Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

iPad på förskolan

No description
by

Therese Berglind

on 11 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of iPad på förskolan

Läroplanen
I läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 står strävansmål för förskolans verksamhet. Jag tycker att målen beskriver vilket ansvar vi har att skapa ett lustfyllt lärande efter barnens behovh och intresse. Ett av målen beskriver att barnen ska upptäcka med hjälp av olika medier och iPaden tycker jag är ett av dessa medier.
Val av appar på förskolan
Jag har valt att titta på appar som handlar om naturvetenskap, matematik och teknik då jag, dels är intresserad själv av detta, men även då det är dessa ämnen som är inriktningarna på min utbildning.

Appar
Jag har valt ut sex olika appar som jag tycker gynnar barns lärande på förskolan. Apparna behandlar ämnena naturvetenskap, matematik eller teknik på ett eller annat sätt.
iPad på förskolan
Jag har valt ut olika appar som jag anser kan hjälpa till och främja barnens lustfyllda lärande och upptäckande på förskolan på ett nytt sätt. Det ska fungera som ett komplement till "traditionellt" lärande och ska INTE ta över hela och hållet.
Jag har letat efter appar på iPaden och därefter prövade jag apparna. Efter prövning valde jag ut de som jag ansåg passa förskolan och kan främja barnen i deras utforskande, upptäckande och lärande. Vill tillägga att jag bara använt mig av appar som är gratis för att minska ner kostnaderna så det inte går att skylla på att förskolan inte har råd.
Naturvetenskap
Natur, utomhus, kemi, fysik, biologi, djur med mera...

Matematik
Siffror, former, antal, ordning, sortera med mera...
"Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper"
Lpfö 98 s. 11
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa" Lpfö-98 s.10
+
* Barnen får lära sig att samarbeta och öva turtagning - Staffan Hübinette menar att nätgenerationen anser att samarbete med sina kamrater har stor betydelse och de vill upptäcka och lära själv. (Folkbildning och Web 2.0)
* Det går att anpassa efter där barnet själv är i sin utveckling genom att välja olika program
* Ett komplement till pussel, spel och böcker
* Hjälper personalen att hänga med "Nätgenerationen" som är uppvuxen med all teknik och kan lära tillsammans med barnen som många gånger redan kan mycket (To make learning visible s. 81)
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära"
Lpfö 98 s. 10
Matte Memory - Lär dig siffrorna

I den här appen får barnen bekanta sig med siffror genom memory med öppna eller slutna kort. Det går att välja mellan att para ihop endast siffror eller siffror ihop med antal av något objekt.

Lärande: Främjar barnens förmåga att lära känna igen olika siffror och hur de ser ut. Barnen kan även samarbeta samt välja den nivå som passar just dem.
Matematik
Zoola Djur

Appen innehåller bilder på olika djur och när man trycker på ett djur låter det som djuret gör. Djuren är indelade efter olika kategorier som exempelvis bondgård, safari och skogsdjur.

Lärande: Främjar barnens förmåga att samarbeta tillsammans, de lär sig identifiera ljud och koppla ihop med djuren samt ökar sin djurkunskap då det är olika djur som de får möta i appen.


Naturvetenskap
Krax - Fågelläten

Här får barnen möta olika fåglar och lyssna på deras läten.

Perfekt app att ta med sig ut på gården eller på utflykten då det finns bilder på fåglar så man tillsammans kan identifiera fågelarten.

Lärande: Främjar barnens förmåga att upptäcka och identifiera olika fågelarter. De ökar sina kunskaper om fåglar och dess läten.

Naturvetenskap
Teknik
Bygga,skapa,
konstruera, tekniker, material,
verktyg med mera...
Ljudspelet - Bondgården

I den här appen får barnen välja olika bilder och därefter får de klicka på en ikon och då hörs ett ljud. Nu gäller det för barnen att identifiera ljudet och para ihop det med något på den aktuella bilden. Exempel är hundskall - hund, råmande - ko och vissling - människa.

Lärande: Främjar barnens förmåga att identifiera ljud och ökar deras djurkunskaper. Bra app att samarbeta på.
Naturvetenskap
Slate Math

En app där barnen själva får skapa en figur som sedan får följa med på en matematikresa genom olika länder. Appen är uppbyggd som en bok så efter varje klarat land bläddrar man vidare för att möta andra utmaningar. Olika uppgifter som går ut på exempelvis hur man skriver siffror, ser mönster samt problemlösning.

Lärande: Främjar barnens förmåga att förstå siffror, problemlösning och det är även ett bra tillfälle att öva samarbete tillsammans med andra barn.
Matematik
Pettsons Uppfinningar 2

I den här appen får barnen chans att använda sig av problemlösning samt konstruktion. I gratisversion som jag har tagit hem får barnen bygga ihop ett flygplan med olika delar. Det går att köpa en version också och där finns ytterligare problem som ska lösas exempelvis bygga en bilbana för att nå ett mål eller bygga en bana som en kula ska vandra i.

Lärande: Främjar barnens förmåga att samarbeta med varandra och lösa olika problem som handlar om olika tekniker och konstuktioner.

Teknik
+/- med iPad på förskolan
-
* Tillgången av iPads kan skapa konflikter så det gäller att hålla koll så att det inte bara blir iPaden som gäller i verksamheten
* Förskolepersonal oroar sig för att barnen tillbringar för mycket tid med tekniken och vill därför ha en utredning till varför datorer ska finnas med "Man bör lägga mer fokus på hur och varför datorer är bra för inlärningsprocessen!"
(Skolverket - Redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-avändning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning).
* "En del lärare tycker inte att datorer ska ingå i undervisning då de möter detta hemma" (Från Wikis till mattefilmer - Om IKT i skolan s. 109)
Exempel på ett barn här 1 år och 3 månader
iPad kan användas i olika åldrar
Full transcript