Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Pagbabasa

Lahat ng kailangan mong malaman ukol sa pagbabasa bilang isang makrong kasanayan.
by

James Salamat

on 5 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Pagbabasa


James Peter Nico Salamat
Lavern Santiago
Zelle Cabusao
Adrian Atienza

Ano nga ba ang pagbabasa?
Ito ay ang pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na makalimbag upang mabigkas nang pasalita ang mga ito.

Ito ay bahagi ng pakikipagtalastasan na kahanay ng pakikkinig, pagsasalita at pagsulat.

Ito ay nagkakaloob ng pagsusuring nakikita sa pamamagitan ng paningin, pagkilala sa mga salita, pagsusuri sa mga nilalaman, kahulugan, pag-unawa sa kaugnayan at paglutas sa suliranin.

Proseso ng Pagbabasa
Mga Salik ng Pagbabasa
MAKIKITA O NAMAMALAS
-mabuting paningin 
-mabuting pangangatawan 
-kapaligirang pisikal
Dimensyon ng Pagbabasa
Pangunawang literal
-
Masasabing nararating o naranasan ang pang0unawang ito kung makakagawa ng buod, balangkas ng paghahanay ng mga kaisipan o magbibigay ang pangunahing kaisipan.

Mga Teoryang ukol sa Pagbabasa
Teoryang Bottom-Up
Ito ay isang teorya ng pagbabasa na naaayon sa mga titik o ponemang nakikita sa teksto. Nagkakaroon ng pagpapakahulugan ang bawat ponema matapos basahin ang bawat titik upang makabuo ng semantikang pagpapakahulugan.

Ang
Pagbabasa

Bakit mahalaga ang pagbabasa?
Lubhang mahalaga ang pagsulat sapagkat sa pamamagitan nito ang mga tao sa iba’t ibang lugar at panahon ay nagkakaintindihan at nagkakaisa.

Ang mga aspekto ng ating kultura ay napapanatiling buhay sa damdamin, sa pamamagitan nito.

Natutuhan natin ang kasaysayan ng ating lahi, ang mga paniniwala at matatayog na kaisipan ng ating mga ninuno at ang mga pagbabago at pagsulong ng ating bayan.

Mahalaga ito sa paglinang ng talino at kaisipan.

Nakapagbubukas ng landasin sa paghasa ng mga butil ng karunungan at iba’t ibang disiplina tulad ng sa agham panlipunan, siyensya, matematika, pilosopiya, sining at iba pa.

Layunin ng Pagbasa
-Magkaroon ng kalinawan ang pag-iisip tungkol sa mga bagay na di malinaw sa kaalaman.
-Magkaroon ng kapayapaan sa buhay dahil sa kaalaman sa iba’t ibang larangan.
-Magkaroon ng pagbabago sa paniniwala o kaugalian
-Magkaroon ng bukas na isipan.
Paraan o Katangian ng Pagbabasa
Tahimik
Pasalita
Mga Kailangan sa Pagbabasa
Ang pagbasa ay may kaugnayan sa linguistika.
Kailangan ng malusog na pangangatawan,isipan at amalayang damdamin upang maunawan ang binabasa.
Ang pagbabasa ay isang proseso na nangangailangan ng mataas na kaisipan,konsentrasyon at focus.

Kailangan ang tagasulat at ang tagabasa ay may ugnayan.

Kailangan malinawpaningin sa pagbabasa.

Kailangan ang pagkakaroon ng interes at kaalaman sa binabasa.

Ang Integrasyon
Ang reaksyon sa binasa
Ang pag-unawa sa binasa
Ang pagbasa sa akda
Ito ay ginagamitan ng persepsyon o pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo.
Ito ay ang pag-unawa sa kaisipang nakapaloob sa mga simbolong nakalimbag. 
Reaksyon at paghatol sa kawastuhan ng mga detalye, kahusayan ng pagkakasulat at halaga ng teksto.
Pagsasama-sama at pag-uugnay ng mga bagong kaalamang mula sa binasa at sa dating kaalaman at ang pag-uugnay ng binasa teksto sa karansan ng mambabasa.
DI-NAKIKITA O DI-NAMAMALAS
-pagtitiwala sa sarili 
-determinasyon ng layunin bago bumasa 
-konsentrasyon

Uri ng Pagbabasa
ayon sa pamamaraan
Skimming
Ang skimming ay ang pinakabilis na pagbasa na nakakaya ng isang tao.

Ginagamit ng mga taong madalas na nagmamadaling magbasa at mabilis ang mata.
Iskanning
Uri ng pagbasa sa kung saan ang nagbabasa ay nagsasagawa ng paggalugad sa materyal na hawak tulad ng pagbasa sa mga susi na salita o key word, pamagat at sub-titles. Dito, ang mahalagang salita ay di binibigyan pansin. Binibigyan pansin ang ganitong pagbasa ang mahalagang mensahe sa pahinang binabasa o tinitingnan, halimbawa nito ay pagtingin sa diyaryo upang alamin kung nakapasa sa isang Board Examination, pagtingin ng winning number ng lotto.

Ang scanning ay isang uri ng pagbasa ng nangangailangan hanapin ang isang partikular na impormasyon sa aklat o sa anumang babasahin. Ginagawa ito ng isang bumabasa sa pamamagitan ng palaktaw-laktaw na pagbuklat sa materyal at pag-uukol ng mabilisang pagsulyap sa mga ito. Nakatuon ang kanyang mga mata sa partikular na impormasyon sa isang tiyak na pahina ng materyal. Nagagamit ang ganitong pamamaraan sa pagbasa ng mga nilalaman (table of contents), index, classified ads at sa paghahanap ng numero ng isang taong nais makausap.

Analitikal
masusing pagbasa ang kinakailanganupang malaman kung may katotohanan ba ang ipinahayag ng isang opinion ohaka – haka, kung bunga ng karanasan.
Kritikal
Ito ay kailangan nang lubos na naunawaan ng mambabasa ang akda o ang paksa.
Ito ay pagsaklaw o mabilisang pagbasa upang makuha ang pangkalahatang ideya o impresyon, o kaya'y pagpili ng materyal na babasahin. Ito rin ay pagtingin o paghanap sa mahalagang impormasyon, na maaaring makatulong sa pangangailangan tulad ng term paper o pamanahong papel, riserts at iba pa.
Interpretasyon

Pagkaunawang ganap sa mga kaisipan ng may akda kalakip ang mga karagdagang kahulugan. Dito ang mambabasa o mag aaral ay maaaring magpahaag ng sariling palagay, magbigay ng puna o magharap ng kalutasan, pag unawa sa mga tayutay o register ng pahayag at magbigay ng saloobin o pandama.

Mapanuring pagbabasa
Pagkaalam sa kahalagahan ng mga kaisipan at ng kabisaan ng paglalahad. Dito ang mambabasa o mag aaral ay inaalam ang kakintalang ipinahahayag ng binasa. Naghahamon sa malawak at nakikita ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga diwa’t pangyayari sa katotohanan.


Aplikasyon ng mga kaisipang nakuha sa pagbabasa
Dito ang mambabasa at iniuugnay ang kanyang binasa sa sariling karanasan na mauuwi sa pagmumungkahi o pagtatakda ng wastong direksyon sa larangan ng buhay.

Appreciation
Dito ang mambabasa ay nagaganyak na lumikha o gumawa ng sariling panunulat o paglalapat ng mga kaukulang pagbabago sa binasang akda.

Teoryang Top-Down
Sinasabing kaugnay nito ng teoryang iskima, ang teoryang ito at nangangailangan ng lumang kaalaman (prior knowledge) upang ganap na maunawaan ang nilalaman ng teksto dala ng impormasyong ipinapahiwatig.

Teoryang Interaktibo
Ang teoryang interaktibo na pagbasa at nagaganap sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang pangangailangan. Ito parin ang pinagkukunan ng pang-unawa mula interaksyon ng mismong teksto at mambabasa.

Mga dapat isaalang alang sa malakas pagbabasa
-Tindig
-Lakas ng tinig
-Paraan ng pag bigkas
-Paghawak sa aklat o anumang babasahin
Mga dapat isaalang alang sa tahimik pagbabasa
-Pook
-Tamang posisyon
-Igalawa ang mga mata at di ang bibig sa pagbabasa nang tahimik
-Huwag ituturo o susundan ng daliri ang linyang binabasa.
-Bumasa nang mabilis at may ganap
na pag-unawa sa binabasa
Mga katangian ng Pagbasa
-Naiuugnay sa pakikinig, pag-unawa at pagsulat
-Lumilinang ng iba’t ibang kakayahan.
Brain Twisters
"Kung ang Kriminal ay Ama ng Anak ng Judge, Ano ang relasyon ng Judge sa Kriminal?"
kung kamatayan ay kabuhayan,
kung kabuhayan ay kamatayan!
Kumain sa restaurant ang tatlong magkakaibigan at
nag-ambagan sila ng tig-P100 bawat isa kaya ang pera nilang tatlo
ay P300. Ang nakain nila ay P250 lang kaya naisipan nilang ibalik
ang tig-P10 sa bawat isa at ang natirang P20 ay ibigay na tip sa
waiter.

Ang pera nila ay naging P270 na lang (P90 bawat isa.) Idagdag mo
ang P20 na ibinigay na tip sa waiter at ang suma ay P290 lang. Ang
pera nila dati ay P300. Saan napunta ang P10?
Full transcript