Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Grupa w ujęciu psychodynamicznym

No description
by

Józek Leśniak

on 23 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Grupa w ujęciu psychodynamicznym

Teoria psychodynamiczna w
terapii grupowej

Grupa w ujęciu psychodynamicznym
odtwarzanie przeszłych i aktualnych relacji z ludźmi
Grupa ma dwa poziomy:
jawny
- /to co widzi i słyszy każdy uczestnik grupy włączając w to terapeutę/
ukryty
- /to co jest do zaobserwowania przez zewnętrznego obserwatora - terapeutę
poziom
jawny
w grupie
jawny poziom to ten,
w którym uczesticy w zwyczajowy dla siebie sposób funkcjonują z innymi ludźmi
i reagują na "brak działania" ze strony terapeuty, np. opowiadaja o sobie,
o historiach ze swojego aktualnego życia,
czasem historie swojego dzieciństwa
poziom
uryty
w grupie
terapeuta uważnie słucha i nie ingeruje,
lecz kieruje swoją uwagę na drugi ukryty poziom, zwraca uwagę na to co się dzieje chwili na chwilę
w tej konkretnej przestrzeni
zorganizowanej
przez tę konkretną grupę
odkrywanie i nazywanie ukrytego
- zadaniem terapeuty według tej metodologii jest dostarczenie:
"tak mało pomocy, jak to możliwe
i
tak dużo pomocy jak to niezbędne"
głównie odtwarzane są relacje ze znaczącymi osobami z dzeciństwa
ponadto w grupie uczestnicy odwzorowują również swój wewnętrzny świat:
swoje konflikty wewnętrzne
uwewnętrznione obiekty
świat wewnętrznych relacji
terapeuta otwiera okno do nieznanego i nieświadomego
trerapeutę w sposób szczególny interesuje:
jakie interakcje zachodzą między ludźmi,
jak reagują oni nawzajem na siebie,
jakie pojawiają się emocje
co widzi on a czego nie widzą inni
w miarę możliwości to uczestnicy grupy sami powinni
sami
dochodzić do tego co ukryte i nieświadome
grupa w procesie psychodynamicznym
vs
grupa strukturalizowana
każda grupa jest inna ze spotkania na spotkanie - maksymalna indywidualizacja procesu terapii;
objaw to fenomen wieloprzyczynowy, może wynikać z:
intrapsychicznych konfliktów,
deficytów rozwojowych
defektów organicznych
psychoterapia psychodynamiczna indywidualna i grupowa jest systemem otwartym i dynamicznym,
a grupa podlega specyficznemu, niepowtarzalnemu procesowi grupowemu
w paradygmacie psychodynamicznym
prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych w duchu psychodynamicznym nawet jeśli używa się narzędzi poznawczo-behawioralnych
/ew. innych/
- rozumienie pacjenta i procesu grupowego pozostaje w zgodzie z teoria psychodynamiczną
proces grupowy
- czy wystarczy fakt, że grupa prowadzona jest bez wyraźnej struktury - np. Grupa Wsparcia?

lub

- praca w sposób pogłębiony nad materiałem wnoszonym przez uczestników grupy?
proces grupowy
- praca na procesie jako praca nad ujawniniem nieświadomych zjawisk zachodzących w grupie, rozumianej przede wszystkim jako przestrzeń do ujawniania zregresowanych doświadczeń mogacych miec miejsce własnie w tej grupie i w tym czasie
rozumienie procesu grupowego
- podstawa teoretyczna
- osoby w grupie zawsze rozdarte są pomiędzy praca nad danym zadaniem a nieświadomym podstawowym założeniem:
/ założenie jako wspólne nieswiadome przekonania grupy,
które są lękliwym zorientowaniem ku realności
- stają się podstawą dynamiki grupowej /;
- członkowie grupy z jednej strony mają swiadomy cel bycia w tej grupie, a z drugiej strony treść ich zbiorowej niewiadomości jest inna;
- nieuświadomione treści są nakierowane na zaspokojenie podstawowych potrzeb
/często prymitywnych/
W TEN SPOSÓB ZACZYNA SIĘ PRACA WOKÓŁ TEGO, BY REALIZOWANY BYŁ ZUPEŁNIE INNY CEL

Wilfred Bion
Wilfred Bion
Bion wyróżnia trzy podstawowe założenia:
Wilfred Bion
Bion wyróżnia trzy podstawowe założenia,które dotyczą nieświadomego funkcjonowania grupy i są nieświadomą reakcją na lęk reaktywujące się na skutek dylematów, jakie człowiek spotyka w grupie
to powoduje, że ludzie regresują się i w ramach tej regresji tworzą relacje w grupie,
założenia według, których organizuje się grupa:
zależność
walka/ucieczka
łączenie się w pary
mamy skłonność do wszystkich trzech podstawowych założeń, jednak każdy z nas preferuje jakiś dominujący;
podstawowe założenie grupy jest takie, które zostało przyjęte przez
większość
jej uczestników
1. założenie zależności:
przejawia się tym, że członkowie grupy działają jak by byli niedojrzali, bezradni, tępi, a prowadzący pełnił rolę wszechmocnego boga, który dokona cudu i ich uratuje
- oczywiście oczekwania członków grupy wobec prowadzącego są tak duże, że ten na pewno nie może im sprostać i w grupie rośnia frustracja
2. założenie walki/ucieczki
- polega na tym, że grupa spotyka się
po to, aby walczyć lub uciec od wroga;
- wrogiem może być prowadzący,
ale może też być użyty do tego aby
w grupie znaleźć wroga

- jednak najczęściej terapeuta ma poprowadzić grupę do bitwy lub ułatwić jej ucieczkę a indywidualni członkowie grupy nie mają znaczenia, nie ma akceptacji dla słabych i chorych
3. założenie łączenia w pary:
- symbolizuje ono:
nadzieję

grupa czeka na mesjasza, który ich odkupi, ma powstać /narodzić się/ z pary, która powstaje w grupie
grupa nieświadomie wspiera taki proces tworzenia się pary, ponieważ z tej pary ma się narodzić mesjasz, który weźmie odpowiedzialność za ich zmianę
Grupa organizuje więc swoją wewnętrzną dynamikę wokół jednego z tych trzech podstawowych założeń,

natomiast zaadanie terapeuty polega na podejmowaniu takich interwencji, które uświadamiają jej, wokół jakiego lub jakich założeń
funkcjonują jako grupa
inny postulat teorii Biona to
"mentalność grupowa";
- według niego każdy członek grupy
wnosi swój indywidualny wkład
w tworzoną przez grupę szczególną całość.

- dzięki temu możemy traktować grupę jak pojedynczą osobę,
z jednej strony mieści ona "w sobie" wszystkie osoby,
a z drugiej jest na tyle spójna, że porównywalna jest ona z ze spójnością jednostki: /"wystarczająco dobra matka"/.
Full transcript