Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Typologie hradů

No description
by

David Mikoláš

on 29 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Typologie hradů

Hrady přechodného typu
TYPOLOGIE
HRADŮ
Základem současné hradní typologie je
dispoziční typ
: výskyt či absence základních prvků hradní dispozice a jejich charakteristické prostorové uspořádání.
Hrady s obvodovou zástavbou
Francouzský kastel
Středoevropský kastel
Bergfritová dispozice
na rozhraní mezi hradišti a vrcholně středověkými hrady (1. pol. 13. stol.);
nejstarší královské hrady;
valové ohrazení bez vnitřní ztužující dřevěné konstrukce;
obytné stavby přiléhají k obvodovému valu (minimálně jedna strana je jeho součástí;
samostatné zděné věže.
hrady posledních Přemyslovců;
větší množství budov přiléhajících minimálně jednou stranou k obvodovému opevnění;
věž či více věží většinou začleněných do obvodové hradby;
rozlehlý, zpravidla vícedílný areál (stavěn i několik desetiletí);
3 etapy výstavby: 1) obvodobá hradba, věž a minimální obytná část, 2) dobudování objektů obytných a hospodářských, 3) reprezentativní prostory;
masivní kamenná obvodová hradba;
v dalším vývoji charakteristickou součástí čtverhranné donjony a honosná kaple.
import z kapetovské Francie (poč. 13. století);
pravidelný vícevěžový hrad s převážně okrouhlými flankovacími věžemi;
obvodový charakter vnitřní zástavby.
primárně městský hrad doby Přemysla Otakara II.;
pravidelný, čtyřúhelníkový, nejčastěji čtyřvěžový hrad s obvodovou zástavbou;
věže většinou čtverhranné, bez možnosti flankování;
možné horizontální propojení místností arkádovým ochozem.
kombinace 3 základní prvků: palác, hradby, bergfrit;
hrad nevelkých rozměrů, v naprosté většině situovaný na ostrožně: v čele za šíjovým příkopem stojí dominantní bergfrit, palác zaujímá nejchráněnější místo vzadu za opyšem, brána se nachází poblíž bergfritu či přímo u jeho paty;
ve 13. století téměř výlučně vyhrazen šlechtě.
Bezvěžové dispozice
Donjonová a bloková dispozice
Dvoupalácová dispozice
celá skupina badatelsky rozpracovávaných typů:
hlavní obrannou i obytnou stavbou obdélný palác (
Řebřík
);
plášťová dispozice (
Oparno
);
hrady se štítovou zdí (
Střílky
);
dvoupalácová dispozice.
donjon = čtverhranná obytná věž (typická pro 14. století);
buď
samostatně stojící
(donjonová dispozice);
nebo
srůstající s palácem
či palácovými stavbami (bloková dispozice);
posílena obranná složka - obdobně situovaný vchod jako u bergfritů.
dva hmotově rovnocenné paláce situované na protilehlých stranách nádvoří;
místnosti v úrovni podlaží propojeny pavlačemi;
jádro hradu obepínáno parkánem;
delší strana paláce/paláců se obvykle vypínala nad příkopem.
Angerbach u Kožlan
Hrad u Kvítkova
Křivoklát
Bezděz
Týřov
Kadaň
Michalovice
Kokořín
Hasištejn
Střekov
Řebřík
Střílky
Oparno
Pajrek
Křečov
Okoř
Lipnice
Helfenburk u Bavorova
Velhartice
Literatura:
DURDÍK, Tomáš a BOLINA Pavel.
Středověké hrady v Čechách a na Moravě.
Praha: Argo, 2001. ISBN 80-7203-349-2.
DURDÍK, Tomáš.
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů.
Druhé vydání. Praha: Libri, 2002, s. 58-61. ISBN 80-7277-003-9.
GABRIEL, František a Jaroslav PANÁČEK.
Hrady okresu Česká Lípa.
Praha: Argo, 2000, s. 27-32. ISBN 80-7203-295-X.
Full transcript