Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Untitled Prezi

No description
by

Danuta Elsner

on 27 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Untitled Prezi

Sieć
Spłaszczanie struktur hierarchicznych
Charakterystyka
Grupa osób lub instytucji
Powstaje z ich potrzeb
Powołanie nie wymaga żadnych czynności prawnych (działa poza kontrolą władz)
Działa na zasadach samoorganizacji
Jest organizacją tymczasową
Działa w oparciu o aktywność członków
Nie ma typowego członu kierowniczego
Cechuje ją niski stopień sformalizowania
Jest bardziej procesem (relacją, interakcją, więzią) niż "twardym" efektem
Przypomina d. zespół samokształceniowy
Nie jest projektem

Współpraca
2 + 2 = 5
Synergia
Samokształcenie
SWOT
Wyzwania
Nauczyciele jako społeczność
uczących się

Kapitał społeczny
Potencjał zgromadzony w polskim społeczeństwie w postaci obowiązujących norm postępowania, zaufania i zaangażowania, które wspierając współpracę i wymianę wiedzy, przyczyniają się do wzrostu dobrostanu Polski.

Raport o Kapitale Intelektualnym Polski

Mocne strony
Słabe strony
Brak doświadczeń w działaniu w organiacjach sieciowych
Brak zaświadczeń, świadectw
Czasochłonność
Członkowie chcą tylko brać - roszczeniowość
Trudności z przełamywaniem
relacji hierarchicznych
Brak naturalnych liderów zmiany

Dyrektorzy
Placówki, poradnie, biblioteki
Zmiana sposobu myślenia i działania (podejścia do uczenia się, zadań, miejsca ich wykonywania, relacji międzyludzkich)

Analiza obecnie wykonywanych zadań z punktu widzenia nowych oczekiwań

Gromadzenie własnych doświadczeń uczestnictwa w sieci

Przygotowanie do roli koordynatorów sieci
Organy prowadzące
Pozostawienie szkołom autonomii (pozbawienie się wpływu)

Wsparcie finansowe nowych form doskonalenia nauczycieli

Wspomaganie liderów zmiany

Wspieranie uczenia się nauczycieli w europejskiej przestrzeni edukacyjnej
J. Żmijski (2013)
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

NOWA FORMA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
I ROZWOJU SZKOŁY

dr Danuta Elsner


Projekt
pt. "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół"

3 rozporządzenia MEN
w sprawie:
placówek doskonalenia nauczycieli
poradni psychologiczno-pedagogicznych
bibliotek pedagogicznych

2 zmiany
tzw. procesowe wspomaganie szkół
sieci współpracy i samokształcenia

Metody
różnego rodzaju dyskusje
wizyty w szkołach
obserwacje koleżeńskie
uczenie się w działaniu
badanie w działaniu
wspólna ewaluacja wewnętrzna
wspólne opracowanie materiałów
wspólne wdrażanie innowacji
korzystanie z krytycznej przyjaźni
wzajemne recenzowanie (peer review)
wzajemne szkolenia
wspólne projekty
upowszechnianie dobrych praktyk
Konfiguracja sieci
J. Żmijski, 2013
Nie ma uniwersalnej definicji uczącej się społeczności zawodowej, ale panuje zgoda co do tego, że wiesz, iż taka istnieje, jeśli widzisz grupę nauczycieli dzielących się wiedzą i krytycznie kwestionujących swoją praktykę w sposób ciągły, refleksyjny, zespołowy, włączający, ukierunkowany na uczenie się i promowanie rozwoju.

L. Stoll, K. Seashore Louis (2007, s. 2)

Mocne strony
Zaspokaja potrzeby członków - nauczycieli i szkół
Umożliwia doskonalenie w oparciu o autentyczne problemy klasowe i szkolne
Służy rozwiązaniu tych problemów
Pozwala uczyć się w sposób samoregulowany
Pozwala czerpać z cudzych doświadczeń
Promuje współpracę między nauczycielami i szkołami
Przekształca szkoły w uczące się społeczności
Szanse
Wsparcie zmiany przepisami prawa
Pomoc realizatorów projektu "System doskonalenia ..."
Społeczności sieciowe w internecie
Coraz więcej literatury
Coraz więcej przykładów dobrej praktyki (CEO)
Niskie koszty
Zagrożenia
Niski potencjał społeczny nauczycieli
Konkurencja między szkołami
Nadmiernie aktywny koordynator
Niski poziom czytelnictwa literatury
fachowej
Niski poziom wykorzystania zosobów
internetu
Niski poziom wykorzystania możliwości
uczenia się w europejskiej przestrzeni edukacyjnej
Dyrektorzy szkół,
przedszkoli
Odroczone wartościowanie
Modyfikacja WDN
Przystąpienie szkoły, przedszkola do sieci
Wsparcie nauczycieli reprezentujących szkołę, przedszkole w sieci (czas, szkolenia, literatura, dostęp do platformy internetowj)
Osobiste zaangażowanie dyrektora
Kierunki zmian w systemie doskonalenie nauczycieli

Część 1. Podstawy teoretyczne
Sieć jako fenomen społeczny naszych czasów
Sieć jako nowy typ organizacji
Sieć jako społeczność uczących się

Część 2. Od teorii do praktyki
Potencjał społeczny nauczycieli jako wyzwanie
Tworzenie warunków organizacyjnych i edukacyjnych (w kraju i zagranicą) dla funkcjowania sieci
Dynamika powstawania sieci
Funkcjonowanie sieci w Niemczech i Holandii

Część 3. Przykłady dobrej praktyki

Opis czterech przykładów dobrej praktyki
krajowych i zagranicznych

Sieci współpracy i samokształcenia. Teori i praktyka.
Konstruktywizm w psychologii uczenia się i jego konsekwencje
Uczenie się jest procesem aktywnego konstruowania wiedzy - zmiana metod

Jest nie tylko procesem intelektualnym, ale i społecznym - zespołowe uczenie się

Jest również procesem emocjonalnym -bezpieczne środowisko uczenia się

W początkowym stadium jest powiązane z kontekstem - przechodzeniem od spraw konkretnych do abstrakcyjnych - punkt wyjścia problemy klasowe i szkolne

Jest samoregulowane - pozwala uznać cele uczenia się za własne
Reforma systemu
doskonalenia nauczycieli
Danuta Elsner (red)
P.Leenheer (2012)

Sieć

Projekt

Rozwiązanie problemu

Sformułowanie problemu

Ewaluacja

PRODUKT

Realizacja

Przygotowanie

Inicjacja

D. Jackson, J. Temperley, 2007.

Powstawanie sieci - etap 1.
Powstawanie sieci -
etap 2.
Powstawanie sieci -
etap 3.
D. Jackson, J. Temperley, 2007
D. Jackson, J. Temperley, 2007
D. Jackson, J. Temperley, 2007
Typy relacji międzyludzkich
W
spółpraca (++)
W
spółdziałanie (+)
W
spółistnienie (0)
W
spółzawodnictwo (-)
W
alka (--)

5 W
(uczenie się)
Zrozumieć sieć
Wolters Kluwer, Warszawa


infolinia 801 04 45 45

fax 22 535 80 01

zamowienia.ksiazki@wolterskluwer.pl

księgarnia internetowa www.profinfo.pl
Dziękuję za wysłuchanie
Czym jest sieć?
Czym jest sieć współpracy i samokształcenia?
Jak funkcjonuje sieć?
Dlaczego uczenie się w sieci jest bardziej efektywne niż na tradycyjnych formach (kursach, konferencjach)?
Dlaczego wprowadzenie sieci jest takie ważne?
Dlaczego wprowadzenie sieci jest takie trudne?
Full transcript