Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kazimierz Wielki

No description
by

Agnieszka Kajzerek

on 24 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kazimierz Wielki

1310
Jedyny z Piastów nazwany "wielkim"
Zjazd w Wyszehradzie- listopad 1335

Uczestnicy: władcy Czech, Polski i Węgier.
Jan Luksemburski(gospodarz) , Kazimierz Wielki Karol Robert oraz delegacja zakonu krzyżackiego.
Spór polsko- krzyżacki
Ruś halicka
Śmierć Bolesława Jerzego Trojdenowicza (został otruty i nie pozostawił potomka) zmusiła Kazimierza do wkroczenia w kwietniu 1340 r na Ruś, gdzie zmierzyć musiał się z ruskimi bojarami jak i armią tatarską.

Dopiero jednak dwie późniejsze wyprawy w 1344 i 1349 roku umożliwiły opanowanie ziemi przemyskiej i sanockiej, a następnie Lwowa i Halicza. Pomoc węgierska okazała się bardzo potrzebna.
Uczta u rajcy krakowskiego
Zjazd monarchów we wrześniu 1364 roku w Krakowie. Uznanie dla pozycji politycznej polskiego władcy – 1354 roku Kazimierz Wielki zawarł
w Pradze z Karolem IV „Najściślejszą przyjaźń” , potwierdzając tym rezygnację ze Śląska ale zwierzchnictwo nad Mazowszem.
Temat: KAZIMIERZ III WIELKI (1333- 1370)
INFORMACJE
urodzony 30 VI 1310r. (Kowal k. Włocławka),
zmarł 5 XI 1370 (Kraków)
Władysław Łokietek
Jadwiga
Kazimierz Wielki
Jadwiga
Krystyna
Adelajda
Aldona
Anna
Elżbieta
Kunegunda
Anna
Kunegunda
Jadwiga
Król Polski w latach:
1333-1370
Przyjmuje władzę w wieku 23 lat.
Prowadził politykę pokojowa
Stawiał sobie realne cele
Zrezygnował ze Ślaska
Zdobył Ruś Halicka
Pozyskał sojuszników ( Andegawenow, władców Węgier
Nie dopuścił Krzyżaków i Luksemburgów do tronu
Troszczył się o wszystkie grupy społeczne
Przyłaczył pozostałe dzielnice
Zawarcie pokoju z Czechami.

W 1338 roku Karol Robert otrzymał od Kazimierza Wielkiego obietnicę dziedziczenia tronu w przypadku gdyby król Polski nie miał męskiego
potomka
Ogłoszono wówczas pokój między Polską a Czechami, Jan Luksemburski
zrzekł się pretensji do tronu polskiego.

Kazimierz Wielki musiał mu za to wypłacić 20 000 kop groszy praskich,
nie rezygnując ze Śląska.
II zjazd w Wyszehradzie 1339
Król Polski musiał zrzec się Śląska
i Księstwa Płockiego

W 1348 r. w Namysłowie zawarto pokój. Po piętnastu
( z przerwami) latach walki o Śląsk, Kazimierz uznał prawa Karola IV Luksemburga do tego terytorium.
W zamian Polska uzyskała poparcie w sporach
z Brandenburgią.
Na początku lat 50’ Kazimierz uregulował kwestię ziemi płockiej i relacji książąt mazowieckich z Czechami. Ostatecznie w 1356 roku Karol IV zrezygnował ze swych praw.
Ogłoszone na zjedzie w Wyszehradzie do Polski wróciły Kujawy
i ziemia dobrzyńska. Pomorze Gdańskie zostało uznane jako „wieczysta Jałmużna” dla zakonu krzyżackiego.

Król Polski nie przyjął tego wyroku i odwołał się do papieża Benedykta XII Proces wyznaczony przez papieża w warszawie trwał 7 miesięcy
od 4 lutego do 15 września 1339 roku.


Przesłuchano 126 świadków każdej klasy i grupy społeczneJ.
- Sędziami byli : nuncjusz Galhard oraz kanonik Piotr
Wyrok sądu: „ Zakon Krzyżacki ma Polsce zwrócić wszystkie ziemie zagarnięte: Pomorze Gdańskie, Kujawy, ziemie: chełmińską, dobrzyńską i michałowską
oraz wypłacenia odszkodowania za niszczycielskie najazdy w wysokości prawie 200 tyś grzywien

Papież nie zatwierdził w ostateczności wyroku.
Kazimierz Wielki wykorzystał jednak orzeczenie sądu papieskiego
propagandowo i postanowił zdyskredytować zakon krzyżacki w opinii europejskiej.

8 VII 1343- pokój w Kaliszu
Polska odzyskała:
- Kujawy i ziemię dobrzyńską
Zakon jako wieczną jałmużną zatrzymał;
- Pomoże Gdańskie

W 1343 roku Kazimierz zajął ziemie wschowską,
a w latach 1365- 1368 uzyskał zwierzchnictwo
nad Santokiem , Drezdenkiem oraz ziemią wałecką.


Przez następnych 60 lat między polską a zakonem krzyżackim nie dochodziło do konfliktów zbrojnych.

W latach 1366- 67 Kazimierz ostatecznie podporządkował sobie Ruś Halicko- Włodzimierską, zwaną te Rusią Czerwoną: książęta litewscy panujący w Bełzie, Włodzimierzu i Chełmie złożyli mu bowiem hołd.
Opanowanie Rusi nie było przejawem ambicji lecz misji cywilizacyjnej
na Wschodzie.
Na zjeździe uczestniczyli: Cesar Karol IV
wraz z małżonką ( wnuczka Kazimierza Wielkiego)
Królowie cypryjski, duński i węgierski,
Margrabowie brandenburscy- Otto i Ludwik,
margrabia morawski Jan, książęta Bolko Świdnicki,
Bolesław V Wołogosko- Słupski , Siemowit III Mazowicki i Władysław Opolski .

Polityka
Gospodarcza
Rozwojowa polityka króla wyrażała się
w szeroko zakrojonym osadnictwie wiejskim,
zakładaniu miast, usprawnieniu górnictwa,
popieraniu rzemiosła i handlu,
reformie monetarnej i dbałości
o zwiększeni dochodów państwa.
Przeprowadzenie lokacji na prawie Niemieckim (czynszowym). Akcja ta polegała na zakładaniu nowych wsi na tzw. „surowym korzeniu” lub przebudowaniu już istniejących przez tworzenie gospodarstw łanowych (17- 25 ha)
Wprowadzone nowe metody gospodarowania (trójpolówka, żelazny pług koleśny, brony)
Nadawanie wsiom nowego kształtu
a) ulicówki – domu stawiane wokół głównej ulicy
b) owalnice- domu stawiano wzdłuż owalnego placu.


dbano o bezpieczeństwo miast – w ok. 30 z nich zbudowano mury obronne.
miasta zakładano obok grodów i rezydencji, najczęściej w obrębie
lub obok istniejących osad targowych.
Lokacji miejskich było około 100,
zaś wiejskich kilkunastokrotnie więcej.
usprawnienie żup solnych.
XIVw export soli zapewniający
Polsce dodani bilans handlowy
Łączenie się dwóch stref
gospodarczych:
bałtyckiej i czarnomorskiej
1338- rozpoczęcie wybijania srebrnych groszy wzorowanych na monecie czeskiej
stworzenie jednolitego
systemu celnego.
poradne- stały podatek
gruntowy płacony
przez szlachtę
i duchowieństwo.
przymus drożny – nakazujący obcym kupcom przemieszczanie się tylko po wyznaczonych trasach
prawo składu- obcy kupcy
musieli włączyć się
do wymiany handlowej
odnowa, modyfikacja i rozszerzenie przywilejów Bolesława Pobożnego dla Żydów. Gminy żydowskie przyczyniały się do rozkwitu handlu ( Kraków, Poznań, Lwów)
Kazimierz Wielki starał się
w swej polityce i reformie
przezwyciężyć dawny podział dzielnicowy,
sądy ziemskie i podkomorskie
zajmowały się sprawami cywilnymi
Sądy grodzkie rozpatrywały
cięższe przestępstwa
Reformy administracyjne
Sąd Wyższy Prawa Niemieckiego
powołano w 1356r dla miast i wsi
sąd Sześciu Miast ( Kraków Kazimierz,
Wieliczka, Bochnia , Olkusz, Nowy Sącz)
1357- 1362 skodyfikowano prawo wielkopolskie ( statuty piotrkowskie) później małopolskie (statut wiślicki ) Statuty zawierały przepisy
dotyczące ustroju państwa , prawa cywilnego i sądowego
Prawo nie działa wstecz i nikt
nie może być pozbawiony
obrony prawnej
1364 r – utworzono Uniwersytet Krakowski ,
który w rzeczywistości działać zaczął w 1366
wprowadzono powszechny obowiązek wojskowy dla rycerstwa.
Każdy rycerz miał przydział do konkretnej chorągwi.
Kazimierz dbał o obronność królestwa:
23 miasta obwiedziono murami i ufortyfikowano, wzniesiono 53 zamki
Corona Regini Poloniae ( Korona Królestwa Polskiego pojęcie stosowano na oznaczenie historycznych
ziem Polski, niezależnie od obecnej przynależności państwowej
W okresie rządów dwu Piastów
orzeł biały na czerwonym tle
stał się godłem państwowym Polski.
Ocena panowania
Dzięki skutecznym rządom
Kazimierza Wielkiego Polska przekształciła się
ze słabego i okrojonego terytorialnie
państwa w silną, nowoczesną monarchię.
Pod koniec życia obszar jego królestwa zajmował 250 tyś km2.
Zostawił swoim następcom dobrze rozwinięte gospodarczo
i kulturowo państwo. Przesunął granice na wschód.
W pamięci potomków pozostał „panem niewojennym”
prowadził bowiem wiele wojen, ale żadna z nich nie zagrażała
bytowi państwa Polskiego.

Śmierć króla
„Roku Pańskiego 1370,
dnia ósmego miesiąca września(…)
król Kazimierz(…) postanowił iść na łowy jelenia(…) nazajutrz goniąc jelenia, gdy się koń pod nim przewrócił, spadł z niego i otrzymał niemałą ranę
w lewą goleń. Z tego uderzenia niebawem wywiązała się gorączka(…) W następny wtorek, który był piątym dniem miesiąca, rano o wschodzie słońca (…) odszedł szczęśliwie
do Chrystusa”


Janko z Czarnkowa , Kronika
Kazimierz był potrójnym bigamistą. Gdy formalnie był mężem Adelajdy, poślubił Elżbietę Rokiszczankę ( ślubu miał udzielić opat tyniecki przebrany za biskupa krakowskiego.)
– córka Giedymina ,
wielkiego księcia litewskiego
córka Henryka II Żelaznego
wdowa po Mikulaszu
Rokiczańskim,
rajcy praskim
córka Henryka V
Żelaznego,
księcia żagańskiego
Kochanki Króla
Życie osobiste Kazimierza Wielkiego
ocieka barwnymi opisami ekscesów
seksualnych Piasta lub wielkiej miłości
do Żydówki Estery czy też pięknej Cludke, Posiadał nieślubne
potomstwo, chociaż jak na ironię losu,
mając 4 żony doczekał się łącznie 5 córek
i ani jednego syna, a efektem królewskich romansów
byli sami synowie.

Król Kazimierz jest posądzony również o romans lub gwałt z Klarą Zach dwórką, siostry Kazimierza która mieszkała na Węgrzech. Król Kazimierz jest posądzony również o romans lub gwałt z Klarą Zach dwórką, siostry Kazimierza która mieszkała na Węgrzech.
Zamki: Olkusz, Będzin, Lelów, Czorsztyn, Niepołomice, Ojców, Krzepice, na ziemi sandomierskiej, w Sieciechowie, w Solcu,
w Zawichoście, w Nowym Mieście zwanym Korczyn,
Wawel w Krakowie.

Miasta:
Skawina, Olkusz, Będzin, Sandomierz, Wiślica, Szydłów, Radom, Opoczno, Wąwolnica, Lublin, Kalisz, Pyzdry, Stawiszyn, Wieluń, Konin, Piotrków, Łęczyca, Płock, Inowłódz, Lwów, Sanok, Krosno i Czchów.

1370
Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.
Full transcript