Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

bolor kjy

on 18 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Template by Missing Link
Images from Shutterstock.com Нийгмийн бүтцийг бүрдүүлж байгаа үндсэн элементүүд: социал статус Өвчин зовлон үхэл хагацлын үед зарим үүрэг/эмч,сувилагч,оршуулах ажлыг хариуцсан ажил г.м./ сэтгэл хөдлөлөө чанга барьж гүйцэтгэхийг шаардаж байхад гэр бүлийн гишүүд болон найз нөхөд нь энэ байдлыг хангаж чаддаггүй. Бусад үүргүүдээс өөр олон арга олж авч түүнийгээ хэрэгжүүлэх явдал юм. Олж авах арга Нийгмийн тогтолцооны нэг хэсэг нь нийгмийн бүтэц юм.Нийгмийн бүтцийн тухай ойлголтыг гол төлөв дараах үндсэн утга санаагаар илэрхийлдэг. Нийгмийн бүтэц Өргөн утгаараа Нийгмийн бүтэц гэдэг нь нийгмийн бүхий л байгууламж бөгөөд түүний үндсэн элементүүдийн хоорондын холбоонб тогтолцоо болж байдаг.Энэ хандлагын үед нийгмийн бүтэц ньнийгмийн нийтлэгүүд ба тэдгээрийн хоорондын олон тооны төрөл зүйлийг тодорхойлно. Явцуу утгаараа Нийгмийн бүтэц гэсэн нэр томьёо нь гол төлөв нийгэм-ангийн ба нийгэм-бүлгийн хувьд хэрэглэгдэж байдаг. Энэ утгаар нь нийгмийн бүтцийг өөр хоорондын харилцан холбоо,хамааралд оршигч статус,үүрэг,хэм хэм хэмжээ,үнэт чанар бүхий хувь хүмүүс,нийгмийн анги давхраа,институт,бүлгүүдийн цогцолбор гэж ойлгож болно. социал үүрэг социал бүлэг социал институт нийгмийн нийтлэгүүд Хүмүүсийн нийгэмд эзэлж буй байр суурь нь тодорхой эрх үүрэгтэй холбогдохоороо статус гэж нэрлэгддэг. Социал статус төрөлхийн олдмол Тодорхой нэг хүний өвөрмөц авъяас чадвар өөрт нь төрөлхөөс заяагдмал статус юм. Жишээ нь:хүйс,яс үндэс,овог нэр,гарал,арьс өнгө,төрсөн газар гэх зэрэг Хүний өөрийнх нь хиээл зүтгэл чармайлтаар олж авдаг статус юм. Хүн олдмол статусын олж авахын тулд аливаа нэгэн зүйлийг хийх ёстой. Уран зохиолын номоо бичиж хэвлүүлсний дараа зохиолчийн, гэрлэлтээ бүртгүүлсний дараа өрхийн нэг гишүүн юм уу өрхийн тэргүүлэгчийн, жолооны эрхийн үнэмлэх авсны дараа жолоочийн статусыг олж авдаг. Зарим нийгэм судлаачдын үздэгээр нэг хэсэг статус нь нөгөөгөөсөө илүү чухал байдгийг нийгэмд хүлээн зөвшөөрсөн байдаг гэж үздэг бөгөөд ийм статусыг мастер статус гэнэ. Энэ нь бусдаасаа давамгайлан ингэснээр тухайн хүний нийгэм дэхь ерөнхий байр суурийг тодорхойлж өгдөг. Хүмүүсийн олж авч буй байр суурь буюу статусаас хүсэн хүлээж байгаа зүйл юм. Хүн болгон оршин амьдарч буй нийгэм,бүлэгтээ олон янзын үүрэг гүйцэтгэж байдаг Тухайн статусд тохирох үүргийн цогцыг үүргийн тогтолцоо гэж нэрлэнэ. Үүргийн шинжийг Т.Парсонс дараах таван зүйлээр тодорхойлж болно гэжээ. Сэтгэл хөдлөл бүхий Хэмжээ Зарим үүрэг нь хүмүүсийн харилцан үйлчлэлийн тодорхой хэмжээгээр хязгаарлагддаг. Жишээлбэл:Эмч өвчтний хоорондох үүрэг нь чухамдаа эрүүл мэндтэй холбоотой. Хэлбэршсэн Зарим үүрэг тогтсон горимын дагуу хэрэгждэг байна. Жишээ нь:Номын санч уншигчаас тогтоосон хугацаанд номоо эргүүлж өгөхгүй бол шаардах эрхтэй. Сэдэл Үүрэг болгон янз бүрийн сэдлээр нөхцөлдөнө.
Хүмүүст туслаж буй овсгоотой зарим нь хувийн сонирхлыг голлон ашиг олохын төлөө байдаг бол ажилгүйчүүдийн төлөө зүтгэж буй нийгмийн ажилтанд хувийн ашиг сонирхол байхгүй бөгөөд тэд нийгмийн эрх ашгийн үүднээс ханддаг. Хүн 2 ба түүнээс дээш хоорондоо нийцгүй үүргийн эсрэг тэсрэг шаардлагыг зайлшгүй биелүүлэх нөхцлийг үүргийн мөргөлдөөн гэнэ. Зөвхөн нэг л үүргийн тулгаж буй зөрчилд шаардлагууд үүрэг хурцадмал байдалтай болох шалтгаан болж болно. Нийгмийн бүлэг гэдэг нь ижил хэм хэмжээ,үнэт зүйл бүхий хоорондоо ухамсартайгаар харилцдаг тухайн бүлэгт багтхж байгаагаа ухамсарладаг бусад хүмүүс ч тэднийг тус бүлгийн гишүүн гэж үздэг хүмүүсийн цогцыг хэлнэ. Нийгэм нь олон бүлгээс бүрддэг бөгөөд тэр бүлэгт олон төрлийн харилцаа байдаг. Бид хүнтэй нөхөрлөх найз нөхдийн холбоо тогтоох ямар нэгэн зорилго биелүүлэх өөрийнхөө олж авсан нийгмийнхээ үүргийг гүйцэтгэхийн тулд янз бүрийн бүлгийг хайж эрж олдог. Бүлгийн шинжүүд Бүлгийн эхний гол шинж нь гишүүдийн хооронд харилцан үйлдэл хийх тодорхой арга юм. Бүлгийн хоёрдахь чухал шинж бол гишүүнчлэл буюу тухайн бүлэгт харъяалагддагаа ойлгох явдал юм. Нийгмийн институт гэдэг бол нийгмийн тодорхой хэрэгцээг хангахад чиглэсэн үүрэг,статусын цогц байдал юм. Нийгмийн түгээмэл зайлшгүй чухал ач холбогдолтой суурь хэрэгцээнүүдийг дараах институтууд хангаж байдаг. 1.Гэр бүлийн 2.Боловсролын Үр удмаа нөхөн үйлдвэрлэх өсгөж хүмүүжүүлэх Мэдлэг соёлыг дамжуулах бүтээх өсвөр үеийг нийгэмшүүлэх боловсон хүчнийг бэлтгэх 3.Улс төрийн Нийгмийн дэг журам аюулгүй байдлыг хангах бүлэг болон нийгмийг зохицуулах 4.Эдийн засгийн Бараа үйлчилгээний үйлдвэрлэл хуваарилалт хэрэглээг хангах 5.Шашны Үл мэдэх ба мэдэж болохгүй зүйлст өгөх нийгмийн эв нэгдэл зөвшилцөл тогтоох Нийгмийн нийтлэг гэдэг нь амьдралын нөхцөл хэв маяг ухамсар нийгмийн хэм хэмжээ үнэлэмж сонирхол зэргээрээ ямар нэг хэмжээнд адил төстэй хүмүүсийн харьцангуй тогтвортой цогц нэгдэл юм. Нийгмийн нийтлэгийг хүмүүс зориудаар үүсгэн бий болгодоггүй бөгөөд харин түүхэн хөгжлийн явцад өөрөө аяндаа үүсэн төлөвшдөг. Янз бүрийн нөхцөл байдал цаг үед янз бүрийн хөрс сууринд олон төрлийн нийтлэг төрж бий болжээ. гэрийн даалгавар: Сурах бичгийн хуудас-23 эргэцүүлэн ярилцах
Full transcript