Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Det moderne prosjektet

Klasseprosjekt - høsten 2012
by

Heidi Dahl

on 7 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Det moderne prosjektet

Laget av Heidi Dahl 3IFI Det moderne prosjektet DET MODERNE PROSJEKTET Troen på framskrittet Det moderne prosjektet er den brede kulturbevegelsen som vokste fram på 1700-tallet blat forfattere, filosofer og samfunnsengajserte mennesker som trudde på at menneskene selv kunne gjøre verden til et bedre sted. Troen på framskrittet er drivkraften i det moderne prosjektet. De startet å vende blikket fremover og for å endre samfunnet til det bedre.

Den franske revolusjonen "Frihet, likhet, brorskap"
Kongen, adelen og kirke hadde ikke lenger innflytelse.

Den industrielle revolusjon ca 1750, oppstår en ny samfunnsklasse: arbeiderklassen

Dampmaskinen ble oppfunnen. Dampmaskiner gjorde industriarbeid lettereTransporten forbedres, de fikk dampmaskiner som gjorde industriarbeid letter, samt damplokomotiver som fraktet varene raksere. Troen på framskrittet, fornuften, opplysning og det frie mennesket Fornuften er en egenskap som kjennetegner oss mennesker. Vi bruker logikk, argumentasjon og bevisførsel for å komme fram til resultater og svar på spørsmål.

1700-tallet var preget av gamle tradisjoner, religiøse forklaringer og nedarvede maktforhold.

Personer begynte og stille spørsmål.
- Hvordan skal samfunnet organiseres?
- Hvilket lovsystem skal en ha?

Vitenskapen er et synlig uttrykk for menneskets fornuft. Store fremskritt i naturvitenskapen, biologi, medisin, fysikk og astronomi.
- Jorden er ikke flat, men rund. Jorden står ikke i sentrum av universet.
- Gravutasjon Troen på fornuften Troen på opplysning "Opplysningstida" er en av karakteristikkene vi bruker på 1700-tallet i Europa.

Oppstod en sterk tro på nytten av kunnskap og opplysning blant større deler av befolkningen.

En skulle få opplysninger gjennom skolegang, aviser, tidskrivter leksikon og andre bøker. Teorien om at mennesker skulle ha like rettigheter, ble utarbeidet og satt ut i live på 1700-tallet, først i den amerikanse uavhengighetserklæringen(1776).

I 1948 vedtok FN en menneskerettighetserklæring som skal gjelde for alle mennesker.
Individualismen, er et menneskesyn som har preget mye av dn vestlige kulturen, fra renesansen til i dag. Individualismen setter selvstendigheten til hvert enkelt menneske høyt. Troen på det frie mennesket Rene Descartes var en fransk matematiker og filosof. Han brakte filosofiens middelalderens tankesystemer, on ble derfor kalt den moderne filosofiens far. Han hadde stor inflytelse på filosofi og synet på mennesket. Renè Descartes John Locke John Locke (1632-1704) var en av dem som først formet ideene bak det moderne prosjektet, slik det utviklet seg over 1700-tallet.

Han gav ut bøker om toleranse og om styresett. Locke mente at statens viktigste oppgave var å sikre den enkeltes rettigheter. Jean-Jacques Rousseau levde mesteparten av livet sitt i frankrike, han hadde både et moderne og antimoderne syn.

Han mente at..
- jorda bør deles av alle
- at barn ikke skulle gå på skolen, og heller lære ved å få svar på spørsmål de stiller.
- kvinner ikke trenger den samme utdanningen som menn, og at de skulle være lydige, milde, tålmodige og yndige.

"Tilbake til naturen" Jean-Jacques Rousseau Arven fra renessansen og utviklingen av humanismen var en slags forløper for det moderne prosjekt nettopp fordi folk ble mer opplyste, det kom nye epoker innenfor vitenskapen og folk ble mer nytenkende.

De fikk et nytt verdensbilde, der blant annet fant de ut at det var sola som var i sentrum og ikke jorda. Folk stilte mer spørsmål og de gamle forestillingene om tro og vitenskap ble overvunnet av de nye tankene og oppdagelsene. Fokuset ble satt på fakta, fornuft og det frie mennesket. Bakgrunnen for det moderne prosjektet Francois Voltarie var kjent for sin skrivevirksomhet. Fremfor alt kritiserte han det franske samfunnet, slik det var før revolutionen. Han gikk til angrepå på maktmissbruk, dobbeltmoral, hykleri og urettferdighet, angrep kirken og måten kristendommen ble tolket på. Han var deist, dvs. at Gud var en skaper, men styrte ikke verden. Voltarie ble fengslet to ganger for sine meninger. Han skreiv en rekke dramaer og brev til kjente og mindre kjente personer. Francois Voltarie Jonathan Swift: Gullivers reise Boken Gullivers reise handler om Lemuel Gulliver, en tidligere kirurg som nå er kaptein over flere skip. Boken tar for seg fire steder Gulliver besøker; Lilleputtenes land, mattematikernes land, kjempenes land og hestenes land.

Utdraget vi leste handlet om reisen til mattematikernes land. Der bodde laputianerne. Mennene var opptatt av universet, mens damene hadde et overskudd av livslyst, og likte fremmede bedre enn sine egne menn. Det største ønsket til en kvinne var å reise til hovedstaden, og komme seg vekk fra øya.

Boken "Gullivers reise" er en allegori på samtida. Den har en satirisk innfallsvinkel på den menneskelige natur, og er en parodi på den litterære undersjangeren kalt for «skipperskrøner». Vi fasinerer oss over fortellinger om reiser fordi de forteller om ukjent kultur og landskap. Reisen til et annet land har alltid pirret oss.

Eksempler på gamle og nye reisefortellinger
- Robinson Cruso, KonTiki, The Beach Reisefortellinger Émile handler om Rousseaus meninger om hvordan barn skal oppdras. Han mener at barn skal utforske og lære ting selv, istedenfor å få innformasjon fra andre. Han mener og at jenter og gutter er forskjellige, og at de skal drive med forskjellige oppgaver.

”En får et mye sikrere og klarere grep på tingene når en selv tilegner seg dem, enn gjennom andres belæring””Jeg liker ikke lange forklaringer. De unge hører ikke stort på dem, og legger seg dem neppe på sinne. ”
”Vår sanne læremester er erfaringen og opplevelsen, og mennesket finner aldri fram til det som passer for mennesket, om det ikke skjer ut fra de forhold det selv har vært oppe i.” Jean-Jacques Rousseau: "Emile" Daniel Defoe og Robinson Crusoe Daniel Defoe(1660-1731) var en engelsk forfatter som ble verdensberømt på grunn av romanen Robinson Cruso. Sammen med Samuel Richardson regnes Defoe som grunnleggeren til den engelske roman.

Robinson Cruso (1719)

Ludvig Holberg: "Jeg vil ikke gifte meg" Teksten handler om en som ikke vil gifte seg. Han skriver hvordan han ville at en kvinne skulle være, og kom til konklusjon at en "perfekt" kvinne ikke fantes.
Det moderne prosjektet i Danmark-Norge (opplysningstiden) 1600- tallet: enevelde konge og sensur
1700-tallet: moderne ideer om maktfordeling og opplysning når oss.
Trykkefrihet en periode i 1770- årene
leseferdigehet øker
1736: tvungen komfirmasjon
1739: obligatorisk skolegang Kjennetegn til essayet Klassisismen Romantikken Hva er status for det moderne prosjektet i dag? - Forfatteren prøver ut nye tanker; intar en selvstendig, åpen og utprøvende holdning til det emnet han skriver om.
- Sjanger som egner seg for forfattere som skriver i en modernitetstradisjon. Ludvig Holberg var nordens største forfatter på 1700-tallet. Han brukte den fantastiske reisen fortellinger som på en indirekte måte var kritikk av sitt eget samfunn.

Mente barna skulle lære nyttige fag som språk, geografi og historie. Selv skrev han flere historieverk.

Det som har levd best videre var komedien, fortellingene hans blir stadig lest og oppført på teater. Ludvig Holberg Det moderne prosjektet er fortsatt relevant den dag i dag. Det er fortsatt viktig med framskritt, fornuft, opplysning og det frie mennesket.
For oss vil det være en selvfølge at mennesker er frie, mens i u-land er ikke dette alltid tilfellet. Når det gjelder vitenskapen har vi kommet endel lenger enn hva de var på 1700-tallet. 1700-tallet en reaksjon på den svuttige stilen i barrokken(mange detaljer, overlesset) - stod i strid mot fornuften.
Nå = ren og klar stil, en naturlig stil.

Klassisismen passer inn i det moderne prosjektet, fordi det spiller på fornuft. - Følsomhet
- Rousseau er en typisk representant for denne retningen (følsomhet en antimoderne bevegelse). Rossau svermet for naturen og mente at sivilisasjonen ødelegger menneskene. Følelsene var derimot naturlige og medfødte.

Romantikken spiller på følelser, og er derfor antimoderne for det moderne prosjektet Henrik Wergeland & Ivar Aasen - Jøder og jødinner
- representant for venstreromantikken; inspirert av den franske revolusjonen: frigjøring for mennesket og nasjonen.
- Ivar Aasens arbeid med nytt språk.
Full transcript