Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of үнийн тухай

No description
by

Enkhbayar Tserendash

on 20 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of үнийн тухай

ҮНЭ БҮРДҮҮЛЭЛТ
Gary Grigowski, Vice President, Team One Plastics
АШИГ=ОРЛОГО-ЗАРДАЛ
Үйл ажиллагаанд суурилсан үнэ нь бидний үнийн тухай үзэл баримтлалыг өөрчилсөн. Бид яаралтай хэрэгтэй цаг хугацааг зарсан гэж бодсон. Одоо бид бүтээгдэхүүн болон нийлүүлэлтийн үйлчилгээний цагийн менежментийг бас худалдан авч мэднэ. Энэ нь бидний зардал болон үнийн талаарх өөр ирээдүйн ойлголтыг бүхлээр нь өөрчилсөн.
Үнэ бүрдүүлэлт
Үнийн стратеги нь нийт ашгийн төсөөллийн зөвхөн хэсэг нь биш
Сайн үнийн стратеги компаний хувьд бүтээгдэхүүний инновацийг нэмэгдүүлэхгүй
Үнийн стратеги бизнесийг илүү үр ашигтай явуулах эсвэл бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулахгүй.
Бага үнэ нь компаний бүтээгдэхүүнийн нэр хүндийн танигдах сайжруулахгүй эсвэл хүмүүсийн анхаарлыг татаж чадахгүй Иймээс үнэ бүрдүүлэлтийг хийхдээ үйл ажиллагаанд суурилсан үнийг авч үзэх нь чухал.
Үнэ ба эдийн засаг
Үнийн стратегийн хамгийн чухал нэг хэсэг нь хэрэглэгчийн эрэлт юм.
Бүтээгдэхүүний үнийн мэдрэмж болон хэрэглэгчийн эрэлтийг тооцох үндсэн 4 арга байдаг.
1.Экспертийн үнэлгээний арга
2.Хэрэглэгчийн судалгаа
3.Үнийн туршилт
4.Түүхэн мэдээллүүдийн шинжилгээ
Үнийн мэдрэмж
Нийлүүлэлт ихэсч үнэ багасахын адил, эрэлт өсч үнэ нэмэгдэнэ. Худалдан авагчийн эрэлтэнд үнийн бага зэргийн нөлөө ихээр тусвал үүнийг мэдрэмжтэй гэнэ. Үнийн мэдрэмжийг дараах томьёоллоор олдог.
Үнийн мэдрэмж=(Үнийн өөрчлөлтийн %)/(борлуулалтын хэмжээний өөрчлөлтийн %)
Үнийн мэдрэмж 1-тэй тэнцүү бол орлого хамгийн их байна.
ӨРСӨЛДӨӨНИЙ СТРАТЕГИ БА ҮНЭ
ХАРВАРДЫН ИХ СУРГУУЛИЙН МАЙКЛ ПОРТЕРИЙН ТОДОРХОЙЛСНООР ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ДАВУУ ТАЛЫГ БИЙ БОЛГОХЫН ТУЛД ЗӨВХӨН 2 ГОЛ ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ АВЧ ҮЗЭХ ЁСТОЙ ГЭЖ ҮЗСЭН.
БАГА ҮНЭ
ЯЛГАВАРЛАЛ
Ялгаварлал
Porter нотолгоо гаргасан хэрвээ өрсөлдөний давуу тал зөвхөн хоёр хүчин зүйлээс хамаарч байгаа гэж үзвэл зардлаар удирдах мөн ялгааг гаргаж ирэх хэрэгтэй хэмээн үзсэн. Компан үүнийг мөрдөхийн тулд зах зээлрүү бүхэлд нь эсвэл төвлөрсөн стратегийн аль нэгийг нь сонгох ёстой. Үүний үндсэн дээр дөрвөн ерөнхий стратегийг гаргаж ирсэн. Porter зөвхөн гурван стратегид хүрч чадсан тохиолдолд өрсөлдөөний давуу талыг олж авна гэж үзсэн.
ялгаварлын стратеги
Гуравдугаар стратеги нь хоёр стратегиа захирах стратеги байна хэмээн үзэж ерөнхий стратегиа боловсруулсан
1.Зардлаар удирдах
2.Ялгарал
3.Гол хэсэг
•Зардалд төвлөрсөн
•Ялгаралд төвлөрсөн
Үнэ ба ёс зүй
Байгууллага бүр үнийн ёс зүйн талаар өөр өөр ойлголттой байдаг. Үнийн ёс зүйтэй холбоотой дараах хүчин зүйлүүд байдаг.
үнээ төлөх хэлбэр нь чөлөөтэй
үнэ нь тодорхой мэдээлэл дээр суурилсан
үнэ нь худалдан авагчдын хэрэгцээнд ашиглагддаггүй
үнэ нь зардалд үндэслэсэн байх
үнийн хууль
АНУ-ын үнэд Sherman Act, the Clayton Act, болон Robinson-Patman Act зэргүүдийг агуулсан үндэсний хууль тогтоомжууд нөлөөлдөг. Жишээлбэл:Robinson-Patman Act нь бүх хэрэглэгчиддээ ижил үнэ тогтоохыг шаарддаг. Үүнийг илэрхийлбэл:
өрсөлдөөний үнийг уялдуулах
ялгаатай үнэ нь зардалд үндэслэсэн эсэх
Зардал
Зардал нь үнийн үйл явцад хамгийн чухал нөлөө бүхий элемент юм. яагаад гэвэл тухайн компани зардлын талаархи ямар нэгэн мэдээлэлгүйгээр үнээ тогтоох нь ашигтай эсэхийг мэдэхгүйд хүргэдэг. 1970-аад оноос уламжлалт зөрдлын бүртгэл нь 3 төрөлд хуваагдсан.
материалын (үйлчилгээ болон худалдан авсан зүйлүүд орно)
шууд хөдөлмөр
удирдлагын
Үйл ажиллагаанд суурилсан зардал
Мэдээллийн системийн зардал
Бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтийн зардал
Үйл ажиллагааны зардлыг тооцох
Шаталсан шинжилгээ
Зардлыг тэнцүү хуваарилах аргатай адил шаталсан шинжилгээ
Эргэх холбооны систем буюу ABC
Үйл ажиллагаанд суурилсан үнэ
Үйл ажиллагаанд үндэслэсэн үнийн загвар нь хэд хэдэн өөр хэсгүүдэд хуваагдана.

•Үзүүлэлтийн хүснэгт эсвэл үйл ажиллагааны данс
•Үнэ бүрдүүлэлтийн ажлын хүснэгт
•Үнэ тогтоох хуудас
ABP арга
ABP аргын зорилго нь:
Бүтээгдэхүүний зардал болон хэрэглэгчдийн эрэлтийн мэдээлэл дээр үндэслэн үнээ тогтоох
Үнийг хэзээ ч санамсаргүйгээр тогтоож болохгүй учир нь бүтээгдэхүүн алдагдалд ороход хүрнэ.
Үнэ нь хэр их ашиг авчрахыг мэддэг байх
Санхүүгийн хэлтсийн дарга нь санхүүгийн мэдлэг сайтай бол өгөөжийг шууд тооцох
ABP аргын 4 сургааль бол:
Чиний бүтээгдэхүүнийг мэдэх
Чиний үйл явцыг мэдэх
Чиний хэрэглэгчдийг мэдэх
Чиний өрсөлдөгчдийг мэдэх
Үнэ дэх ашгийн нөлөө
Компаниудын үйл ажиллагааны ашигт тэдний дундаж өрсөлдөгчид мөн тэдний бүтээгдэхүүнийг хурдан, бага үнээр хүргэхээс илүү зардлын нөлөө байдаг. Ашгийн хэмжүүр нь үйлдвэрлэлийн хүчин чадал юм. Компаниуд үйлдвэрлэлийн өндөр хүчин чадлаараа бага үнээр өндөр ашиг орлого олсоноор зардлын давуу талыг бий болгож зах зээлд солилцсоноор аж үйлдвэрийн салбарын нөөцийг бүрдүүлнэ. Үр ашиггүй үйл ажилагаатай компаниуд албан хүчээр тэдний ашиггүй, бага орлоготой, бүр ямар ч орлогогүй үйл ажиллагаанд төлбөр төлдөг.
Компаниудын үйл ажиллагааны ашигт тэдний дундаж өрсөлдөгчид мөн тэдний бүтээгдэхүүнийг хурдан, бага үнээр хүргэхээс илүү зардлын нөлөө байдаг. Ашгийн хэмжүүр нь үйлдвэрлэлийн хүчин чадал юм.
Үнийн гэрээ хэлэлцээр
үнийн гэрээ хэлэлцээрийг цаг хугацаанд нь хийх
үнийн гэрээ хэлэлцээр нь худалдагч болон худалдан авагчийн хоорондын харилцаа холбоонд чухал үүрэгтэй.
гэрээ хэлэлцээр нь компаний ашиг олохоор тавьсан зорилго, төлөвлөгөөг нурааж ч болно.
гэрээ хэлэлцээрийн үнийн дүрэм нь борлуулалтын хүмүүсийг идэвхжүүлж өгдөг.
Full transcript