Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Chemia w środowisku

No description
by

Klaudia Matulka

on 30 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Chemia w środowisku

Chemia w środowisku
design by Dóri Sirály for Prezi
Szczególnie groźnymi dla środowiska związkami są tlenki siarki i azotu. Wchodzą one w reakcje z parą wodną zawartą w powietrzu. Tak powstają kwasy, które opadają na ziemię w postaci kwaśnego deszczu, śniegu, deszczu ze śniegiem, czy mgły.
Elektrownie, zakłady przemysłowe, a także osiedla mieszkaniowe i pojazdy mechaniczne emitują dymy i spaliny zawierające siarkę i jej związki oraz związki azotu.
Z nawożonych pól do atmosfery przedostają się tlenki azotu.
Tlenki siarki i azotu pochodzą również z rozkładu szczątków organicznych.
Także wulkany są Źródłami tlenków siarki i azotu.
Kwaśne opady uszkadzają nadziemne części roślin, głównie liście, powodując ich przedwczesne opadanie. Szczególnie wrażliwe na te uszkodzenia są drzewa iglaste.
Zakwaszenia gleb spowodowane kwaśnymi opadami zakłóca pobieranie przez rośliny wody z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi i powoduje ich obumieranie.
Atmosfera chroni naszą planetę przed utratą ciepła. Gazy cieplarniane - para wodna, dwutlenek węgla i metan zatrzymują ciepło przy powierzchni ziemi. Jest to naturalny efekt cieplarniany. Zapobiega drastycznym spadkom temperatury w nocy, gdy promieniowanie słoneczne jej nie ogrzewa.
Nadmierna emisja zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych powoduje nasilenie efektu cieplarnianego. W ten sposób przyczynia się do globalnego ocieplenia, czyli wzrostu średniej rocznej temperatury powietrza na naszej planecie.
Ze wzrostem średniej temperatury powietrza związane jest wiele innych zmian klimatycznych. Przejawiają się one m.in.:
- topnieniem pokryw lodowych na obszrach podbiegunowych, co morze spowodować podniesienie się poziomu mórz i oceanów i zalanie terenów zamieszkanych przez ludzi,
- wzrostem intensywnoœci opadów deszczu, huraganów i sztormów, fal upałów, czy wyładowń atmosferycznych,
- wzrostem zagrożenia powodziami na jednych obszarach i suszami na drugich.
Promieniowanie słoneczne, które przedostaje się przez atmosferę, dociera do powierzchni naszej planety i jest przez nią częœciowo pochłaniane. Pewna ilość promioeniowania cieplnego, emitowanego przez Ziemię, jest zatrzymywana przez gazy cieplarniane i powraca do jej powierzchni. Zwiększjąca się iloœć tych gazów w atmosferze skutkuje podwyższeniem globalnej temperatury powietrza.
Kwaśne opady
OKREŚL ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W TWOJEJ OKOLICY

1
. Obejrzyj uważnie drzewa rosnące w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.
2.
Porównaj zaobserwowane porosty z porostami widocznymi na fotografiach umieszczonych na stronie.
3.
Oceń, do której strefy czystości można zaliczyć powietrze w tym miejscu.
4.
Powtórz badanie w kilku miejscach o odmiennych warunkach, na przykład przy ruchliwej ulicy i pobliskim parku.
5.
Zapisuj wszystkie obserwacje i wnioski.
Efekt cieplarniany
Skala porostowa (lichenoindykacja) (skala Hawksworth'a i Rose'a) skala, za pomocą której, poprzez obserwacje typów plech porostów rosnących na korze drzew liściastych, można ocenić poziom zanieczyszczenia powietrza na danym terenie. Porosty pełnią tu rolę gatunku wskaźnikowego (bioindykatora). Możemy odczuć wrażenie, że rośliny mówią nam o stopniu zanieczyszczenia powietrza.

Strefa I
; Bezwzględna pustynia bezporostowa – obszar, na którym nie występują porosty listkowate i krzaczkowate, będące dyżeobrymi bioindykatorami czystoœci powietrza. Brak także porostów nadrzewnych, nawet skorupiastych; co najwj występujš jednokomórkowe glony tworzące zielone naloty na korze drzew. Najczęściej obejmuje centra miast, wysypiska œmieci, tereny wokół ośrodków przemysłowych i przy drogach o intensywnym ruchu samochodowym. Przyczyną jest duża emisja dwutlenku siarki oraz mała wilgotność powietrza.
Strefa II
; Względna pustynia bezporostowa – o bardzo silnym zanieczyszczeniu powietrza. Misecznica proszkowata oraz liszajec; gatunki należą do najbardziej odpornych na zanieczyszczenia.
Strefa III
; Wewnętrzna strefa osłabionej wegetacji – o silnie zanieczyszczonym powietrzu. Paznokietnik ostrygowy, Obrost wzniesiony, Złotorost postrzępiony.
Strefa IV
; środkowa strefa osłabionej wegetacji – o średnio zanieczyszczonym powietrzu Pustułka pęcherzykowata, Tarczownica bruzdkowana.
Strefa V
; Zewnętrzna strefa osłabionej wegetacji – o względnie mało zanieczyszczonym powietrzu. Mąkla tarniowa, Mąklik otrębiasty, Odnożyce; ich plechy są zdeformowane i słabo wykształcone.
Strefa VI
; Wewnętrzna strefa normalnej wegetacji – o nieznacznym zanieczyszczeniu powietrza Włostka brązowa, Brodaczka kąpkowa, Płucnik modry; taksony rosnące w strefie V o normalnie rozwiniętych plechach
Strefa VII
; Typowa strefa normalnej wegetacji - powietrze czyste lub co najwyżej minimalnie skażone Taksony bardzo wrażliwe z rodzajów: Włostka, Brodaczka, Pawężniczka, Granicznik.
MOWA ROŚLIN (POROSTY)
Klaudia Matulka
1
2
3
4
5
6
7
Dziura ozonowa
Niebezpiecznym zjawiskiem, spowodowanym najprawdopodobniej działalnoœcią człowieka jest zmniejszanie stężenia ozonu w atmosferze, czyli powiększanie się tak zwanej dziury ozonowej.
Ozon zbudowany z trójatomowych cząsteczek tlenu, tworzy nad powierzchnią naszej planety warstwę zwaną ozonosferą, która pochłania promieniowanie ultrafioletowe szkodliwe dla organizmów.
Pod koniec XX wieku ilość ozonu niebezpiecznie zmalała. Przypuszczalnie stało się tak na skutek używania freonów, czyli związków chemicznych stosowanych w urządzeniach chłodniczych i wykorzystywanych jako gazy nośne w aerozolach.
Freony zawierają fluor i chlor, czyli pierwiastki, które powodują trwały rozpad cząsteczek ozonu. Powodują one, że warstwa ozonu ulega rozrzedzeniu. Są one tak trwałe, że pozostają w atmosferze przez około 100 lat. Przenikające przez dziurę ozonową promienie UV, powodują u ludzi oparzenia, raka skóry, a nawet mutacj
Powiększanie się dziury ozonowej
smog
Smog to gęsta mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza takie jak pyły, kropelki kwasów i trujące gazy.

Jest to zjawisko niezwykle szkodliwe. Zawarte w nim pyły utrudniają organizmom wymianę gazową, zalegając w płucach i przyczyniając się do różnych chorób typu alergii i astmy
Zawarte w smogu toksyczne związki niszczą tkanki zwierząt i roślin oraz powodują powstawanie nowotworów.
Smog jest niebezpieczny dla środowiska, gdyż zatrzymuje dużą ilość ciepła przy powierzchni Ziemi, przyczyniając się do nasilania efektu cieplarnianego.
Wyróżniamy dwa rodzaje smogu.
Smog kwaśny (mgła przemysłowa)
Powstaje nad wielkimi miastami, gdy panuje tam duża wilgotność powietrza i brak wiatru, lub gdy jest on bardzo słaby.
Wtedy tlenki siarki i azotu reagują z parą wodną ; i tworą ; w powietrzu kropelki kwasów.
Smog kwaśny zawiera również dużą ilość pyłów, co w skrajnych przypadkach może spowodować spadek widocznoœci nawet do 30 metrów.
Smog fotochemiczny
Powstaje przy ruchliwych ulicach wielkich miast podczas dużego nasłonecznienia.
W tych warunkach związki zawarte w spalinach samochodowych pod wpływem światła przekształcają się w silne toksyczne substancje, między innymi ozon. Występowanie ozonu przy powierzchni Ziemi jest bardzo szkodliwe.
Ozon uszkadza komórki zaburzając funkcjonowanie organizmów. Niewielkie jego stężenie powoduje u ludzi złe samopoczucie, duże może wywołać obrzęk płuc, a nawet śmierć.
dbajmy o środowisko
Zapobieganie kwaśnym opadom:
- ogranicz zużycie energii elektrycznej (zastosuj żarówki energooszczędne, wyłączaj światło, gdy jest niepotrzebne, włączaj większe urządzenia takie jak pralka czy zmywarka, tylko wtedy, gdy są pełne, sprzęt RTV wyłączaj z prądu, nie zostawiaj niczego na czuwaniu),
- zmniejsz emisję szkodliwych spalin przez rzadsze używanie samochodów, korzystaj z komunikacji miejskiej, lub roweru,
- ogranicz zużycie węgla, spalanie drewna oraz gazu ziemnego - zmniejszysz ilość dwutlenku węgla i tlenków azotu uwalnianych do atmosfery,
- czytaj gazety online, wykorzystój dwie strony kartki, zbieraj i wykorzystuj makulaturę - ograniczysz emisję dwutlenku siarki wytwarzanego podczas procesu produkcji papieru.

Zapobieganie powiększaniu dziury ozonowej:
- nie kupuj dezedorantów zawierających freony, wybieraj kosmetyki w kulkach lub kosmetyki ze specjalnymi aplikatorami,
- zużyte urządzenia chłodnicze (np. lodówki, zamrażarki) oddawaj do sklepów lub punktów prowadzących zbiórki zepsutych maszyn.
Zapobieganie powstawaniu smogu:
- zastosuj filtry kominowe,
- zmniejsz emisję szkodliwych spalin przez rzadsze używanie samochodów.

Segregacja odpadów
Co gdzie wrzucać?
Pojemnik niebieski:
opakowania z papieru i tektury, gazety, książki, zeszyty papier, kartony, pudełka
Pojemnik żółty
: odpady z tworzyw sztucznych i metali, plastikowe opakowania i butelki, opakowania kartonowe po płynnej żywnoœci (np. mleku)
Pojemnik biały
szklane bezbarwne odpady opakowaniowe (np. szklane butelki, słoiki)
Pojemnik zielony
: szklane kolorowe odpady opakowaniowe
Full transcript