Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szókincsfejlesztés/ NAT

No description
by

Dorina Huzina

on 6 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szókincsfejlesztés/ NAT

Szókincsfejlesztés
10-12 éveseknek

2. feladat
A négy szó közül melyik nem szinoníma, azaz melyik kakukktojás?

1. Büntet Fenyít Megtorol Nyomoz
2. Bölcs Öreg Koros Idős
3. Óvni Viszonyítani Védeni Őrizni
4. Belát Kilát Megért Felfog


3. feladat
Ha a dominókat megfelelő sorrendbe állítod, egy közmondást kapsz!


4. feladat

Válaszd ki a szövegbe illő tárgy betűjelét és írd a vonalra!

1. Édes íze miatt a _____ sok gyerek kedvence. Kakaós, vajas masszából édesipari gyárakban állítják elő. Ha ezt eszed utána mindig moss fogat!
2. A _____ gömbölyű, bőrből, gumiból készült sportszer. Ha megütöd, pattog. Használatával fejlesztheted ügyességed, kitartásod.
3. Az _____ gömbölyű, vitamindús gyümölcs. Mosatlanul sose edd!
4. Az _____ élőlény, növény, lilaszínű, tavasszal nyíló,illatos, szerény virág.


1. feladat
Mit jelentenek az alábbi szólások?


- Nyomja az ágyat Hibázik
- Nyomja a begyét Megsajnálja
- Bakot lő Gondolkodásra késztet
- Megesik a szíve rajta Beteg
- Bogarat tesz a fülébe Merev, feszélyezett
- Karót nyelt

Haragszik valamiért
Figyeld meg jól az alábbi szavakat!
Tavasz, szeptember, tél, május, április, január, nyár, februárMelyik szó nem szerepelt az előbbiekben?
-tavasz -február
-ősz -tél
-január -nyár
Megoldás:
Ősz

Kommunikációs képesség fejlesztése
fa, zörög, tó, veréb, bokor, nő

Ősszel a ___________________ levelei megszínesednek.
A lehullott levelek __________________ a szélben.
A __________________ partjáról elköltöztek a madarak, csak a _______________ hangját halljuk.
Egészítsd ki a szöveget! A következő szavak toldalékos alakjait használd!
Megoldás :
Ősszel a
fák
levelei megszínesednek.
A lehullott levelek
zörögnek
a szélben.
A
tavak
partjáról elköltöztek a madarak, csak a
verebek
hangját halljuk.
Modifikációs képesség fejlesztése
Szólétra
Hogyan készül a szólétra?
Úgy, hogy készen kapjuk fokát, azaz a hangalak középső részét. Ezt kell beütni a létra két gerendájába: a szó kezdő és záró mássalhangzója közé, azaz minél több szót kell kitalálni, amelynek a megadott hangalak a közepe.
Feladat :
.ara.
Megoldás : Barakk - darab - farag - garas - harag - harap - garat - karaj - marad - marat stb. Minden ami értelmes
Rendszerezési képesség fejlesztése
Melyik a kakukktojás?
a, nevet kacag mosolyog boldog
b, átölel átemel átfog átkarol
c, betegség fájdalom nyavalya kór
Megoldás:
a, boldog
b, átemel
c, fájdalom
Kognitiv képesség fejlesztése
Nemzeti alaptanterv
Testnevelés és sport 1-4. osztály
Ajánlás a Nat műveltségi területek százalékos arányaira az 1-4. osztályban 20-25 %
Ugyanez az arány a nemzetségi iskolákban 16-20 %

Célok és alapelvek
Fejlesztési feladatok
- A testnevelés és sport műveltségterület kitüntetett területe a tanulóközpontú személyiségfejlesztés.
- A testnevelés és sport a tanulási nehézségek kezelésében – a sajátos nevelési igényĦ, a hátrányos helyzetĦ és a veszélyeztetett gyermekek fejlesztésében – és a társadalmi
integrációban betöltött szerepe hangsúlyos
-A motoros tevékenység és a mozgástanulás folyamatának célja a mozgásaiban is művelt egyén nevelése, aki olyan széles körĦmozgásképesség- és mozgáskészség-bázissal rendelkezik, amelyet képes változó körülmények között alkalmazni, és tudatosan, tervezetten használni, beépíteni mindennapi életébe.
-A testnevelés és sport a motoros cselekvések során a problémamegoldó és kritikus
gondolkodás, valamint a kreativitás fejlesztésében is jelentĘs szerepet vállal.
- Fejleszti a tanulók személyes készségeit, képességeit, így az önismeretet, az önkontrollt,
a szabálykövetĘ magatartást, a küzdeni tudást, a sikerorientáltság mellett a stressz- és
monotóniatĦrést.
- A testnevelés és sport fejleszti és gazdagítja a társas készségeket, az együttműködést, a közös célokért küzdést, így lehetővé teszi a közösségi sikerek együttesmegélését.
- A magyar társadalom jövője szempontjából jelentős szerep jut az egészséget és az
életminőséget döntően befolyásoló, számos, nem fertőző népbetegség (túlsúly, kövérség, szív-
és érrendszeri, daganatos, mozgásszervi, lelki betegségek, táplálkozási zavarok,
testképzavarok, szenvedélybetegségek) elsődleges megelőzésében szerepet játszó mozgásnak,
testedzésnek.
- E tekintetben hangsúlyos a kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése
A testnevelés és sport müveltségterület kiemelt céljai
Közműveltségi tartalmak

1-4. évfolyam
Közműveltségi tartalmak

1-4. évfolyam
Full transcript