Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

An Fhoireann ag cruthú go hiontach

No description
by

Robyn O'keeffe

on 2 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of An Fhoireann ag cruthú go hiontach

Foclóir
Pictiúr 1;

Fógra
Buachaillí
Comhscolóirí
Daltaí
Coláiste Eoin
Mí Meán Fómhair
Póstaeir
Foclóir
Briathra
Sroich;
Sroiceann
Ullmhaigh;
Ullmhaíonn
Freagair;
Freagraíonn
Fiosraigh;
Fiosraíonn
Dóigh;
Dónn
Buaigh;
Buann
Inis;
Insíonn
Éirigh;
Éiríonn
Fill;
Fileann
Iarr;
Iarrann
Roghnaigh;
Roghnaíonn
Scrúdaigh;
Scrúdaíonn
2018
An Fhoireann ag cruthú go hiontach
Briathra N.R
An Fhoireann ag cruthú go hiontach

Tar;
Tagann An dtagann? Ní thagann Tagtar (SB)

Feic;
Feiceann An bhfeiceann? Ní fheiceann Feictear (SB)

Abair;
Deir An ndeir? Ní deir Deirtear (SB)

Tabhair;
Tugann An dtugann? Tugtar (SB)

Téigh;
Téann An dtéann? Ní théann Téitear (SB)

Déan;
Déanann An ndéanann? Ní dhéanann Déantar (SB)

Clois;
Cloiseann An gcloiseann? Ní chloiseann Cloistear (SB)

Faigh;
Faigheann An bhfaigheann? Ní fhaigheann Faightear (SB)
Pictiúr 3;
Fiosraíonn
Bainisteoir
Eolais
Ceist
Buachaillí
Feadóg
Ina dhiaidh scoile
Pictiúr 4;
Páirc
Iomáint
Bainistíocht
Treoracha
Cóin
Cúl
Clogad
Imreoirí
Camáin
Pictiúr 2;
Ceist
Caint
Cómhrá
Éide scoile
Suim
Freagraíonn
Foclóir
Pictiúr 5;
Mí Aibreáin
Cruinniú
Craobh
Dea-obair
Féilire
Bliain iomlán
Pictiúr 6;
Fógra
Póstaeir
Busanna
Síob
Tacaíocht
Foclóir
Pictiúr 7;
Bua
Corn
Scairf
Brón
Bród
Athas
Céilúire
Aghaidh fhada
Slua leanúnach
Clár scór
Pictiúr 8;
Bailigh
Príomhoide
Spéaclaí
Carbhat
Promhaisiúnta
Ard mholadh
Buíochas a gabháil
Sásta
Cruinniú
Doirse na scoile
Seanfhocail
'An rud a fhaightear go bog, caitear go bog'

'An rud is anamh is iontach'

'I ndiaidh a chéile a thógtar an caisleán'

'Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine'

'Tús maith leath na hoibre'
Nathanna Cainte
Níl lá dá dtéann thart nach gcloistear nó nach léitear faoi

Gan amhras

Gan fuacht gan faitíos

Ní gá duit ach
Aidiacht Shealbhach
Lena chara
Lena ndaltaí
Ina seasamh
Faoina bhfoireann
Dá chéile
Lena mbainisteoir
Urú agus Seimhiú
Don bhainisteoir
(don+séimhiú)
Don fhoireann
(don+séimhiú)
Faoin dtraenáil
(faoin+urú)
An-mhaith
(an-+séimhiú)
Dhá chúl
(uimhir+séimhiú)
ocht bpointe
(uimhir+urú)
Dhá chúl sé phointe
(uimhir+séimhiú)

Firinscneach

+
Baininscneach
Rialacha
Má chríochnaíonn ainmfhocal ar...

Fír.
án, éir, óir, úir, ín
(e)acht agus siolla amháin
Guta
Chonsan leathan a, o, u
Slite beatha

Bain.
eog, óg, lann, (a)íocht
(e)acht agus níos mó ná siolla amháin
Chonsan caol i, e
Tíortha
Teangacha seachas Béarla
An príomhoide
An bainisteoir
An foireann
Muinín
Spéachlaí
An pháirc
An bhaile
Ceist
Pictiúr 1
Pictiúr 2
Pictiúr 3
Pictiúr 4
Pictiúr 5
Pictiúr 6
Mí Mheán Fómhair atá ann.
Feiceann na buachaillí fógra ar an mballa.
Deir an fógra go bhfuil an scoil ag lorg imreoirí nua don fhoireann iománaíochta.
Cuireann buachaill amháin ceist ar an mbuachaill eile an bhfuil suim aige triail a bhaint as an bhfoireann iomáint.
Léiríonn an buachaill eile suim agus tá sé chun fiosraigh eolais faoin bhfoireann as an tUasal.
Caitheann na buachaillí éide scoile an Choláiste.
Freastlaíonn na buachaillí ar Choláiste Eoin.

Léiríonn na buachaillí suim san iomáint.
Roghnaíonnn na buachaillí chun triail a bhaint as an gcluiche.
Labhraíonn siad leis an tUasal faoin dtraenáil.
Ba mhaith le na buachaillí a bheith ar an bhfoireann iománaíocht.
Cuireann siad ceist caitheann go mbíonn traenáil ar súil.
Deir sé leo go bhfuil sé dhá lá ina dhiaidh scoil sa tseactain.
Caitheann an tUasal féadóg timpeall a mhuinéal.

Téann na buachaillí chuig an treanáil ina dhiaidh scoil.
Imríonn siad iománaíocht le na buachaillí eile ar an bhfoireann.
Tá cóin amach ar an bpáirc.
Ritheann na buachaillí timpeall le clogad ar a gceann agus camán ina láimh.
Deir an bainisteoir leo céard le déanamh.
Oibríonn siad go dian amuigh ar an bpáirc.
'An rud a fhaightear go bog caitear go bog', má tá siad ag iarraidh an craobh a shroiceadh tá orthu an obair a cur isteach ón tús.
Mí Aibreáin atá ann.
Ullmhaíonn an bainisteoir cruinniú le na buachaillí.
Tá féilire crochtadh ar an mballa.
Shrioc an fhoireann an craobh amach de bharr an dea obair a cur siad isteach i rith na mbliana.
Mothaíonn an tUasal bród as an fhoireann.
Crochtar fógra sa scoil go bhfuil busanna ar fáil don chraobh.
Beidh siad ag fágáil ag a dó a chlog.
Is féidir tacaíocht a thabhairt don fhoireann sa chraobh.
'I ndhiaidh a chéile a thógtar an caisleán', cur siad an obair ar fad isteach ó tús na mbliana agus tá a sprioc bhainte amach acu.
Gan fuacht gan faitíos buann Coláiste Eoin an chraobh iománaíocht i gcoinne Coláiste Phádraig.
An scór atá ann ná dhá chúl, ocht bpointe go dhá chúl, sé phointe.
Bronnadh corn ollmhór ar an bhfoireann.
Leanann slua mór an fhoireann timpeall an bpáirc.
Tá aghaidh fhada ar na bhauchaillí ó Coláiste Phádraig.
Cuireann buachaill amháin scairf na scoile in airde.
'An rud is anamh is iontach', gur bhuaigh siad an corn.
Gan amhras tá gach duine ón scoil ar bís.

Fillean an fhoireann ar ais chuig an scoil.
Feiceann an tUasal orthu le bród.
Bíonn an príomhoide ag doirse na scoile chun comhghairdeas a gabháil leis an bhfoireann.
Deir sé go mbeadh cóisir acu chun an bua a ceiliúra.
Caitheann sé spéaclaí agus carbhat.
'Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine', tá an scoil ar fad bródúil astu.
Déarfainn níl lá dá dtéann thart nach gcloistear nó nach léitear faoin mbua.
Full transcript