Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Atıksu Arıtma lise

No description
by

Berkay Peduk

on 15 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Atıksu Arıtma lise

Atıksu Biyolojik Düzeyde Nasıl Arıtılır
Atıksu arıtma tesislerinde sürdürülebilirlik
Atıksu arıtma tesislerinde tek amacın atıksuyun içersindeki kirlilği yok etmek olmadığını söylemiştik, şimdi bu işlemleri sürdürülebilir şekilde yapmanın yollarına bakalım
Atıksu arıtma tesisinde enerji yönetimi
Atıksuyun Yaşam Döngüsü
Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi
Ön Arıtma Ünitesi
İleri Biyolojik Arıtma Ünitesi
Çamur Kurutma Ünitesi
Enerji ve Geri Kazanım Ünitesi
Kaba Izgara
Giriş terfi
İnce Izgaralar
Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu
Ön Çöktürme
Biyofosfor Havuzu
Havalandırma Havuzu
Son Çöktürme Havuzu ve Geri Devir
Çamur Yoğunlaştırıcı
Çamur Çürütme
Çamur Susuzlaştırma
Çamur Kurutma
Koku Giderme Ünitesi
Ozon
Scrubber
Biyofiltre
Kojenerasyon
Geri Kazanım
Atıksuyu arıtmak sadece kirlilik olarak
görülen maddeleri uzaklaştırmak değil
aynı zamanda bu işlemler sırasında
elde edilebilecek maksimum faydayı sağlamak olmalıdır.

Ön Çöktürme Havuzu
İleri Biyolojik Arıtma Ünitesi
İnce Izgaralar
Giriş Terfi
Kaba Izgara
Ön Arıtma Ünitesi
Atıksu ilk olarak kaba ızgara ünitesine girmektedir. Kaba ızgara aralığı 50 mm olup evsel atıksu ile gelebilecek 50 mm ‘den iri maddeler (çöp, naylon, ahşap malzeme vb.) ızgarada tutularak konveyör sistemleri ile konteynerlara boşaltılmaktadır. Konteynerlarda toplanan günlük 16 m3 malzeme katı atık düzenli depolama sahasına gönderilmektedir.
İnce ızgara çubuk aralığı 10 mm olup kaba ızgaralardan geçen 10 mm’den küçük tutulan atıklar konveyör sistemleri ile konteynırlarla boşaltılmakta ve bu üniteyle 13,36 m3/günlük katı atık düzenli depolama sahasına gönderilmektedir.
Ön çöktürme havuzları çökebilen ve yüzebilen katıların ayrılarak giderildiği ünitelerdir. İnce ızgaralardan geçen atıksular ön çöktürme havuzuna alınmaktadır.
Kaba ızgaradan geçen atıksu pompa haznesine gelerek giriş pompaları tarafından tesise basılmaktadır.
Son Çöktürme Havuzu ve Geri Devir
Havalandırma Havuzu
Biyofosfor Havuzu
ileri Biyolojik Arıtma Ünitesi
Biyolojik fosfor giderimi, mikroorganizmaların strese sokularak hücre büyümesi için gerekenden daha fazla fosforu bünyelerine alması esasına dayanır. Ön arıtma ünitelerinden gelen atıksu geri devir çamuruyla karışarak biyolojik fosfor ünitesine girer.
Biyolojik arıtma, nitrifikasyon ve denitrifikasyon olarak iki kademede gerçekleştirilir. Bakteriler için gerekli hava difüzörler ile sağlanır. Arıtım hiç bir kimyasal madde kullanılmadan sadece mikroorganizmalarda biyolojik olarak yapılır. Bu prosesin sonunda Karbon, Azot ve Fosfor giderimi sağlanır.
Atıksu, proses havuzlarında karbon, fosfor ve azot dönüşümü gerçekleştikten sonra son çöktürme havuzlarına gönderilir. Bu havuzlarda belirli bir süre bekletildikten sonra çökelen çamur geri devir pompa istasyonunda toplanır. Bu çamurun gerekli olan miktarı proses havuzlarına, fazlası ise mekanik yoğunlaştırma işlemi sonrası çürütme ünitesine gönderilmek üzere fazla çamur deposuna pompalanır. Son çöktürmenin savaklarından alınan temizlenmiş atıksu deşarj kanalına gönderilir.
Çamur Çürütme
Çamur Yoğunlaştırma
Çamur Yoğunlaştırma ve Çürütme
Son çöktürme havuzlarından gelen fazla çamur santrifüj tip çamur yoğunlaştırıcılardan geçirilerek katı madde oranı%1'den % 6’ya çıkarılır ve çürütücüleri beslemek üzere ham çamur deposuna gönderilir.
Ham çamur deposunda karışan yoğunlaştırılmış fazla çamur ile ön arıtmadan gelen primer çamur çürütücülere gönderilir. Çürütücülerde anaerobik ve mezofilik ortam koşullarında çamur stabilizasyonu sağlanarak çamur hacmi azaltılır ve biyogaz elde edilir. Stabilize olan çamur susuzlaştırmaya gönderilir. Elde edilen biyogaz kojenerasyon ve ısı kazanlarında tesis ihtiyacı için kullanılmak üzere biyogaz depolama tanklarında toplanır.
Çamur Kurutma
Çamur Susuzlaştırma
Çamur Susuzlaştırma ve Kurutma
Çürütücülerde stabilize olan çamur santrifüj yöntemiyle 5+1 adet dekantör ile susuzlaştırılarak katı madde oranı % 4-4,5’den, % 25 ‘e çıkarılır.
Çamur kurutma ünitesinde, kuru madde içeriği %25 olan biyolojik çamurun, kuru çamur %90 seviyesinde çıkartılır. Ayda 30.000 m3 çamur diğer tesislerimizden Ataköy'e kurutma amaçlı getirilir.
Kurutma sayesinde pek çok açıdan hem çevresel hem de ekonomik bir sorun olan ıslak atıksu arıtma çamurunun taşınması ve depolanması problemleri ortadan kalkmaktadır. Atık çamuru, yakıt olarak kullanabilecek ekonomik değeri olan kurutulmuş bir ürün haline gelmektedir. Elde edilen kuru ürünün kalorifik değeri 2500 kcal'dir. Kurutma işlemi ile yaş çamur %75 oranında azalarak kalan miktar da faydalı ürüne dönüştürülmektedir.
Biyolojik olarak arıtılmış su alıcı ortama deşarj edilir
Kurutulmuş çamur yakıt kaynağı olarak kullanılmak üzere tesisten ayrılır
Kojenerasyon
Enerji ve Geri Kazanım Ünitesi
Tüm tesisin enerji ihtiyacı ve aynı zamanda kurutma ünitesindeki termal enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla gaz türbini tipi kojenerasyon ünitesi kurulmuştur. Gerekli elektrik enerjisinin üretilmesi için doğalgaz ve atıksudan elde edilen biyogazı yakabilen gaz türbini kullanılmaktadır. Bu gaz türbinleri sayesinde tesisin ihtiyacı olan elektrik enerjisi elde edilirken, ısı eşanjörleri ve buhar kazanı sistemleri yardımıyla da türbinlerin yüksek ısıdaki atık egzost gazı değerlendirilerek tesise termal enerji sağlanacaktır.
Böylece hem doğalgaz ve atıksudan elde edilen biyogaz yakılarak üretilen elektrik enerjisi için ayrıca para verilmeyecek hem de çamur kurutmak için atık ısı kullandığından, çamur kurutma işlemi için gereken ısıl enerji masrafının önüne geçilmiş olacaktır. Bu sistem, özellikle ürettiği elektrik enerjisine ek olarak yüksek termal enerji ihtiyacını da karşıladığından, elektriksel ve ısıl enerji ihtiyacı fazla olan uygulamalarda büyük bir avantaj teşkil etmektedir.
Su geri kazanım ünitesinde çıkış kanalından alınan arıtılmış atıksu, kum filtresinden ve ultrafiltrasyon sisteminden geçirilir. Burada atıksuyun bir kısmı peyzaj sulama, yıkama ve türbin soğutma suyu olarak geri kazanılır. Geri kazanılan arıtılmış atıksu ayrıca yakın çevredeki yeşil alanların sulanmasında da kullanılır.
Geri kazanım suları;
Tarımsal sulama
Yüzeysel sulama alanları (park, bahçe, golf sahası, yeşil alanlar vb.,)
Endüstriyel kullanım (soğutma suyu, proses suyu, kazan suyu)
Yeraltı suyu beslemesi
için kullanılabilmektedir.
Geri Kazanım
Laboratuar Çalışmaları
Laboratuvar kısmında gravimetrik, volumetrik, titrimetrik ve spektrofometrik tüm analizlerin yapılabileceği kimya bölümü, mikrobiyolojik analizler için bakteriyoloji bölümü, tartım odası, cam malzeme deposu, ofis ve gaz tüp odası yer almaktadır. Laboratuvarlarda ayrıca tesise gelen kolektörlerin veya herhangi bir atıksuyun karakterizasyonu, İSKİ Kanala Deşarj Yönetmeliği’nde yer alan parametrelerin analizi, tesis işletimi ile ilgili kontrol parametreleri ve proses araştırma için laboratuvar ölçekli çalışmalar yapılabilmektedir.
Ataköy Tesisindeki laboratuarlarda ayda 4420 tane deney yapılmaktadır.
Tesis içi parametre ölçümleri dışında Baltalımanı ve Yenikapı havzalarının kontrolleri de tesisimizde yapılmaktadır.
ENERJİ YÖNETİMİ
Scada Otomasyon
Tesisin giriş terfi bölümü, turbo blower ve biyolojik arıtma havuzları, biyolojik arıtma havuzları, çamur susuzlaştırması olmak üzere ana kontrol işlemlerini sağlamak için scada otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca tesiste oluşan tüm alarmlar SCADA üzerinde görülmektedir, geçmişe dönük olarak çalıştırabilmektedir. İlaveten tesisin internet üzerinden izlenmesi için olanaklar mevcuttur.Sistem ile işletme ve yönetici personelin her koşulda tesis ile iletişimini sağlayan her türlü kontrol ve raporlamalar, tesis dışından da etkili olarak yürütülebilmektedir.
SU
Temizlenebilmek
Yemek yapabilmek
Biyolojik açıdan yaşayabilmek
için suya ihtiyaç duyarız.
Kısacası insan yaşamını
sürdürebilmek için su
olmazsa olmazımızdır
Peki SU nasıl kirlenir?
İnsanlar, ihtiyaçları için, suyu döngüsünden alır ve
kullandıktan sonra tekrar aynı döngüye iade ederler.
Bu süreç sırasında suya karışan maddeler, suyun
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini
değiştirerek “su kirliliği” olarak adlandırılan durumu
ortaya çıkarır. Su kirlenmesi, su kaynağının fiziksel,
kimyasal, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik
özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde
olur.
Su kirliliği antropojin etkiler sonucunda ortaya çıkan, kullanımı kısıtlayan veya engelleyen ve ekonomik dengeleri bozan kalite değişimleridir.
Su kirliliği; doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, su ürünlerinde, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde ve enerji atıklarının boşaltılmasını ifade etmektedir
Su kirliliğinin genel etkileri
Su kirliliği olarak adlandırılan bu
özellik değişimleri, aynı zamanda sularda yaşayan çeşitli canlı varlıkları da etkiler.
Böylece su kirlenmesi suya bağlı ekosistemlerin etkilenmesine, dengelerin bozulmasına ve giderek doğadaki tüm suların sahip oldukları kendi
kendini temizleme kapasitesinin azalmasına veya yok olmasına yol açabilir.

Dinlediğiniz için teşekkür ederim
DOĞALGAZ
BİYOGAZ
TÜRBİN
JENERATÖR
KURUTUCULAR İÇİN SICAK YAĞ KAZANI
KAZAN
TESİS İÇİN ELEKTİRİK ÜRETİMİ
TESİS ELEKTİRİK İHTİYACI
Fazla ısı atmosfere gıder
Atık ısı
Mekanik Enerji
Çürütücü
Full transcript