Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teori som stöd för didaktisk digital design för lärande

Hur kan vi med hjälp av vedertagna och nya teorier om lärande skapa goda förutsättningar för lärande med hjälp av digital teknik?
by

Jörgen Holmberg

on 7 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teori som stöd för didaktisk digital design för lärande

Teori som stöd vid design för lärande med IT
IT har potential att bli verktyg för lärande
Se upp för technocentrism!
Det är
hur
vi använder IT som gör skillnad

Vad innebär didaktisk IT användning?
Men!
och fortbildning med ett ensidigt tekniskt perspektiv
En lärare måste ha
Ämneskunskap
Pedagogisk kunskap
Det räcker dock inte att besitta dessa färdigheter som åtskilda kunskapsdomäner. En skicklig lärare vet hur man bäst undervisar i ett visst ämne, han/hon har pedagogisk ämneskunskap eller
Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching
Ämnesdidaktisk kunskap
Nya utmaningar i en digital tid
Lärande uppvuxna i ett digtalt samhälle
Nya sätt att nätverka och interagera socialt
Nya sätt att söka, lagra och representera erfarenheter
Vilka kunskaper blir viktiga i framtiden?
Omedelbar tillgång till digitala multimodala lärobjekt
Nya digitala redskap för undervisning och lärande
Teknologisk kunskap
Utbildningsrevolution
Den förändrar även sättet på vilket vi kommunicerar och samspelar socialt
Digital teknik förändrar hur vi söker, lagrar och representerar kunskap.
Utbildningsinstutitioner och lärare måste möta denna förändring
PCK
Rekomenderad läsning om pedagogisk ämneskunskap eller Pedagogical Content Knowledge (PCK) och hur ämneskunskap och pedagogisk kunskap integreras i praktiskt lärararbete:
Konkreta exempel på TPACK
Vad?
Hur?
Med vem/vilka?
Varför?
Ämne: Engelska
Läraren får ett tips via det sociala nätverket "dela" (eller via en blogg som han/hon prenumererar på via RSS) om ett ny webb 2.0- tjänst för att träna muntlig färdighet i engelska.
Efter att ha provat tjänsten inser läraren att det här är fullt användbart med den utrustning skolan har, datorer och hörlurar med microfon finns tillgängliga, tjänsten är också helt webbaserad och gratis så eleverna kommer att ha åtkomst till den även hemma. Detta ger elever möjlighet att träna i den mån de behöver och hjälper dem förhoppningsvis att utan social "press" utveckla förmåga och lusten att uttrycka sig på engelska i enlighet med ämnes syfte.
Teknologisk kunskap
Pedagogisk kunskap
Ämneskunskap
Programmet ger användarna möjlighet att lyssna på en native speaker och sedan spela in sig själva när de läser/säger efter. Tjänsten analyserar användaren ljudbild/uttal på fonemnivå så att användaren kan uppmärksammas på "uttalsfel" såsom [fing] istället för thing.
Det är ofta ett svårt övervägande för läraren mellan att rätta liknande felaktigheter och samtidigt inte avskräcka elever från att våga prata.
I tjänsten kan läraren skapa elevkonton och på så vis följa varje elevs utveckling. Detta kan fungera motiverande för eleverna och samtidigt utgöra ett underlag för utvecklingssamtal och formativ bedömning.
Teknologisk kunskap
Ämneskunskap
Teknologisk kunskap
Ämneskunskap
Pedagogisk kunskap

När man funderar kring de didaktiska grundfrågorna
Diana Laurillard (2012)
Teaching as a Design Science
The Conversational Framework
Laurillard, D. (2009) The pedagogical challenges to collaborative technologies
1. access explanations and presentations of the theory, ideas or concepts?
2. ask questions about their understanding of the theory, etc, by providing the opportunity for answers from (i) the teacher, or (ii) their peers?
3. offer their own ideas and conceptual understanding, by providing comment on them from (i) the teacher, or (ii) their peers?
4. use their theoretical understanding to achieve a clear task goal by adapting their actions in the light of their understanding, or in response to comments or feedback?
5. repeat practice, by providing feedback on actions that enables them to improve performance?
6. repeat practice, by enabling them to share their trial actions with peers, for comparison and comment?
7. reflect on the experience of the goal-action-feedback cycle, by offering repeated practice at achieving the task goal?
8. discuss and debate their ideas with other learners?
9. reflect on their experience, by having to articulate or produce their ideas, reports, designs, performances, etc. for presentation to their peers?
10. reflect on their experience, by having to articulate or produce their ideas, reports, designs, performances, etc. for presentation to their teachers?
Jörgen Holmberg
Högskolan i Gävle

TPACK
Mishra, P & Koehler, M.J (2006)
Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge
(
P
edagogical knowledge)
pedagogisk kunskap
ämneskunskap
(
C
ontent knowledge)
Teknologisk kunskap
T
echnological knowledge
gör man det utifrån pedagogiska, ämnesmässiga och teknologiska perspektiv och överväganden
How does your pattern of learning activities motivate students to:
IT användning och IT-kompetens i Sverige
Många lärare har ett stort kompetensutvecklingsbehov... I dag lyfts områden som förebyggande av kränkningar på nätet och
hur it kan utgöra ett pedagogiskt verktyg
fram allra mest.
Elevernas it-användning består fortfarande till stor del av att söka information på nätet och för skrivuppgifter...Användningen av it är i stort sett lika låg i flera ämnen som den var för tre år sedan.
En tredjedel av rektorerna anser inte att de har tillräcklig it-kompetens för att leda skolans it-strategiska arbete, att utveckla användningen av it i undervisningen eller att hantera frågor om lag och rätt.
Rektorerna upplever att många lärare inte har tillräcklig kompetens för att använda och anpassa it-verktyg för elever som behöver särskilt stöd.
TPACK = förmåga att designa för lärande med IT som en integrerad del i ämnesdidaktisk kompetens.

En konceptuell modell för lärares design med IKT som stöd för kollaborativt lärande
Full transcript