Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3.1 Opdrachten en werkstuk recht en onrecht

No description
by

Meneer Tensen

on 2 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3.1 Opdrachten en werkstuk recht en onrecht

opdrachten uit de les
Opdrachten recht en onrecht
Deze periode hebben we het onder andere over recht en onrecht. Je gaat in groepjes van twee een klein onderzoek doen naar onrecht, ergens in de wereld. Dit doe je voor een cijfer. Hierin ga je leren om vanuit verschillende bronnen je mening te geven. Ook ga je kijken wat er gebeurt om het onrecht tegen te gaan én of wij in Gorinchem (of Nederland) ook iets kunnen doen aan het onrecht. Op deze manier leer je niet alleen om je mening te vormen over wat er in de wereld gebeurt, maar leer je ook praktisch te kijken naar wat je eventueel zou kunnen doen.
Ga als volgt te werk.
1. Maak tweetallen en kies een onderwerp wat jullie interesseert en wat over onrecht gaat.
Tip: Denk aan het nieuws, iets in de omgeving. Of bedenk: waar wordt jij boos van, dat is misschien een goed onderwerp.
2. Maak een verslag over dit onderwerp (punt c t/m f is minimaal 1 A4 - max. 2 A4). Dit verslag heeft de volgende inhoud:
a. Voorkant met titel, naam, klas en een aantal plaatjes die met het onderwerp te maken hebben.
b. Een inleiding. Daarin schrijf je:
- wat jullie onderwerp is.
- waarom jullie voor dit onderwerp gekozen hebben.
- waarom dit volgens jullie over onrecht gaat.
- waarom dit volgens jullie over godsdienst gaat.
c. Hoe is dit onrecht er gekomen? Door wie/wat is het gekomen en wat was de reden hiervan? En wat vinden jullie van deze reden? Is dit goed te praten?
Gebruik hiervoor minstens drie bronnen op internet om dit te onderbouwen. Verwijs ook naar de websites (je kunt ook naar een filmpje verwijzen. Tip: het is misschien leuk om bronnen te gebruiken met verschillende standpunten.
d. Wat wordt er gedaan door mensen om dit onrecht tegen te gaan? Denk aan stichtingen, organisaties, vrijwilligers. Leg uit wat ze doen en waar ze dit doen.
e. Wat kunnen wij doen in Gorinchem (of Nederland)? Denk hierover na en kijk ook op sites van hulporganisaties.
f. Verdient er volgens jullie iemand straf of juist eer/beloning voor wat hij/zij in deze situatie doet? Zo ja, wat is een gepaste en rechtvaardige straf/beloning? Bedenk sowieso één beloning en één straf/maatregel.
g. Vertel tot slot in een paar regels hoe de samenwerking ging. Noem één top (wat er goed ging) en één tip (wat de volgende keer beter kan). VERGEET NIET JE OPDRACHTEN UIT DE LES TOE TE VOEGEN AAN JE BESTAND.
3. Lever het op tijd in, in SOM
Zet in het onderwerp van de mail eerst je klas, dan jullie namen: 3.6, Jan Klaassen, Sint Nicolaas

Beoordeling:
8 punten voor de inhoud, gebruik verschillende bronnen
1 punt voor de netheid, spelling, opmaak
1 punt voor originaliteit (denk aan vraag e, f en het gebruik van bronnen.

Let op: je kopieert niets van internet!
Werkstuk
1. Waar vindt volgens jou onrecht plaats?
Schrijf drie situaties op.
2a. Maak een woordspin en verzin minimaal 10 woorden bij 'onrecht'.
2b. Probeer nu samen een definitie te maken en schrijf deze op.
2c. Noem minimaal twee punten van onrecht waar jij (een beetje) boos van wordt.
3. Waar komt het vandaan? Of hoe ontstaat onrecht volgens jou?
5. Zoek op internet drie hulporganisaties
die iets doen tegen onrecht. Dit doe je als volgt:
a. Schrijf de naam op van de organisatie.
b. Schrijf in 1 of 2 zinnen hun motivatie of reden op waarom ze dit werk doen.
c. Schrijf een aantal dingen op die ze doen om onrecht tegen te gaan.
d. Zoek op de site of je naast geld geven ook op een andere manier kunt helpen hier in NL.
6. Je hebt nu iets van de documentaire gezien.
a. Welke 'partijen' zijn schuldig volgens de docu (ook al is het maar een beetje).
b. Wat vind jij een gepaste straf voor elke partij.
c. Wat is volgens jou de beste oplossing en wie moet dit doen.
7: (kies een kledingstuk dat
één van het tweetal aanheeft)
a. Uit welk land komt het
kledingstuk die jij nu aan hebt?
b. Ga naar www.rankabrand.nl en zoek het merk op. Welke 'rank' scoort het merk (A,B,C,D,E) en waarom (klik erop en lees de toelichting)?
c. Zoek twee kledingmerken die heel goed scoren en twee die juist heel slecht scoren. Schrijf deze op.
d. Nu je weet welke kleding wel en niet eerlijk worden gemaakt, ga je hier nu ook op letten bij het kopen van nieuwe kleding? Leg uit ook waarom.
Opdracht 8:
Schrijf een kort verslagje over het asielbeleid in Nederland.
Daarin komt het volgende te staan.
- Wat voor mensen zoeken asiel: uit welke landen komen ze en wat is hun reden?
- Waar komen mensen in Nederland als eerste terecht.
- Hoe zien de eerste vier tot acht dagen eruit van de asielprocedure, dat is na de rustperiode van 6 dagen.
- Hoeveel mensen hebben vorig jaar asiel aangevraagd.
- Welke instelling bepaalt of degene mag blijven.

Eigen mening:
- Je gaat op internet twee politieke partijen met elkaar vergelijken. Je zoekt hun mening op over 'asielbeleid' of 'vluchtelingen'. Dit lees je en je schrijft op met wie je het het meeste eens bent en waarom. (d66, cda, cu, pvda, pvv, sp, vvd)
- Wat vind jij dat er anders moet in Nederland als het gaat om vluchtelingen?
- Tot slot reageer je op de volgende stelling: het asielbeleid in Nederland moet strenger. Onderbouw je mening duidelijk.

www.coa.nl
www.vluchtelingenwerk.nl > feiten en cijfers > procedures...> asielprocedure > algemene asielprocedure
Jeroen Pauw in Bangladesh
bekijk het filmpje links en beantwoord de vragen
4a. waarom dankt hij niet meer voor onze rijkdom?
b. God maakt alles goed, maar wat kunnen wij doen?

https://nos.nl/video/695935-uitzending-jeroen-pauw-in-bangladesh.html
scroll naar het plaatje om het te lezen...
Onrecht in het nieuws
mensenhandel
Discriminatie
https://nos.nl/artikel/2198513-jaarlijks-duizenden-mensen-slachtoffer-van-mensenhandel-in-nederland.html
Moge God ons zegenen met onrust bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden, en oppervlakkige relaties.
Zodat er diepgang mag zijn waaruit we leven.

Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking, en uitbuiting van mensen.
Zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid, en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen die we huilen voor hen die lijden door pijn, buitensluiting, honger en oorlog .
Zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven een verschil te maken in de wereld.
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
Franciscaanse zegenbede
Lees de franciscaanse zegenbede hier links en beantwoord de vragen:
4c. Wat vind je van het gebed? Onderbouw je mening.
d. Wat wil dit gebed (of God) bij degene bereiken die dit bidt?
9a. Verdiep je in argumenten vóór en tegen prostitutie. Noem er minstens twee voor, twee tegen.
9b. Schrijf daarna op wat je eigen mening is en laat zien of je het recht of onrecht vind. Leg dit uit en gebruik argumenten.
Kindhuwelijken in India
Full transcript