczo-biodrowego
Trening stabilizacji LPHC wykorzystywany jest w:
Rehabilitacji i prewencji urazów kręgosłupa, miednicy i stawów biodrowych.
Rehabilitacji i prewencji urazów w obrębie kończyn górnych i dolnych.
W treningu sportowym w celu osiągnięcia lepszych wyników.
Clark (2011)
D. Lee i wsp (2011
)
D. Lee i wsp. (2011)
Vleeming (2007)
Akuthota (2008)
Zdj.12. Ćwiczenie koordynacji m. głębokich i powierzchownych
Dziękuję za uwagę.
Wywiad
Trening nowych strategii
Trening strategii posturalnych i dynamicznych
Nauka aktywacji i koordynacji mięśni
RACM - główna zasada treningu aktywacji i koordynacji mięśni
R
A
C
M
ALIGN
Uzyskanie prawidłowej pozycji kompleksu LPH
Zdj.7-9. Ćwiczenie uzyskiwania pozycji neutralnej kompleksu lędźwiowo-miedniczo-biodrowego.
Connect
Prawidłowa aktywacja mięśni głębokich
Polega na wyizolowaniu skurczu mięśni głębokich, bez zaangażowania mięśni powierzchownych.
W wielu przypadkach należy wyizolować pracę konkretnego mięśnia.
Zdj.10. Nauka ekspansji żeber w kierunku bocznym/tylno-bocznym.
Zdj.11. Nauka aktywacji mięśnia poprzecznego brzucha na boku.
Potrzebne są dalsze badania dotyczące przedstawionej koncepcji stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miedniczo-biodrowego oraz treningu związanego z jej odzyskiwaniem.
Full transcript