Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Het Nieuwe Werken versie 22 januari 2014

Portefeuille Organisatieontwikkeling DNA
by

Tjitske Poelsma

on 19 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Het Nieuwe Werken versie 22 januari 2014

#HetNieuweWerken

12 februari 2014
Je kunt het helaas niet invoeren...
Hoe dan wel?
Richting van boven, draagvlak van onder
Leiderschap door voorbeeld
Randvoorwaardelijk
Veel dialoog
Met oog voor variëteit
Organisch
Pilots
Trainingen
Regio drechtsteden
organisatie ambities
Huisvesting
Zoekt naar de vraag achter de vraag
Aanleiding: brede doorlichting
SBC en SO
25 deelnemers
Vrijwillige deelname
- Het is een
autonome ontwikkeling
.
-
Pilot is beperkt
onderdeel van het systeem, waardoor effectiviteit beperkt is.
- Rol
leidinggevenden
is cruciaal.
- HNW geldt voor iedereen, maar de
betekenis
van HNW verschilt.
-
ICT
systemen zijn nog niet op orde.
-
Sturen op resultaten en kennisdelen
zijn belangrijke voorwaarden die ontwikkeling
behoeven.
- Pilotdeelnemers ervaren
productiever

en plezieriger
te werken.
- Flexibel werken wordt door iedereen als prettig ervaren, maar een
thuisbasis
is

cruciaal
.
Aantal bevindingen vanuit de pilot
En door leiderschap en verleiding....
Pilot HNW van april 2010 tot mei 2011
Flexibilisering & HRM
stuurt op resultaten en geeft ruimte binnen kaders;
zorgt voor een goed functionerende thuisbasis, inclusief personele ontwikkeling en betekenisvolle personeelsgesprekken;
beheerst de vaardigheden van goed opdrachtgeverschap;
durft onderscheid te maken;
draagt een visie en richting uit en coacht de medewerkers in plaats van te instrueren;
stimuleert persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Betrokken
1. Geeft vertrouwen & neemt verantwoordelijkheid
2. Neemt initiatief
3. Werkt samen over grenzen en o.b.v. inhoud
Beetje eigenwijs
Transparant
Resultaatgericht
Flexibel
•Toegang
•Vrije toegang tot en gebruik van informatie, kennis en ideeën
•Tijd- en plaatsonafhankelijk werken
•Arbeidsrelaties op maat
Kennisdeling
•Kennisdeling
•Elkaar kennen; wie doet wat?
•Elkaar waarderen en aanspreken
•Focus en sturing
•Resultaatgericht werken
•Sturen op output en resultaten (leiderschap)
•Prioriteren en kiezen
Prioriteiten volgens pilotdeelnemers
Het mag nooit een doel op zich zijn, maar altijd gekoppeld aan de
organisatiedoelen
.
HNW is voor iedereen geschikt, maar het betekent niet voor iedereen het zelfde.
HNW vraagt een
andere rol van leidinggevenden
. Van sturend naar ondersteunend, van sturen op aanwezigheid naar

resultaat

(niet altijd meer inhoudelijk verantwoordelijk, scheiding functioneel leidinggevende en opdrachtgever- lastig voor sommige functies). Kunnen alle leidinggevenden dat?
Belangrijk aandacht te hebben voor de
teamcohesie / verbinding
. Risico's door minder fysiek contact: solisme, minder goede samenwerking en dubbelingen.
Achterblijvers zwaarder belast met

ad hoc klussen
.
Jonge medewerkers:

Leren van ervaren collega’s

staat onder druk.

Zelf initiatief tonen
wordt nog belangrijker.
Het is geen must, maar

maatwerk!
Nadelen en risico's
Competentiemanagement

Aanwezig van 9 tot 5
Leidinggevende stuurt op aanwezigheid
Iedereen een vaste werkplek
Standaard oplossingen in arbeidsrelaties
Kantoor is werkplek
Proces staat centraal, mens is hulpmiddel
Beoordeling achter gesloten deuren
Werken bij afdeling X van sector Y
Kennis via hiërarchische lijnen
Het oude werken vs. Het Nieuwe Werken
Medewerker kiest wanneer aanwezig obv resultaten
Leidinggevende stuurt op resultaten
Niemand een vaste werkplek
Individueel maatwerk en variëteit in arbeidsrelaties.
Kantoor is ontmoetingsplek
Mens staat centraal, proces is hulpmiddel
Transparante beoordeling
Werken aan een thema
Altijd en overal toegang tot relevante informatie
Netwerker
e-mail adres: t.poelsma@dordrecht.nl
ICT omgeving Drechtsteden
Ruimte voor initiatieven
Personeel en Ruimte Flexibel, Elke Klant Tevreden?
1. Cultuur
2. ICT
3. Huisvesting
- Pilot: Op en bij onderdelen
- Flexnorm: 0,74
- Flexibele werkplek
- Eigen kastruimte
- Variatie
- Digitaal werken
Pijlers Perfekt:
Uitgangspunten:
Zoekt de grenzen op
Waarom
Wat
Gedrag
Eerst was er... Perfekt (2006)
Meer weten over HNW?
Interactief
co-creatie
Professionele verantwoordelijkheid
De flexibele netwerkorganisatie
Ad hoc werkverbanden
Regisseren
Doel-/vraaggericht
Accent op prestatie (ipv anciënniteit)
De Nieuwe leidinggevende
De Nieuwe Ambtenaar
Hoe
Hoe werken we aan dit "Dordts DNA"?
DNA gesprekken (story telling)
Dag van je Werk
Leiderschapsontwikkeling
Faciliteiten
Werkwijzen
Instrumenten
Er worden o.b.v. diverse metingen en evaluaties nog steeds aanpassingen doorgevoerd.
ICT en Huisvesting
Trainingen
Personeelsgesprekken
De Nieuwe ambtenaar
Het antwoord op deze ontwikkelingen = Het Nieuwe Werken

Dit is geen project, maar een
ontwikkelingsproces
. Het is een filosofie rond de manier waarop je het werk inricht met als vertrekpunt de ambities van de organisatie.

Effectief werken in een complexe, dynamische en digitale netwerkorganisatie vraagt om andere
vaardigheden
van de medewerkers, het stelt andere eisen aan het
organiseren van werk
en de benodigde
faciliteiten
en HR
instrumenten
.
Resultaat:
1) Aanleiding en inhoud van HNW is helder
2) Handvatten om HNW in de praktijk toe te passen
Programma:

1. Opening
2. WAAROM - Trends en ontwikkelingen
3. HOE - Hoe werkt HNW?
4. WAT - Wat is HNW?
5. Wat betekent dit concreet voor Sliedrecht?
Vervolgafspraken
Persoonlijk:
Wat ga jij morgen anders doen?
Wie of Wat heb je daarbij nodig?

Als leidinggevende:
Hoe ga je hier als afdelingshoofd / coördinator mee aan de slag met jouw medewerkers?
Wie of wat heb je daarbij nodig?
Trends & ontwikkelingen
De wereld verandert in rap tempo
Twitter: @Tjits84
2 domeinen:

- De GRID omgeving (vaste, goed beveiligde werkplek)

- De flexomgeving (wi-fi, token, laptop, etc.)
HNW is maatwerk. Je beslist zelf welke tools je gebruikt!
Nieuwe manieren van communiceren
Trainingsaanbod
Opgavegestuurde teams
'DNA proof' personeelsgesprekken
Code 55+
360 graden feedback
Leiderschapstraject
TIGERs
Frontdesk inhuur & Mobiliteit
Aanstelling in algemene dienst
Mobiliteitsraad
Interim managementpool
Strategische personeelsplanning
Netwerk MT's
ZPP
Ateliers
Instrumenten
Flashmobs
ICT ontwikkelingen dwingen andere manier van werken af (halen & brengen).

Maak afspraken met elkaar
Agenda open & up to date
Vindbaarheid
Aanspreken
o.a. over:

Minder werkplekken?
Altijd en overal
werken
Aan wat voor trainingen zouden jullie ikv HNW behoefte hebben?
Werkplek + -tijd
Wat betekent dit voor Sliedrecht?
1) Welke principes spreken jullie met elkaar af over HNW in Sliedrecht?
(neem de 9 principes en jullie cultuurvisie als uitgangspunt)


2) Welke kaders vinden jullie redelijk als het gaat over
tijd- en plaatsonafhankelijk werken?
Aan de slag! In twee subgroepen:
(Schrijf op 2 aparte geeltjes)
Een nieuwe generatie medewerkers
Nieuwe manieren van samenwerken
Dropbox
Evernote
Full transcript