Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PZPR

No description
by

Ania Chryniewiecka

on 9 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PZPR

Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS
PZPR była w rzeczywistości kontynuacją PPR
władzę w państwie objęli działacze przybyli w 1945r. z ZSRR
na czele partii stanął Bolesław Bierut(Sekretarz Generalny PZPR)
około 25% socjalistów(w tym Władysław Gomułka) zostało odsuniętych od życia politycznego z powodu rzekomego odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego
Bolesław Bierut
od 5 lutego 1947 do 20 listopada 1952
sprawował urząd Prezydenta RP
22 grudnia 1948
wybrany na urząd Sekretarza Generalnego PZPR(od 1954 I Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR)
przewodził specjalnej komisji opracowującej Konstytucję Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
kierował czystką w aparacie partyjnym PZPR
był realizatorem interesów ZSRR wobec Polski i kierował procesem sowietyzacji
zainicjował i nadzorował sfałszowanie wyborów parlamentarnych w
1947r
.
odpowiedzialny za liczne zbrodnie systemu komunistycznego(działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego)
odpowiedzialny za stracenie ok. 2500 działaczy niepodległościowych(osobiście nadzorował śledztwa)
w czasie rządów oficjalnie wydał walkę tzw. propagandzie szeptanej
Konflikt Bierut-Gomułka
konflikt nastąpił latem 1948r.
Władysław Gomułka, ówczesny lider PPS, niechętnie odnosił się do planów kolektywizacji oraz wprowadzenia sankcji przeciwko Komunistycznej Partii Jugosławii
Bolesław Bierut, wówczas przywódca PPR, w pełni popierał decyzje Stalina, a więc nie zgadzał się z poglądami Gomułki
na plenum Komitetu Centralnego PPR 31 sierpnia 1948(za zgodą samego Stalina) Bierut zmusił Gomułkę do ustąpienia ze stanowiska oskarżając o tzw. odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne
PZPR
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 1948-1956

Polskie Stronnictwo Ludowe
Śmierć Bieruta i kolejni Sekretarze PZPR
Bolesław Bierut zmarł 12 marca 1956r.
od marca do października 1956r. urząd I Sekretarza KC PZPR sprawował Edward Ochab
w PZPR reprezentował nurt centrowy
dzięki szybkiej reakcji w 1956r. zapobiegł wkroczeniu do Polski wojsk radzieckich "zaniepokojonych rozwojem wypadków w bratnim kraju"
od października Ochab był stopniowo odsuwany od ważnych stanowisk partyjnych
ponownie przyjęty do partii w 1956r. w wyniku tzw. wydarzeń czerwcowych Gomułka, 21 października 1956r. został wbrany na stanowisko I Sekretarza KC PZPR
Stronnictwo Ludowe
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
Stronnictwo Demokratyczne
Polska Parta Robotnicza
Polska Partia Socjalistyczna
Robotnicza Partia Polskich Socjalistów
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
PPR
PPS
15-21 grudnia 1948, aula Politechniki Warszawskiej
Full transcript