Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

innovacio i recerca

description
by

esther martinez

on 8 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of innovacio i recerca

IMATGES SELECCIONADES:
PROPOSTA TREBALL:
-EL CONTEXT HISTÒRIC DELS ELEMENTS DE LA IMATGE
-LA SIMBOLOGIA DELS COLORS
JUSTIFICACIÓ:
Reflexió de l’alumne sobre com influeix el context social de l’entorn en el propi individu.
Com plantejar projectes de millora del barri.

PROPOSTA DE RECERCA I TREBALL A L’AULA:
- Projectar una identitat
- Definir les preferencies
- Identificació dels propis valors.
PROBLEMÀTICA DE RECERCA:
Com influeix l’entorn social del barri en la construcció de la pròpia identitat de l’adolescent?
-LA IMATGE COM A REPRESENTACIÓ DELS DIFERENTS PERFILS DELS JOVES
-LA IMATGE COM A REPRESENTACIÓ DEL NIVELL SOCIO-ECONÓMIC
-IDENTIFICACIÓ INDIVIDU-BARRI
-LA PROBLEMÀTICA DELS JOVES I L’ACCÉS A LA VIVENDA

- Projectar una vivenda
- Escollir l’entorn
- Tria de materials de construccio

INNOVACIÓ I RECERCA
GRUP CLASSE: 4rt. ESO
DURADA: 8 Sessions
PERÍODE: 2on. Trimestre
CURS: 2010-2011
MATÈRIA: Ed. Visual i Plàstica
PROFESSOR: Sonsoles Gámiz, Mercedes Roglá, Esther Martínez
Construcció de la identitat de l’alumne

-LA VIVENDA COM A REFLEXE DE LA PROPIA IDENTITAT
IMATGES FINALS GENERADORES DEL TEMA DE TREBALL
Construcció de la casa de l’alumne:
2. TRIA, ORDENACIÓ DEL MATERIAL I TEMES DE RECERCA:
TITOL:
“en construccio”
Estic somiant la meva casa, disculpeu les molesties… “L’OBRA ARTÍSTICA COM A REFLEXE D’UNA REALITAT SOCIAL”.
OBJECTIUS:
Analitzar un context social.
Tenir una visió crítica del propi entorn.
Conèixer altres realitats.
Utilitzar diferents recursos creatius.
Conèixer i apreciar diferents estils arquitectònics.

COMPETÈNCIES GENERALS:
Competència cultural - artística.
Competència matemàtica.
Competència d’autonomia personal.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència social i ciutadana.


CONTINGUTS:
La composició.
La proporció.
Tècniques d’expressió grafico-plàstiques.
Volum.

SESSIÓ 1:
Diàleg inicial – Avaluació inicial:
Com és el teu barri?
Plantejament del tema: feedback amb els alumnes.
Classe teòrica: treballs d’artistes sobre aquesta temàtica
SESSIÓ 2:
Visionat del film, “en construccion”
Debat sobre la pel.licula.
SESSIÓ 3:
Classe pràctica:
reflexió i proposta personal de cada alumne.
Comentaris.

SESSIÓ 4:
Sintetitzar el plantejament i procès de recerca de l’objecte final en un DinA3.

SESSIÓ 5 – 6 - 7:
Treball a classe de l’objecte final:
materialització de “l’objecte-vivenda”.
Experimentació amb diferents tècniques
SESSIÓ 8:
Entrega de l’objecte final.
Debat i autoavaluació sobre les diferents propostes presentades.
Exposició al vestíbul del Centre educatiu METODOLOGIA COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

Competència creativitat i artística.
Competència de sensibilitat estètica.-ROL SOCIAL DE LA DONA
-LA DONA COM A SUBJECTE PASSIU

-LA IMATGE COM A ESCENA DE LA VIDA QUOTIDIANA

-LA IMATGE COM A REFLEXE DE LA CLASSE SOCIAL
CRITERIS D'AVALUACIO:
Participació a classe.
Autonomia en la recerca.
Capacitat crítica i de reflexió.
Capacitat per argumentar.
Adequació de la presentació del projecte.
IMAGEN DE ESFERAS DE ALICIA FRAMIS PARA LUGAR DE ENCUENTRO E INTERCAMBIO DE IDEAS ENTRE NIÑOS
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Alicia/Framis/crea/esfera/ninos/Atomium/Bruselas/elpporcul/20060224elpepicul_7/Tes http://www.aliciaframis.com/ ARTISTA QUE TRABAJA CON VIVIENDA: LEANDRO EARLICH
entrevista al autor:
http://www.elcultural.es/version_papel/ARTE/24351/Leandro_Erlich/
http://www.noguerasblanchard.com/ca/artistes/veure-artista/6/ -DICOTOMIA ESPAI PÚBLIC-PRIVAT
--DESCONTEXTUALITZACIÓ DELS OBJECTES I SUBJECTES
-LA INDUMENTARIA COM A SÍMBOL SOCIO-CULTURAL
IMATGES SELECCIONADES, PLUJA D'IDEES 1. DETECCIÓ DE LES TEMÀTIQUES I PROBLEMÀTIQUES:
MERCEDES ROGLÀ, SONSOLES GÀMIZ, ESTHER MARTÍNEZ ENTREVISTA A RICARDO GUERIN:
Full transcript