Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Servicekunskap till butiksäljare - LEKTION NR.4

No description
by

edina bujor

on 10 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Servicekunskap till butiksäljare - LEKTION NR.4

LEKTION NR.4
En faktura ska innehålla vissa uppgifter för att duga som underlag i ett företags bokföring:

fakturadatum
fakturanummer
säljarens momsregistreringsnummer
säljarens namn och adress
specifikation av vad köpet avser
leveransdatum eller period
enhetspris exklusiv moms
antal
totalt momsbelopp

Om beloppet på faktura är mindre än 2 000 kr behöver inte alla uppgifter finnas med utan det räcker med en förenklad faktura.
Faktura kan vara i pappersform eller elektronisk.ATT ARBETA I KASSAN
Kassaarbete är ett ansvarsfullt arbete
Du tar hand om både butikens kunder och deras pengar
För att mötet mellan dig och kunden ska upplevas positivt måste du behandla varje kund som en enskild individ!

Många kunder känner sig osäkra och behöver stöd.
En kund som t.ex. har köpt en lampa vill inte höra vid kassan: "Om du ångrar dig när du kommer hem kan du alltid byta."
Om du istället säger: "Det där är verkligen ett bra val. Lampan ger ett mjukt och behagligt ljus", stärker du kundens känsla av att han har gjort ett bra köp

Har du en bra kundkontakt blir stämningen i butiken mycket trevligare!
Ta ögonkontakt med kunderna, le gärna och hälsa! Ett hej och en vänlig nick räcker! Det viktiga är att kunderna känner sig uppmärksammade.


EN BRA SÄLJ OCH SERVICEPLATS
Det är viktigt att kassadisken inte är belamrad med en massa prylar! Kunden ska alltid kunna lägga ifrån sig varor i väntan på att få betala.

Kunden står ofta och väntar några minuter i kassan och då är platsen runt kassan också en utmärkt säljplats. Här ska sådana varor som kunderna brukar spontanköpa exponeras. (tidningar, tuggummi, blommor, godis - dagligvarubutiken eller glödlampor och baterier i en lampbutik)
Tänk dock på att varorna aldrig får hindra kassaarbetet.

Plast- och papperskassar i dagligvarutbutiken ska vara väl synliga och lätta att komma åt, det är därför inte bra att placera dem i golvhöjd.
I klädbutiker är kassen oftast gratis. Du bör packa ner kundernas varor i kasse, eftersom det upplevs som god service och ger en känsla av omtanke.
I så fall ska kassarna vara placerade bakom disken. Kunden skalltså inte själv kunna ta en kasse och börja packa .
BETALNING
Vid betalningen ska varornas priser registreras i kassaterminalen.
På de flesta varor finns
streckkod
som avläses med en
streckkodläsare
.
Varje kod är unik och och innehåller uppgifter om varans namn och pris.

Kunderna betalar sina inköp med kontanter eller kort.
Dagens vanligaste betalningsmedel är kortbetalningarna, då ca 60% av alla köp betalas med kort.
När det gäller dyra varor är andelen som betalar med kort ännu högre
KONTANTER
Kontrollera alltid att de seglar du tar emot i kassan är äkta! Det gäller framst sedlar med högre valörer.
Med hjälp av UV-ljus kan man kontrolra om en sedel är äkta
FALSKA SEDLAR?
När du kontrollerar en seel kan många kunder känna ett visst obehag och kanske tänker: Tror hon att jag har falska sedlar? Ser jag sådan ut?
Gör därför helst kontrollen mot en lampa under disken och inte inför övriga kunder.

En skylt med informationen: "alla sedlar kontrolleras" lugnar oroliga kunder.

Om en kund lämnar fram falska sedlar ska du hantera försiktigt så att polisen kan ta fingeravtryck.
Försök uppehålla kunden medan du tillkallar polisen. En person som inte har förfalskat sedeln stannar troligen kvar om du ber honom eller henne!
Om det är förfalskaren du har framför dig kommer den personen säkert snabbt att fatta misstankar och försöka smita sin väg. I så fall se till att personen inte får tillbaka sedeln!
URON - DEN EUROPEISKA VALUTAN
Många butiker tar emot euro som betalningsmedel!
Sverige har många utländska turister som varje år köper varor och tjänster för flera miljoner kronor.
Det har blivit ett konkurrensmedel att ta emot utländsk valuta

I de datoriserade kassasystemen finns oftast en funktion som lätt räknar om svensk valuta till utländsk. Men denna funktion blir det lätt att sälja till kunder som vill betala med utländsk valuta

KONTOKORT
Kontokortens historia började på 1950- och 60 talen. (Frank Mc Nara)
Det första svenska Visakortet gavs ut den 6 december 1978 av Sparbanken Stockholm.

Det finns 4 slags kontokort:

BANKKORT
- pengarna dras direkt från kundensbankkonto
BETALKORT
- kunden får ett faktura från sitt kortföretag (exempelvis Visa eller MasterCard) och får en kredittid utan räntekostnad
KREDITKORT
- kunden har ett låneavtal och betalar i efterskott med ränta
KONTANTKORT
- kunden har satt in pengar i förskott på ett kort anslutet till en speciell butik eller kedja (ICA eller Coop) och får ränta som oftast är högre än på ett bankkonto
När det gäller kort kopplade till kortföretag betalar butikenen avgift till kortföretagen för varje köp som hanteras i kassan.

Avgifterna varierar mellan olika kort men brukar ligga på omkring 3 kr per köp plus 3 procent av köpesumman för kreditkort.
Ex: om en kund köper för 100 kr med kreditkort blir kostnaden för butiken alltså 3+3 = 6 kr, vilket kan minska butikens vinst (marginal) en hel del.

BANKUTTAG I BUTIK
I nuläget har kunderna möjlighet tt ta ut kontanter i butiken i samband med köp som betalas med kort, vilket förenklar för kunderna.

Det är också bra för butikerna för att risken för värdetransportrån minskar.

I stället för att pengarna körs runt i landet så ökar den "lokala penningcirkulationen", d.v.s pengar som kommit in i butiken under dagen tar andra kunder hand om genom sina uttag.

Kunderna får också göra uttag i en betydlig säkrare miljö när de får pengar i handen inne i butiken än när står ute på gatan vid ett automat.
KORTTERMINAL OCH SÄKERHET VID BETALNING
För att konto- ocetalkort ska kunna användas måste det finnas en betalningsterminal i butiken.

I de flesta kassasystem är betalsningsterminalen integrerad och har direktkontakt med bank eller/och kortföretag.

Om inte betalningsterminal är inbyggd i kassasystemet är det en separat terminal som har kontakt med exempelvis bankens dator, som kan ge klarsignal för utbetalningen.

När kunden betalar med kontokort gäller följande:

kunden drar kortet i betalterminalen (om inte kunden kan göra det själv är det du som tar emot kortet och drar det
Om PINkod (Personal Identification Number) används ska kunden slå in den.

Om en kund vill betala med kontokort utan pinkod bör du alltid kontrollera kortets gilltighetstid och kundens legitimation.
Det är en säkerhetskontroll för att undvika att stulna kort ska användas.

! Om du missar att kontrollera legitimationen får din butik ta ansvaret vis ett bedrägeri.
Vid kontrollen ska du:

kontrollera att giltighetstid har inte gått ut
se efter att kortet tillhör ett kortföretag som butiken har avtal med
kontrollera att legitimationen är giltig, datum får inte ha gått ut
se om fotot överensstämmer med kundens utseende
känna efter om id-handlingen känns äkta, kontrollera att inga ändringar är gjorda
se efter att kundens namnteckning på kortet stämmer med id-handlingen
skanna in legitimationsnumret eller anteckna det på kontokortskvittot
se till att kunden skriver under kontokortskvittot


CashGuard FÖR ÖKAD SÄKERHET
Ett säkert system för pennihantering är CashGuard.

Om kunden betalar med kontanter tar du emot pengarna och stoppar in dem i de rätta sedelfacken som du har bredvid dig.
Pengarna går då direkt in i ett kassaskåp som finns under din kassa.

Kassan räknar ut hur mycket pengar kunden ska få tillbaka och rätt mängd sedlar som du ska överlämna till kunden matas fram. Samtidigt trillar växelmynten ut i en skål där kunden plockar upp dem.

Systemet gör att du aldrig behöver ge fel belopp tillbaka
SKRIVET KVITTO
En del kunder begär skrivet kvitto.
Ett skrivet kvitto är en speciell kvittens där det ska framgå vilket datum köpet ägde rum, vad köpet gäller, köpesumman oc hur mycket moms kunden har betalt.
Du signerar det kvittot och stämplar dit butikens namn och organisationsnummer.
FAKTURA
När ett företag från ett annat företag sker betalningen oftast genom faktura.

Det innebär att säljaren skickar en faktura som är ett skriftligt krav på betalning.

Köparen får en viss kredittid och behöver inte betala förrän sista betalningsdagen.

DEN DAGLIGA KASSAREDOVISNINGEN
Varje dag måste kassan redovisas på en avstämningsblankett. Det innebär att du jämför hur mycket pengar som verkligen finns i kassan med hur mycket det borde finnas.
Stämmer summorna inte överens måste du hitta felet.
Boköringslagen kräver att kontanta betalningar ska bokföras senast nästa arbetsdag. Det innebär att kassan måste räknas och kontrolleras varje dag efter att butiken har stängt.
Man räknar samman kontanta pengar, belopp på kontokortskvitton, presentkort, rabattkuponger och jämför sedan summan med summan i kassans register.
Uppgift
Designa din egen kassaplats!
Uppgift
Förfalskad sedel
Vad svarar du kunden?
Uppgift
Hur ser din arbtesmiljö ut?
Butiker ser olika ut. Men många arbetsuppgifter är ganska lika oavsett butikstyp.

Att vara effektiv i kassan betyder att du är snabb. Du måste kanske lyfta flera kilo varor för varje kund.
Därför är det viktigt att bli avlöst regelbundet! Din hälsa är det viktigaste!
Kom ihåg att ofta ta mikropauser!
Mikropauser är korta pauser på bara en minut.

Du kan resa dig eller sätta dig med syftet att ändra arbetsställning ett ögonblick

Att tänka på vid arbete i kassan!
Utforma arbetsplatsen så att det går att arbeta både stående och sittande
Utforma kassadisk och stol ergonomiskt riktigt (ergonomi - läran om kroppens funktioner under arbete, arbetsterapi) så att arbetet går att utföra utan att kroppen påfrestas med muskelspänning, böjningar, vrdning eller sträckning
Se till att arbetsplatsen har en bra belysning
Se till att bullerninvån (störande ljudnivå) inte är så hög att man måste ropa till varandra!
Se till att kassan inte är utsattför kyla och drag.
Undvik manuella lyft
Undvik långa arbetspass i kassan, växla arbetsuppgifter med dina kamrater
Regler för att undvika skador vid kassaarbete
För att undvika skador i kassaarbete har Arbetsmiljöverket utgivit föreskrifter m arbetsmiljön i kassan.

Dessutom finns också avtal inom handelsområdet om hur en butik mer detaljerat ska utforma kassaarbetet! Bland annat ska du inte behöva arbeta mer än två timmar i sträck i kassan!
mer info: www.av.se
Att tänka på vid uppackning av varor
Använd kärra eller annat hjälpmedel för att transportera varorna ut i butiken!
Undvik att lyfta tunga lådor eller paket
Använd om möjligt höj- ochsänkbara vagnar/hållare för lådor eller backar
Använd trappstege om varan ska placeras/hängas högt
Packar du varorna i kylrum, använd varma kläder och handskar
Tänk på arbetsställningarna och stå rak i ryggen!
Ergonomi
Ett stillasittande arbte är ett hot mot hälsan.
Vi behöver både skona vår krpp och träna den.

När vi rör oss och varierar rörelserna ökar vi blodcirkulationen i olika delar av kroppen.

På så sätt smörjar vi våra leder samt underhåller brosk och diskar.

Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att den anställde för röra sig tillräckligt på arbetet. Arbetsgivaren ska försöka bygga in både fysisk aktivitet och avspänning under hel arbetsdagen.

Arbetsgivaren ska hålla sig till Arbetsmiljölagen när det gäller både bsäkerhet oc anställdas välmående på arbetsplatsen
Full transcript