Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA

No description
by

Anh Thưư

on 16 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA

QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA
I.Nội dung của quy luật giá trị
Trong sản xuất:
- Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa, nó đề cập đến việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở giá trị của hàng hóa, tức cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.

II. Tác động của quy luật giá trị

3, Phân hóa giàu - nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa

III. Vận dụng quy luật giá trị
a. Về phía nhà nước

- Nhà nước vận dụng quy luật giá trị vào việc đổi mới nền kinh tế nước ta thông qua xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện chế độ một giá, một thị trường thống nhất trong cả nước và mở cửa với thị trường nước ngoài.

b. Về phía công dân:
- Phấn đấu giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng hàng hóa để bán được nhiều hàng, thu nhiều lợi nhuận, đứng vững và chiến thắng trên thương trường.

>>>CÂU HỎI<<<

Khái niệm
+ Dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

+ Khối lượng sản phẩm mà người sản xuất tạo ra phải phù hợp với khả năng thanh toán của toàn xã hội, nếu không cung sẽ lớn hơn cầu hoặc ngược lại.

+ Muốn bán được hàng hóa, bù đắp được chi phí và có lãi thì hao phí lao động cá biệt phải phù hợp với hao phí lao động xã hội.

Trong lưu thông:

+ Dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

+ Phải thực hiện nguyên tắc ngang giá: Chỉ trao đổi hàng hóa với nhau khi chúng có lượng lao động kết tinh như nhau.

Trong thực tế:
Quy luật cung cầu
Sức mua của tiền
Cạnh tranh
vv...
Quy luật giá trị sẽ vận động thông qua sự vận động của giá cả
Tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất.

1, Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa:

- Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua giá cả trên thị trường.
- Điều tiết theo hướng từ nơi có lái ít hoặc không có lãi sang nơi có ít lãi hơn.
- Điều tiết sản xuất một cách tự phát:
+ Khi cung > cầu, giá cả sẽ nhỏ hơn giá trị, việc tiếp tục sản xuất sẽ không tạo ra lợi nhuận nên thu hẹp sản xuất.

+ Khi cung < cầu giá cả sẽ lớn hơn giá trị, việc tiếp tục sản xuất sẽ có lãi nên mở rộng sản xuất.

+ Khi cung = cầu: Giá cả sẽ bằng với giá trị, thị trường đã bảo hòa tất yếu xảy ra quá trình chuyển tư liệu sản xuất và sức lao động sang lĩnh vực sản xuất khác co lợi nhuận cao hơn.

2, Kích thích lực lượng sản xuất và năng suất lao động tăng lên

- Để có giá trị cá biệt thấp hơn giá trị xã hội và thu được nhiều lợi nhuận, ngoài việc phát huy những điều kiện thuận lợi, thực hiện tiết kiệm trong sản xuất, cải tiến, tổ chức quản lí, sản xuất phân phối, người sản xuất còn phải cải tiến kĩ thuật bằng cách đầu tư, mua sắm thiết bị, máy móc, cũng như sử dụng lao động có tay nghề cao.Từ đó, năng suất lao động cá biệt sẽ tăng lên, năng suất lao động xã hội cũng tăng theo và lưc lượng sản xuất xã hội sẽ phát triển.

- Trong quá trình sản xuất kinh doanh người sản xuất nào có điều kiện thuận lợi, biết đầu tư đúng chỗ cũng như nỗ lực sản xuất cải tiến kĩ thuật và quản lí, có thể tạo ra sản phẩm với giá trị cá biệt thấp hơn thì sẽ thành công và trở nên giàu có.
- Ngược lại, những người sản xuất kinh doanh không có điều kiện thuận lợi, không đầu tư đúng chỗ cũng như không nỗ lực cải tiến kĩ thuật và quản lí hoặc gặp rủi ro, tai nạn thì sẽ mất vốn, bị phá sản, phải đi làm thuê cho người khác.
=> Là một trong những mặt hạn chế của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
- Nhà nước thông qua việc ban hành và sử dụng pháp luật, các chính sách kinh tế, chính sách xã hội và bằng thực lực kinh tế của mình , để điều tiết thị trường nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế sự phân hóa giàu – nghèo và những tiêu cực xã hội khác, thúc đẩy phát triển sản xu ất và lưu thông hàng hóa, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.
- Vận dụng tác động điều tiết của quy luật giá trị thông qua sự biến động của giá cả hàng hóa trên thị trường, kịp thời điều chỉnh, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mặt hàng và ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Áp dụng các biện pháp đổi mới kĩ thuật và công nghệ , hợp lí hóa sản xuất. Vì đổi mới kĩ thuật và công nghệ, hợp lí hóa sản xuất làm cho chất lượng sản phẩm và năng suất lao động tăng lên, đến lượt nó,năng suất lao động tăng lên lại làm cho chi phí sản xuất giảm xuống và lợi nhuận tăng lên.
1. Mục đích của người sản xuất kinh doanh là gì ?

2. Đâu là cách mà doanh nghiệp áp dụng để tăng năng suất lao động ?

3. Trao đổi hàng hóa trên thị trường phải theo nguyên tắc nào ?

4. Một trong những tác động tiêu cực của quy luật giá trị ?

5. Đâu là một hiện tượng xảy ra giữa những người sản xuất với nhau ?
XIN CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE
to infinity and beyond...
Full transcript