Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Elektrisitet

En oversikt over temaer om elektrisitet. Basert på 9. trinns kompetansemål fra læreverket Eureka 9
by

Knut Hult

on 11 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Elektrisitet

Hovedområder vi skal kunne om:

Periode
: uke 15-17

Timeantall:
10 skoletimer =5 økter

Kilder
: Eureka 9, internett, presentasjoner på SMARTboard, videovisninger og utdelt materiale

Vurdering:
Praktisk/muntlig og/eller skriftlig prøve

Læreplanmål
Fenomener og stoffer
Mål for opplæring er at elevene skal kunne
• forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon

Forskerspiren
Mål for opplæring er at elevene skal kunne
• planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte
• skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler
• forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen

Vi skal:
• Forklare statisk elektrisitet
• Tegne, og koble en elektrisk krets
• Forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon

Om du vil oppnå grunnleggende, eller høyt nivå i emnet må du vise utvidet forståelse og evne til egen tolking og inneha utvidet kunnskap om delemnene.

Elektrisitet og ladning
Elektrisk strøm (I)
Strøm er elektriske ladninger som beveger seg
Strømstyrken måles i ampere (A)
Ampere måler hvor mange ladninger som passerer et punkt per sekund
Spenning(U)
Det som driver elektronene rundt i en strømkrets
Spenning kan sies å være hvor mye trykk strømmen får.
Kan sammenlignes med trykket i vannslangen.
Måles i volt (V)
Elektrisitet
Batteri
Leverer bare strøm når det er koblet til en sluttet krets.
Elektroner strømmer fra den negatative polen til den positive polen.
Tappes for spenning når det strømmer elektroner.
Ingen elektroner - tomt batteri (utladet)

Et område der det dannes overskudd av positiv ladning kalles en positiv pol (+)
Et område der det dannes overskudd av negativ ladning kalles en negativ pol (-)
Poler
Strømmen beveger seg alltid mellom to poler, men er avhengig av en vei å gå. Dette kalles en
krets.

Hvis det er en sammenhengende vei mellom polene har vi en
lukket krets
.
Hvis denne veien ikke er sammenhengende, er
kretsen åpen
. Da går det ikke strøm.
Polvandring
Lukket krets
Åpen krets
Bryter
En bryter kan stå i to posisjoner
I den ene posisjonen lager den kontakt slik at kretsen er lukket
I den andre bryter den kontakt skik at kretsen er åpen.
(Galvanisk element)
http://www.nrk.no/video/PS*21232
http://www.sikkerhverdag.no/strom/
Resistans (R)
Isolator
- Materiale som ikke leder strøm, eller leder strøm dårlig
- Glass, porselen, gummi. plast er gode isolatorer
- Hindrer at strømmen går steder den ikke skal
Ta på et 9V batteri med fingrene
Før batteriet til tunga.
Hva er forskjellen? Forklar
Mennesker med sykdommen multippel sklerose har problemer med å bevege seg. Sykdommen har ødelagt det isolerende fettlaget rundt nervetrådende. Derfor når ikke de elektriske signalene fram dit nervecellene forsøker å sende dem.
Isolator er betegnelsen på stoff som ikke leder strøm. Materialer som glass, gummi, keramikk (porselen), papir og mange typer plast har dårlige egenskaper som ledere, og brukes derfor som elektriske isolatorer i forskjellige sammenhenger. Dette fordi grunnstoffene som materialene består av inneholder atomer uten frie elektroner. Uten elektroner som kan «bevege» seg ut av atomet, kan ikke materialet lede strøm.
- Wikipedia
Hindring av elektrisk strøm kalles resistans
Stor motstand gir liten strøm
Elektrisitet skyldes positive og negative ladninger
Elektroner er negativt ladd mens protoner er positivt ladd
Like ladninger frastøter hverandre
Ulike ladninger tiltrekker hverandre

Statisk elektrisitet er elektrisitet som er i ro

Når ulike stoffer gnis mot hverandre vil de kunne bli elektrisk ladde
Når to gjenstander med motsatt elektrisk ladning kommer i nærheten av hverandre kan det oppstå en gnist mellom dem. Denne gnisten er en strøm av elektroner som lader ut gjenstandene.
Vi måler motstanden i Ohm (Ω)
Lysdimmere og volumbrytere fungerer ved at motstand i den elektriske kretsen endres når vi vrir på bryteren. Man varierer hvor mye strøm som går gjennom kretsen, og lys- eller lydstyrken endres.
Koblinger
Det brukes ofte de samme symbolene når man skal tegne koblingsskjema.
Seriekobling:
Komponenter kobles i serie etter hverandre i samme krets
Parallellkobling:
Komponenter kobles i forgrening slik at spenningen blir like stor overalt i kretsen.
Målemetoder
Når vi måler strøm (A) kobles amperemeteret inn i en serie
Når vi måler spenning (V) kobles voltmeteret mellom to punkter i kretsen, f. eks. før og etter en pære.
Ohms lov
Størrelse Symbol Enhet
Spenning U V (Volt)
Strøm I A (Ampere)
Resistans R Ω Ohm)
Eks. På en pære står det 0,5 A og 6 V. Finn resistansen.
U = R * I gir:
6 V = R * 0,5 A
R = 6 V /
0,5 A
R = 12 Ω
Flere
oppgaver:
1. Finn spenningen i en elektrisk krets når strømmen er 2 ampere og resistansen er 6 ohm.

2. Finn strømmen i kretsen når spenningen er 230 volt og resistansen er 460 ohm.

3. Finn resistansen i forbrukeren når spenningen er 24 volt og strømmen er 6 ampere.
Energi og effekt
Energi er evnen til å få ting til å skje
Energi kan aldri forsvinne, den bare skifter form
Energiformer:
Bevegelsesenergi
Stillingsenergi
Elektrisk energi
Kjemisk energi.
Effekt (W)
Effekt er energi som blir omformet delt på tid
Eks. Hvis enpære må få tilført 60 jopule per sekund for å lyse blir effekten til pæra 60 J/s.
J/s har fått et eget navn. Det kalles Watt (W)
Energi måles i joule
Effekt måles i watt
Nå kan vi regne ut effekten til
pæra på 6 V og 0,5 A
Effekt = 6 V * 0,5 A = 3 W
The conventional symbol for current is I, which originates from the French phrase intensité de courant, or in English current intensity
Elektrisk skade er en skade som skyldes at elektrisk strøm passerer gjennom kroppen. Det kan oppstå tre typer skader: overflatisk forbrenning, dyp indre forbrenning og forandring av hjerterytme, eventuelt hjertestans.

Årsaker
Strømkilder som forårsaker skader, er ofte stikkontakter, ledninger eller høyspentkabler. Svikt i isolasjonen av ledninger, kabler eller koblinger kan imidlertid gjøre mange gjenstander strømførende. Skader på grunn av lynnedslag er elektriske skader forårsaket av svært høy spenning.
Full transcript