Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOV

No description
by

Jozef Káčer

on 8 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOV

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Obsah
- Charakteristika činnosti ministerstva

- Organizačná štruktúra ministerstva

- Cestovanie a konzulárne info

- Slovensko v medzinárodných organizáciách

- Slovenská rozvojová pomoc

- Európske záležitosti

- Aktuality
Charakteristika činnosti
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zabezpečuje :
ochranu práv a záujmov SR a jej občanov v zahraničí;
riadenie zastupiteľských úradov SR;
styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v SR a v zahraničí;
hospodárenie a nakladanie s majetkom SR v zahraničí;
koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania a vykonávania medzinárodných zmlúv;
kultúrnu prezentáciu SR v zahraničí.
Organizačná štruktúra ministerstva
Minister
Cestovanie a konzulárne info
Slovensko v medzinárodných organizáciách
Organizácia Spojených národov
UNESCO
NATO
Rada Európy
V4
Slovenská rozvojová pomoc
SlovakAid

Prečo Slovensko pomáha rozvojovým krajinám

Ciele rozvojovej spolupráce
Európske záležitosti
inštitúcie EÚ

projekty a aktivity

práca v inštitúciách EÚ
Aktuality
Materiálna humanitárna pomoc Slovenska pre Bosnu a Hercegovinu
M. Lajčák na Ministerskej rade OBSE v Bazileji
Zber odtlačkov prstov žiadateľov o víza do Ruskej federácie
QUESTIONS??
Štátny tajomník 2
Politická sekcia
Štátny tajomník 1
Sekcia hospodárskej spolupráce
Sekcia ekonomiky a všeobecnej správy
Sekcia európskych záležitostí
Sekcia právna a konzulárna
Miroslav Lajčák
Peter Javorčík
Peter Burian
Obľúbené dovolenkové krajiny
Cestovné doklady a víza
cestovný pas
diplomatický pas
služobný pas
náhradný cestovný doklad
cestovný doklad cudzinca
náhradný cestovný doklad Európskej únie
iný doklad – napríklad občiansky preukaz

Pobyt cudzincov na území SR
dlhodobý pobyt cudzincov

krátkodobý pobyt cudzincov
Pred vycestovaním
Po vycestovaní
doklady
peniaze
poistenie
informácie
bezpečnosť
kontakty
suveníry
"tipy a rady ministerstva"
Vízum sa udeľuje vo forme vízovej nálepky. Víza vydávajú veľvyslanectvá a generálne konzuláty v zahraničí alebo vo výnimočných prípadoch (napr. humanitárne dôvody) polícia v SR na hraničnom priechode. Vízum oprávňuje cudzinca prechádzať alebo sa zdržiavať v schengenskom priestore počas doby platnosti víza. Doba pobytu a platnosti víza je vyznačená vo vízovej nálepke. V rámci schengenskej spolupráce udeľujú, krajiny, ktoré sú súčasťou schengenského priestoru, vo všeobecnosti jednotné vízum platné pre všetky štáty Schengenu.

Čo je to Schengen?
Ďakujem za pozornosť
Full transcript