Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fælles energi (bio,kemi,geografi)

No description
by

Lukas Hansen

on 24 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fælles energi (bio,kemi,geografi)

Hvad er global opvarmning, hvilke årsager er der til denne og hvorledes kan den afhjælpes?
Energi
- Hvad kendetegner en fuldstændig og en ufuldstændig forbrænding?
- Hvad bidrager mest til CO2 udledning, fuldstændig afbrænding af en liter diesel eller benzin ?
- Hvilken bil er mest CO2 økonomisk at kører i? Diesel eller Benzin?
- Præciser kort for kulstofkredsløbet. Hvilken rolle spiller CO2 i forbindelse med global opvarmning?
- Hvad kan der gøres for at minimere jordens globale opvarmning?
- Hvilke energikilder bidrager til udledningen af CO2?
- Hvordan fungerer drivhuseffekten?
- Vælg et område hvor der er store CO2-udledninger og diskuter konkrete løsninger til at nedbringe denne udledning.
- Hvordan kan det være, at CO2 koncentrationen i jordens atmosfæren er stigende?
Hvorfor er der CO2 i luften?
Hvorfor er CO2 stigende?
kilder fra mennesket!
Hvad kan der gøres for at minimere jordens globale opvarmning
Mindre CO2 udstødning
Andre energikilder
Sluk for standby (fjernsyn,computer)
Køre diesel bil
brug mindre energi
Hvilke kilder bidrager til udledningen af CO2?
- Afbrænding af fossile brændsler (kul,olie,gas)
- Fældning of afbrænding af træer
- biler&transport

- industrialiserede lande

- flyvning

- Der er CO2 i hvert mennesket og dyrs udåndingsluft

- vulkanudbrud
Energifremstilling

Den største del af vores energie bliver fremstillet ved afbrænding af fossile brændsler.
Dermed frigøres store mængder kuldioxid, svovldioxid, kvælstofilter m.v.
For meget for naturen til at omsætte/nedbryde.
Løsning?
Alternative energikilder!
Vandkraft
Bølgenergi
Vandkraftværk
Solenergien er drivkraft for det biologiske liv,idet planterne via sollyset kan vokse og være fødegrundlag for alle øvrige former for liv.
Solens opvarmning og de temperaturforskelle, der opstår, samt fordampningen fra havene skaber vindene og dermed også bølgerne.
Vedvarende energikilder er således solvarmen i sig selv, men også vind, bølger, biomasse m.m.

Disse forskellige former for vedvarende energi kan udnyttes til energiforsyning.
Solenergi
En solcelle eller en fotovoltaisk-celle der via den fotovoltaiske effekt omdanner en del af den modtagene lysenergie til elektrisk energi.
Vindenergi
Bioenergi
Bioenergi er energi, som bliver dannet ved forbrænding af biologisk dannet organisk materiale.

Bioenergi betegnes som et CO2-neutralt brændsel, fordi planterne optog den samme mængde CO2 under deres vækst, som de udskiller ved forbrændinge
CO2 udstødning hos forbrænding
Ved en høj temperatur kan carbonhydrider reagere med dioxygen(O2). Det betyder at de kan brænde.
- fuldstændig forbrænding
Hvad bidrager mest til CO2 udledning, fuldstændig afbrænding af en liter diesel eller benzin ?
En dieselbil kører i gennemsnit 19 km pr liter diesel (C12H26) og en benzinbil kører gennemsnitligt 13 km pr liter benzin (C8H18) . Hvilken bil er mest CO2 økonomisk at kører i?
Benzin: 2188,464/13 = 168,34 CO2 pr km
Diesel: 2322,0750/19 = 122,21CO2 pr km
Industrialisering (mere energiforburg, transport)
Afbrænding af fossile brændsler (kul,olie,gas)
Biler
Mindre træer og planter som kan omdanne CO2
Tak!

Hvis der er ikke nok dioxygen (O2), eller hvis forbrændingstemperaturen er relativt lav, kan forbrændingen blive ufuldstændig. Hvis det sker, dannes der ikke kun CO2 og vand men også carbonmonoxid som er meget giftigt.
Ved en fuldstændig forbrænding af carbonhydrider dannes carbondioxid og vand.
Til en fuldstændig forbrænding skal der være nok dioxygen.
En fuldstænding forbrænding lugter ikke.
- ufuldstændig forbrænding
Full transcript