Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ikatlong Republika ng Pilipinas

No description
by

LeAnne Paula Ruliog

on 21 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ikatlong Republika ng Pilipinas

TEMANG PANGKASAYSAYAN MULA 1946- 1972
Elpidio R. Quirino
(1948- 1953)
Si Elpidio R. Quirino ay ang vice president sa administrasyon ni Pangulong Roxas. Dahil sa biglang pagkamatay ni Roxas, humalili si Quirino bilang pangulo ng Pilipinas noong 1948 at ipinagpatuloy ang nalalabing panahon ng panunungkulan ni Roxas.
Ramon F. Magsaysay
Si Ramon Magsaysay ay naging popular sa masang Pilipino. Binuksan niya ang Malacañang sa karaniwang tao. Bago siya nahalal na Pangulo, Si Magsaysay ay naging Kalihim muna ng Tanggulang Pambansa sa ilalim ng administrasyon ni Quirino.
Nakilala sa taguri na
"the guy,"
ay bunga na rin ng kanyang sinseridad sa pakikisalamuha sa mga karaniwang tao at sa kanyang angking karisma.
Manuel A. Roxas
(1946- 1948)
Diosdado P. Macapagal
(1961- 1965)
Si Diosdado Macapagal ay nakilala bilang
"poor boy from Lubao"
. Siya ang ikalimang Pangulo ng 3rd Republika ng Pilipinas.
Tinatawag ni Pangulong Macapagal ang kanyang pangasiwaan bilang "Bagong Panahon."
Ferdinand E. Marcos
(1965- 1986)
Si Ferdinand Marcos ay nagwagi sa halalan sa pagkapangulo noong Nobyembre 9, 1965 laban kay Macapagal. Siya ang ikaanim na pangulo sa 3rd Republika.

"This nation can be great again."

Carlos P. Garcia
(1957- 1961)
Si Carlos Garcia ay lumaki sa mundo ng politika. Ang kanyang ama ay nanilbihan bilang Mayor.
Marso 17, 1957- naging ikaapat na pangulo ng 3rd Republika si Garcia. Tinapos niya ang natitirang 9 na buwang panunungkulan ni Magsaysay.
Ang mga Pangulo sa Ilalim ng Ikatlong Republika
Manuel A. Roxas
Elpidio R. Quirino
Ramon F. Magsaysay
Carlos P. Garcia
Diosdado P. Macapagal
Ferdinand E. Marcos
Si Manuel L. Quezon ay ang huling pangulo ng pamahalaang Kommonwelt at unang pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas, na pinasinayaan noong Hulyo 4, 1946.
Batas Bell
Batas ng Rehabilitasyon ng Pilipinas
Ang batas namang ito ay nagtalaga ng tulong pinansyal sa nagkakahalagang $620 milyon.
Ngunit isang probisyon ng batas na ito ay nagsasabi na walang halagang ibibigay na hihigit sa $500 milyon kung hindi ipagkakaloob ang
"parity rights."
Kasunduan sa Pangkalahatang Relasyon o
Treaty of General Relations
Ang Batas Bell ay naaprubahan bago pa man ang proklamasyon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.
Sa ilalim ng batas na ito, nagparating ng tuong ang US sa pamamagitan ng pakikipagkalan.
Pinalawig nito ang malayang kalakalan sa susunod na 8 taon sa pagitan ng dalawang bansa na unang pinagtibay ng Batas Tydings- McDuffie.
Sinasabi sa batas na ito na dapat isuko ng US ang kanilang pag-aari, administrasyon at soberanya sa Pilipinas maliban sa base militar dahil kakailanganin nila ito para sa protection ng dalawang bansa.
Kasunduan sa Base Militar
Ang batas na ito ay ipinasa noong Marso 14, 1947.
Nakasaad dito ang pananatili ng mga base militar ng US nang walang bayad sa loob ng 99 taon.
Kasunduan sa Tulong Pangmilitar
Nakapaloob sa kasunduang ito ang pagbibigay ng tulong ng mga Amerikano sa mga Pilipino sa pamamagitan ng mga kagamitang pangmilitar.
Dahil sa kasunduang ito, napigil ang pag-unlad ng sariling sandatahang lakas ng mga Pilipino. Bukod pa rito, ang mga kasunduan ay lalong nagtali sa Pilipinas at US.
Sa ilalim ng Ikatlong Republika, bagama't masasabing "malaya" na ang bansa, lubusan pa ring naimpluwensya ng mga Amerikano ang mga patakaran at mga programa ng pamahalaan. Nabuo ang isang "espesyal na relasyon" sa pagitan ng dalawang bansa lalo na sa larangan ng ekonomiya at seguridad pangkapayapaan.
Kasunduan:
Kasunduang Quirino-Foster
Naglalayon na bigyan ng tulong pinansyal ng Estado Unidos ang Pilipinas sa halagang $250M kung magpapatupad ng mga pagbabago ang Pilipinas sa kanyang mga patakarang pang-ekonomiya
Mutual Defense Treaty
Nilagdaan nonng 1951. Nagsasabing sa oras na pumutok ang digmaan na kasangkot ang Estado Unidos ay kinakailangan itong suportahan at tulungan ng Pilipinas. Sa kasamaang palad, ang kasunduan ay nakapabor lamang sa mga Amerikano dahil hindi nito sinisiguro ang pagtulong ng huli kung sakaling ang Pilipinas ang masasangkot sa isang digmaan.
Carlos . Romulo
- naging Pangulo ng
General Assembly
ng
United Nations.
Programma:
President's Action Committee on Social Amelioration
(PACSA)
Minimum Wage Law
Magna Carta sa Paggawa
Ilan sa mga problema ni Quirino:
Suliranin sa kapayapaan at kaayusan
Rehabilitasyong pangkabuhayan
Pagpapanumbalik ng tiwala ng mga mamamayan
"Those who have less in life should have more in law."
Ang pagtangap niya sa karaniwang tao sa kanyang opisina Ay hinding matatawaran. Ngunit dahil lahat ay madidinig na personal ni Pangulong Masayasay, itinatag niya ang
Presidential Complaints and Action Committee
(PCAC)
upang mangasiwa sa pagtugon sa mga problema ng taong bayan.
Sa kabuuan, ang mga problema ng pangasiwaan ni Magsaysay ay ang patuloy na pagpapaunlad ng kabuhayan, pagpapaunlad sa mga nayon, kampanya sa mga Huks, at patuloy ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa.


Pinagtuunan ng pansin ni Pangulong Magsaysay
ang pagpapaunlad sa kabuhayan. Binigyang prayoridad niya ang pagpapalaki sa produksyong pansakahan, pagpapagawa ng mga imprastruktura, at pagpapatupad ng reporma sa lupa. Pinagtuunan din niya ng pansin ang makabagong paraan ng pagtatanim ng mga magsasakaat pinasiglang muli sa
Bureau of Agriculture Extension

(BAEX)
upang siyang mangasiwa sa pag-aalaga ng mga pananim. Naglaan siya ng pautang sa mga magsasaka upang may magamit silang puhunan sa pamamagitan ng
Agricultural Credit and Cooperative Financing Administration

(ACCFA)
.
Batas sa Pangungupahang Pansakahan ng 1954
Nagbibigay-linaw sa ilang probisyon ng mga batas sa pangungupahan na hindi tiyak ang kahulugan.
Nabigyan ng karapatan ang mga magsasaka na magtakda ng ilang kondisyon sa kanilang pagsasaka.
Batas sa Reporma sa Lupa ng 1955
Nagtakda ng mga probisyon tungkol sa pamamahagi at pagbebenta n malalaking lupain.
National Resettlement and Rehabilitation Administration
(NARRA)
Magkaroon ng tirahan ang mga magsasaka
Korte ng Relasyong Agraryo
Binuo ito upang mamahala sa usaping may kinalaman sa mga magsasaka at mga may-ari ng lupa.

Ang pamamahala ni Magsaysay ay sinasabing naging maka-Amerikano. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, nagpatuloy ang espesyal na relasyon ng Pilipinas at US na makikita sa paglalakda ng Kasunduang Laurel- Langley.

Kasunduang Laurel- Langley
- naglalayon na itaas ang buwis na ipapataw sa mga prodkto mula US na papasok sa bansa
- ang pagbaba naman ng buwis na ipapataw sa mga produktong Pilipino na papasok sa US

Death: Marso 17, 1957
3 bagay ang naging panuntunan ng mga programma:
ang patitipid
patakarang "Pilipino Muna"
pagbabagong sigla ng kultura
Ang Pagtitipid
Masugpo ang katiwalian
Hinimok niya ang mga tao na mamuhay ng payak
"Pilipino Muna"
Bibigyang prayoridad ang mga Pilipino bago ang mga dayuhan pagdating pagkakamit ng lupa at puhunan, at pangangasiwa sa negosyo, kalakalan at industriya.
Layunin din ng patakarang ito na tangkilikin ng mga Pilipino ang sariling produkto.
Pagpapasigla sa kultura
Republic Culural Heritage Awards
- Magbibigay pagkilala sa mga dakilang Pilipino na may malaking naiambag sa kultura ng bansa.


Kasunduang Bohlen- Serrano

- Mula sa 99 taon, ibinaba ang pananatili ng base militar ng mga Amerikano sa Pilipinas sa 25 taon na maaring magbago tuwing ikalimang taon.
Kodigo ng Reporma sa Lupang Pansakahan
(Agosto 8, 1963)
Nakatuon ito sa paglilipat ng sa mga magsasaka ng mga lupaing pag-aari ng pamahalaan.

Tinutukan din ni Macapagal ang paglutas sa katiwalian sa pamahalaan. Ilan sa mga halimabawa ng katawaliang ito ay ang nepotismo, paghingi ng tulong sa mga may mataas na katungkulan sa pamahalaan, paggamit ng impluwensya, panunuhol, hindi pagbayad ng buwis, pangpapayaman habang nasa pwesto.

Emergency Employment Administration

(EEA)
- Ito ay upang mabigyan ng pagkakataon ang mga tao na makapaghanapbuhay.

Limang Taong Programang Pangkabuhayan
- Naglalayong mapatatag ang kabuhayan
- Nanatili lamang plano ang naturang programa at hindi naisakatuparan.

MAPHILINDO
(Agosto 5, 1963)
- Pagtatatag ng isang samahang binubuo ng Malaysia, Pilipinas, at Indonesia
miracle rice
- isang nalikhang uri ng kanin o bigas
Green Revolution
- nanghihikayat sa mga tao na magtanim ng mga gulay at halamang mapagkukunan ng pagkain.

Malaking balakid sa pamahalaan ni Marcos ang mataas na antas ng krimen. Laganap noon ang smuggling o pagpupuslit ng mga produkto mula sa ibang bansa, dahilan upang mabawasan ang kita ng pamahalaan. Bilang tugon, hinigpitan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng batas. Pinaigting din ang kampanya laban sa
Communist Party of the Philippines

(CPP)
at
New People's Army

(NPA)
.
Sa kabila nito, ipinagpatuloy ng pamahalaang Marcos ang pakikipag- nayan sa ibang bansa. Sinikap nitong mawala ang tatak kolonyalismo sa ugnayang Pilipinas at US. Nonng 1966, ipinadala ng pamahalaan ang
Philippine Civic Action Group
(PHILCAG)
sa Timog Vietnam upang tumulong sa pagbabagong- tatag nito. Sa pamumuno niMarcos, nakibahagi ang Pilipinas sa pagtatag ng
Association of Southeast Asian Nations

(ASEAN)

noong 1967. Layunin nitong matulungan
ang mga kasaping bansa sa larangan
ng pagsasaka, industriya, at kalakalan.
Lalong naging tanyag si Magsaysay nang matagumpay niyang mapasuko ang mga Huks. Nahikayat niyang magbalik-loob sa pamahalaan si
Luis Taruc
, ang ledear ng mga Huks, noong Mayo 17, 1954. Naging malaking instrumento sa tagumpay na ito si Benigno Aquino, Jr. na noon ay isang batang-batang mamamahayang ng
Manila Times
. Siya ang ipinadalang tagamagitan ng pamahalaan kay Luis Taruc.
South East Asia Treaty Organization
(SEATO)
Ang organisasyong ay
naglalayong labanan ang
paglaganap ng komunismo.
Full transcript