Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A szöveg létrehozásának fázisai

No description
by

Bernadett Mátis

on 10 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A szöveg létrehozásának fázisai

A klasszikus retorika 5 lépése
1. inventio - anyaggyűjtés, előkészítés
2. dispositio - elrendezés, megszerkesztés
szövegvázlat
vázlat
munkavázlat, szövegvázlat
szakkifejezések használata, ha szükséges
belső szerkezet: dinamikusság
külső szerkezet: beszédrészek
3. elocutio - formába öntés, kifejezés, stílus
a szöveg leírása! (a vázlat nem mindig elegendő)
alakzatok, szóképek, idézetek
4. memoria - a beszéd megtanulása
Ókor: a memoria fejlesztésen a hangsúly,már Quintilianusnál a hangos beszéd gyakorlása kiemelkedő
asszociációs eljárás
5. pronuntiatio - az előadás kidolgozása
munkavázlat
amikor készülünk a szöveg/előadás (ea) megírására
a szerkezet, a szövegrészek sorrendje
a szöveg/ea egyes hangsúlyai
keretet ad, súlypontokat jelöl ki
gyakran kérdések és válaszok
a kész szöveg alapján készül el
emlékeztet, felidéz, a szerkezetet tükrözi
a bekezdéseket követve tételmondatokat vagy kulcsszavakat tartalmaz
a szöveget segít memorizálni, előadni
hangsúly a tartalmon
az összegyűjtött (1.) és elrendezett (2.) gondolatok nyelvi megfogalmazása, formázása
Ókorban már részletesen kidolgozták (nem voltak hangosító berendezések)
Arisztotelész: hangerő, ritmus, harmónia
Cicero: lélektani hatás, szem szerepe (későbbi némafilmek)
Quintilianus: kéz szerepe, megjelenés fontossága, mértéktartás (ne színészkedjünk, ne legyünk modorosak)
Ókor: már elkülönülnek a stílusnemek, minden beszédfajtának más stílusa van
IDÉZET:MAGÁNTULAJDON! forrás megjelölése
Felkészülés
a cél az állandó önművelés volna (általános műveltség, szakmai és nyelvi szempontból)

Előkészületek
tartalmi mondanivaló meghatározása
közönségről és a körülményekről (idő, helyszín, eszköz) szóló ismeretek
szó szerinti jelentése:
"rájönni valamire, megtalálni, felfedezni valamit"
(invenciózus)

- a fő gondolat, a téma
megtalálása, felfedezése
Anyaggyűjtés
szakirodalom (cédulázás, jegyzetelés: a mű adatai, lelőhelye, téma, saját megjegyzések)
saját tapasztalás, ismeretanyag felszínre hozása elmélyedés
Téma
leleményesség
tudatos és nem tudatos választás
konkretizáljuk, szűkítsük

1. magunkkal megvitatva, elmélkedve

2. másokkal beszélgetve,
témánkat
megvitatva (konferenciák)
ÁTTÖRÉS
(IHLET, SZERENCSÉS VÉLETLEN, HEURÉKA)

Lehetséges beszédrészek I.
leírás
meghatározás (mi a lényege)
jellemzés (személyre vonatkozó is)
elbeszélés (esemény megtörténte)
visszaemlékezés
válasz (személyes válasz vre vkinek)
tájékoztatás (tények vmiről)
inventio
dispositio a szöveg előállítása
elocutio

memoria
pronuntiatio szónoklattá formálás

összefoglalás
folyamatelemzés (hogyan készül vmi)
ok-okozati elemzés
összehasonlítás
szembeállítás
értelmezés
érvelés, bizonyítás
Lehetséges beszédrészek II.
A retorikai szituáció
A
B
helyett
egyidejű, kölcsönös interakció
A
B
nem feltétlenül egyidejű, kölcsönös
az üzenet sikeressége a cél
A meggyőző üzenet összetevői
éthosz
a beszédben megjelenő "én, a közlő jelleme
egyéniség és meggyőzés
pathosz
szenvedélyeket célzó érzelmi szándék
logosz
érvelés, az ész, a tények használata
képesség (dünamisz)
illőség (aptum)
enthüméma
Hogyan lesz hiteles?
- tárgyhoz, hallgatósághoz, önmagunkhoz
Mitől lesz érdekes az ea?
A meggyőzés képessége - eszkimóknak jeget eladni...
Miként mutat be, vagy alakít új tudást ez előadás.
szillogizmus:
következtetési forma

Minden ember halandó. - premissza (állítás)
Szókratész ember. - premissza
Tehát Szókratész halandó. - konklúzió

ha a konklúziót kimondom: szillogizmus,
ha elhagyom: enthüméma
(csonka szillogizmus )
Full transcript