Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Intézményi kommunikáció, kapcsolatok

No description
by

Katalin Halacsy

on 20 June 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Intézményi kommunikáció, kapcsolatok

Kommunikáció szó a latin "communicare" igéből származik, jelentése: valamit közössé tenni, közösen tanácskozni, valamit átadni egymásnak.

Az újkori nyelvekben a szó internacionális kifejezéssé vált, jelentése gazdagodott:
- érintkezést,
- tájékoztatást, hírközlést,
- ismeretek, információk átadását, cseréjét valamilyen erre szolgáló eszköz, illetve
jelrendszer segítségével
jelent. A kommunikáció az élőlények két alapvető folyamatának egyikével, a valóságról szerzett adatok információ-feldolgozásával kapcsolatos folyamatnak a része. (A másik a táplálékszerzés.) A kommunikáció legegyszerűbb meghatározása: kommunikáció minden, amelyben információ továbbítása történik. A kommunikáció tehát szükségszerű és többszintű: az ember képtelen nem kommunikálni. Az elemi kommunikációs törvények leginkább két ember közvetlen kommunikációs folyamataiban vizsgálhatók egyszerűen azért, mert ezekben a folyamatokban minden emberi érzékszerv szerepet játszik. A kommunikáció fogalma Intézményi kommunikáció,
kapcsolatok word dokumentumok, kivetített feladatlapok, tanári keretprogrammal küldött feladatlapok aktív tábla, prezentációk, filmek, videók, netes tartalmak honlapokról e-mail, mobiltelefon, WAP, sms, chat, blog, facebook, twitter, videokonferencia, youtube Az igazgató a gazdasági vezető és a gondnok bevonásával tájékoztatja a kollégákat a feladatokról, tudnivalókról. Esetenként külön értekezletet hív össze számukra, illetve összdolgozói értekezleteken együtt van a teljes iskola. - A DÖK tisztségviselői képviselik a tanulókat az értekezleteken, és az érdekképviseletet is ők látják el.
- A tantestületi megbeszélés során felmerült, a diákokat érintő ügyeket az osztályfőnökök továbbítják.
- Fontos eseményekről a tanulók a faliújságról és a honlapról tájékozódhatnak.
- Nemrég vezettük be a live.edu levelezőrendszert, amelyben a diákok számára levelezőlisták állíthatók össze. A vezetőség havonta iskolabizottsági értekezletet tart, ahol a munkaközösség-vezetőket és egyéb tagokat tájékoztatják az iskolai ügyekről, eseményekről, feladatokról, illetve értékelik az elmúlt időszakot. Emellett meghallgatják az ötleteket, kikérik az iskolabizottság tagjainak véleményét egyes területeken. Iskolabizottság Diákokkal Egyéb dolgozókkal Az iskola vezetősége minden héten vezetői értekezletet tart, amelyen megbeszélik, értékelik az elmúlt időszak munkáját és az aktuális teendőket, feladatatokat. Ezen az értekezleten időről-időre meghívottként részt vesz egy-egy feladat felelőse is az őt érintő téma megbeszélésekor. Vezetőség Az aktuális információkat, híreket, dokumentumokat, hírleveleket, tájékoztatókat a vezetőség a levelezőlistákon továbbítja az összes dolgozó, a tanárok, az egyes munkaközösségek vagy az egyes padagógusok számára. Az tantestületi értekezleten a tanárok az iskolát érintő feladatokat megbeszélik, szükség esetén döntenek.
Alkalmanként nagyszünetben sürgős vagy napi ügyekben tájékoztatást tart a vezetőség a kollégák részére. Pedagógusokkal A tanárok a faliújságon is olvashatják a tudnivalókat, hogy semmiképp se kerülje el a figyelmüket. Itt van lehetőség olyan listák kirakására, amelyekre fel kell íratkozni, illetve amelyekbe a kollégák belejavíthatnak a végleges verzió elkészültéig. Fenntartóval A vezetőség tartja a kapcsolatot. Fontos feladat az intézmény népszerűsítése, a beiskolázáshoz a marketing tevékenység. Megjelenünk az oktatási fórumokon, kiállításokon, szórólapokat juttatunk el az általános iskolákba. Emellett nyílt napokat is szervezünk. Külső kapcsolatok, beiskolázás Tanárok egymás között Munkaközösségi értekezletek

Egy osztályban tanító tanárok megbeszélései

Szakmai beszélgetések egyes kollégák között

Barátságok, magánbeszélgetések A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos az iskola honlapján és az e-naplón keresztül, emellett az osztályfőnökök telefonon, e-mail-ben valamint szülői értekezleten, a szaktanárok pedig fogadóórán, e-mail-ben, szükség esetén telefonon érhetők el.
Természetesen előre egyeztetett időpontban személyes beszélgetésekre is mód van.
A Szülői Szervezetnek is szokott értekezletet tartani a vezetőség. Szülőkkel A kommunikáció eszközeinek fejlődése Iskolai kommunikáció a Rákócziban Kommunikáció a diákokkal
tanórán, foglalkozásokon www.rakoczif.hu
Full transcript