Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A védelmi felelősség története és elmélete a nemzetközi jog

No description
by

Kempler Karoly

on 31 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A védelmi felelősség története és elmélete a nemzetközi jog

A védelmi felelősség elmélete és története a nemzetközi jog szemszögéből
ELTE ÁJK, OTDK dolgozat
2015

Kempler Károly
Konzulens: dr. Molnár Tamás (BCE NTI)
Nemzetközi jogi alapjai
1. pillér - a honos állam felelőssége -
védelem, megelőzés

1. pillér - a honos állam felelőssége
„Minden egyes Állam felelősséggel tartozik, hogy
megvédje
a saját lakosságát (...)"ius cogensA megelőzés mint kötelezettség
ICJ: Bosnia vs. Serbia 2007 - normativitás
1. pillér nemzetközi jogi beágyazottsága
Államfelelősségi tervezet
ICJ: Barcelona Traction ügy - erga omnes kötelezettségek
befolyásolási képesség
2. pillér nemzetközi jogi beágyazottsága
2. pillér nemzetközi jogi beágyazottsága
ICJ döntés bizonyítja a megelőzés kötelezettségét a népirtás esetében

3 bűncselekmény esetében - erősen vitatható, mivel előfeltételezi a megelőzést a honos államban


John Bolton (USA):
„amíg az államoknak jogi kötelezettségük van arra, hogy megvédjék saját lakosságukat, addig a nemzetközi közösség felelőssége (...)
inkább morális"
Group 77
: nem kívánatos
kormányváltásokhoz
vezethez
A védelmi felelősség a gyakorlatban I.
a döntéshozók
elzárkóznak
a szerződéskötéstőlszokásjogi út
- következetes államközi gyakorlat nem valószínű


Köszönöm a figyelemet!
Konzulens: dr. Molnár Tamás (BCE NTI)


„Ha a
humanitárius intervenció
valóban elfogadhatatlan támadás a szuverenitás ellen, hogyan válaszoljunk egy Ruandához vagy Srebrenicához hasonló esetre?"

A védelmi felelősség előzménye
védelmi felelősség
2. pillér - a nemzetközi közösség felelőssége -
megelőzés

3. pillér - a nemzetközi közösség "felelőssége" -
válaszreakció
„Ez a felelősség magában foglalja e bűncselekmények
megelőzését
"


normativitás?
hatálya: 4 bűncselekmény
szuverenitás határa
etnikai tisztogatás,
emberiesség elleni bcs. –
nincs


háborús bűntettek –
nem normatív

Népirtásról szóló Egyezmény –
explicite
utal a megelőzésre

normatív jellege
vitatott
volt 2007-ig
ICJ: Bosznia v. Szerbia 2007
a megelőzés
normatív
jelleggel bír

elkülönül
az elkövetők felelősségre vonásától

„mindazon eszközök alkalmazását, amely
ésszerű keretek között
elérhető"
megelőzés


minden tagállam „
felelősséget vállalt
"
valamennyi tagállam
egyetértett
ellenintézkedések
„progresszív fejlődését"
tükrözheti a nemzetközi jognak
ICJ: Bosznia v. Szerbia 2007
az extraterritorális felelősség
népirtás tilalma
- normatív

másik 3 bűncselekmény - megelőzés normativitása erősen
vitathatóelőfeltételezi
a honos állam megelőzési kötelezettségét


1. A
földrajzi
közelség

2. A
politikai
kapcsolódási pontok

3.
egyéb
kapcsolódási pontok
Szerző: Kempler Károly
ELTE ÁJK
World Summit Document
World Summit Document
Államfelelősségi tervezet
ellenintézkedések
„az államoknak törvényes eszközöket felhasználva
együtt kell működniük
annak érdekében, hogy megakadályozzák a jogsértést"

a törvényes eszközök mibenléte
tisztázatlan


ENSZ fóruma
lehet egy ilyen együttműködésnek"
felelősség
Kofi Annan
népirtás


normatív
másik 3 bűncselekmény
– vitatható
1. ha egy
feltétlen alkalmazást
igénylő nemzetközi jogi normába ütközik
2. ha az adott állam a jogsértést
nagymértékben
vagy
rendszerszerűen
követi el
Kommentár
Kommentár
Államfelelősségi tervezet
A védelmi felelősség a gyakorlatban II.
védelmi felelősség vs. civilek védelme

arányosság
Líbia
Szíria?
World Summit 2005 tárgyalás története
az államok
opinio iurisa
Full transcript