Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Het modern imperialisme

No description
by

T. A.

on 4 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Het modern imperialisme

modern imperialisme 19e E (de lange) 20e E 21e E 16e-17e E 1e kolonisatiegolf oud-imperialisme modern imperialisme Spanje & Portugal later ook Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland maritiem
handel
geen territoriale ambitie Noordwest-Europa later ook de Verenigde Staten & Japan binnenland
industrie
wel territoriale ambities continuïteit discontinuïteit formeel imperialisme informeel imperialisme 19e eeuwse context Industriële Revolutie liberalisme nationalisme wetenschap technisch overwicht medisch/farmaceutisch
communicatie
militair
transport


Fundamenten & voorwaarden oorzaken & motieven cultureel economisch politiek gevolgen 'geïmperialiseerde' landen imperialistische landen = de wording van de Derde Wereld ontwrichting
&
vernietiging economisch stelsel sociaal stelsel politiek stelsel gemeengoed 'geld' & 'bezit' industriële import ambachtelijk handwerk autarkie export gebalanceerd monocultuur loonarbeiders traditionele
familiestructuur
stamstructuur Westers individualisme ontheemde loonarbeiders verscheurde gezinnen diversiteit en spreiding
van stammen traditionele hiërachie groeperen van 'gelijke' stammen groeperen van 'ongelijke' stammen loonarbeiders
burgerij
nieuwe elite Europa economisch:

politiek: interne rivaliteit stijgt op hoogtepunt druk op Balkan WO I op korte termijn op lange termijn imperialistische landen macht van Europa taant VS & Japan nieuwe grootmachten (op)nieuw imperialisme WO II 'geïmperialiseerde' landen ontwrichting politiek stelsel leidt tot... nationaal bewustwordingsproces dekolonisatie burgeroorlogen Genocide in Rwanda Tutsi Hutu burgeroorlog Sudan macht VS & Japan taant


nieuwe grootmachten ? China
Oliestaten
Brazilië
nieuw imperialisme? 'Agrarisch kolonialisme of
zegen voor de ontwikkelingslanden?' nieuwe levensstandaard? Noordwest-Europa verdeelt de wereld


opkomst van Japan en de Verenigde Staten


Kongo & Leopold II Focus atlaskaart 110
Interactieve kaarten op: http://highered.mcgrawhill.com/sites/0072957549/student_view0/chapter39/interactive_map_quiz.html resultaten groepswerk
lessen 3, 4 & 6 in Historia Industriële Revolutie
nieuwe afzetmarkten
goedkope grondstoffen nationalisme
prestige
competitie superioriteitsgevoel
beschavingsdrang
missioneringsdrang
wetenschap
Full transcript