Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Chào mừng các bạn đến với bài thuyết trình của tổ 2 lớp xét

No description
by

Traceur Hoàng Hiệp

on 14 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Chào mừng các bạn đến với bài thuyết trình của tổ 2 lớp xét

CHÀO MỪNG CÔ VÀ
CÁC BẠN ĐẾN VỚI PHẦN
TRÌNH BÀY CỦA TỔ 2 !

Nội dung thuyết trình
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

a.Khái niệm “nhà nước xã hội chủ nghĩa”

b.Đặc trưng, chức năng và
nhiệm vụ của nhà nước
xã hội chủ nghĩa.

Là tổ chức mà thông qua đó Đảng của giai cấp công nhân thựa hiện vai trò lãnh đạo đối với xã hội.

Thực hiện hình thức chuyên chính vô sản

Thực hiện 2 chức năng : thống trị giai cấp và xã hội

b. Đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của nhà nướcxã hội chủ nghĩa.

Một là, nhà nước xã hội chủ nghĩa là công
cụ cơ bản để thực hiện quyền lực của nhân dân
lao động,đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản.

Hai là, nhà nước xã hội chủ nghĩa là công cụ chuyên chính giai cấp nhưng
vì lợi ích của tuyệt đại đa số nhân dân, trấn áp những kẻ chống đối phá hoại sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Ba là , Nhà nước xã hội chủ nghĩa coi mặt
tổ chức xây dựng là đặc trưng cơ bản của
chuyên chính vô sản

Đặc Trưng:

VD : Chuyên chính vô sản không phải là một "hình thức quản lý", mà là một nhà nước thuộc một kiểu khác, nhà nước vô sản, một bộ máy để giai cấp vô sản, trấn áp giai cấp tư sản. Trấn áp như vậy là cần thiết, vì giai cấp tư sản sẽ luôn luôn chống lại một cách điên cuồng, khi nó bị tước đoạt.

Bốn là, Nhà nước xã hội chủ nghĩa nằm trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, mở rộng chủ dân ,đảm bảo cho nhân dân tham gia quản lý nhà nước,quản lý xã hội.

VD: theo hiến pháp 1992, công dân thực hiện quyền quản lý Nhà nước thông qua đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Công dân thể hiện trách nhiệm xã hội bằng việc sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài để quản lý Nhà nước và xã hội .
Khi được bầu là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, người đại
biểu phải liên hệ mật thiết với cử tri, qua đó để người dân thực
hiện quyền quản lý Nhà nước của mình.

Năm là , Nhà nước xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nước đặc biệt, “nhà nước không còn nguyên nghĩa” mà là “nửa nhà nước”

+ Chức năng trấn áp: Chức năng bạo lực tức là nhà nước sử dụng các công cụ như luật pháp và các công cụ bạo lực để đập tan sự phản kháng của kẻ thù chống lại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước, giữ vững an ninh xã hội.

+ Chức năng tổ chức & xây dựng: là chức năng chủ yếu của nhà nước xhcn vì việc giai cấp cn giành lấy chính quyền ms là việcđầu tiên. Bước tiếp theolà phải “tăng nhanh số lượng llsx”.việc tổ chức ấy sẽ đập tan sự phản kháng của tư sản.

Nhiệm vụ :

+ Quản lý kt;
+ Xây dựng p/triển kt cải thiện ko ngừng ds vật chất
+ Quản lý vh-xh
+ Xây dựng vh xhcn
+ Giáo dục đào tạo p/triển toàn diện
+ Chăm sóc sức khỏe nd
+ Đối ngoại mở rộng quan hệ

c) Tính tất yếu của việc
xây dựng nhà nước xã
hội chủ nghĩa

Nhà nước là công cụ để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình là xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản do đógiai cấp công nhân tất yếu phải xây dựng nhà nước mình, chỉ có như vậy mới thực hiện được chuyên chính vô sản, trấn áp được các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Sự cần thiết phải xác lập chuyên chính vô sản, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa còn xuất phát từ thực tiễn của thời kỳ quá độ. Đó là thời kỳ còn tồn tại các giai cấp bóc lột, nhiều xu hướng chính trị vận động khác nhau trong đó có xu hướng chống chủ nghĩa xã hội do đó cần phải có nhà nước để trấn áp, lôi kéo các lực lượng xã hội vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Để mở rộng dân chủ đối với các
tầng lớp nhân dân cũng đỏi hỏi
phải củng cố nhà nước vững mạnh
và có thiết chế nhà nước phù hợp
do đó quá trình xây dựng nhà nước
xã hội chủ nghĩa là quá trình tất yếu
gắn với quá trình xây dựng nền dân
chủ xã hội chủ nghĩa.

Cảm ơn cô và các bạn
đã theo dõi !!!

Chức năng :
Full transcript