Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of fizica

No description
by

Theona Şucu

on 3 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of fizica

& ARHIMEDE 1. Spirit de observatie si perspicacitate ISAAC NEWTON 2. Gandire flexibila, speculativa JAMES CLERK MAXWELL 3. Capacitatea de a investiga teoretic GALILEO GALILEI 4. Capacitatea de a investiga experimental 5. Inventivitate stiintifica MICHAEL FARADAY 6. Aptitudini tehnice NIELS BOHR 7.Imaginatie stiintifica anticipativa ALBERT EINSTEIN 8. Originalitatea gandirii stiintifice STEFAN PROCOPIU Profilurile creative ale elevilor ..specifice studiului fizicii in scoala Colegiul National "Jean Monnet" Ploiesti Prof. LUCIA
ISAIU Promovarea demersurilor creative & inovatoare in predarea fizicii I. PROFILURILE CREATIVE ALE ELEVILOR SPECIFICE STUDIULUI FIZICII IN SCOALA

II. FACTORI CARE BLOCHEAZA CREATIVITATEA

III. ACTIVITATI MODERNE DE
PREDARE-INVATARE-EVALUARE
FOCALIZATE PE STIMULAREA SI DEZVOLTATEA CREATIVITATII

IV. ANALIZA SWOT A PROBLEMEI IMPLEMENTARII METODELOR MODERNE DE PREDARE-INVATARE-EVALUARE FACTORI CARE BLOCHEAZA CREATIVITATEA 1.Ce motive are profesorul de fizică să acorde atenţie creativităţii elevilor săi?

2.De ce ar trebui să fie preocupat de căile şi de metodele de a stimula învăţarea creativă?

3. De ce este important ca însuşirile gândirii creative să fie dezvoltate prin lecţiile de fizică?

4.De ce este importantă conceperea învăţării fizicii ca proces creativ?
1.In ierarhia comportamentelor de învăţare creativitatea reprezintă nivelul maxim al dezvoltării personalităţii .

2.Oamenii predispuşi către o activitate creativă ca adulţi sunt cei ale căror aptitudini şi motivaţie pentru creativitate au fost dezvoltate în copilărie.

3.Creativitatea reprezintă un potenţial propriu oricărui elev, nu o trăsătură doar a elevilor dotaţi .

4.Diferenţa dintre potenţialul creativ al fiecărui elev şi performanţele sale creative pot fi atenuate printr-o educaţie bine orientata.

5.Prin promovarea comportamentului creativ, elevii pot fi apăraţi împotriva rezistenţelor ce se nasc din conformismul societăţii .

6.Invăţarea creativă este un mod de a asigura securitatea psihică a copilului.

7.Sănătatea psihică şi creativitatea merg mână în mână .

8.Potenţialul creativ propriu oricărui elev poate fi antrenat în cele mai variate situaţii de viaţă .



Tipuri de blocaje Perceptuale Intelectuale Emotionale Culturale Harta conceptuala ACTIVITATI MODERNE de PREDAR VALUAR INVATAR focalizate pe simularea dezvoltare creativitatii E - generarea de idei şi creativitatea,

- integrarea noilor concepte în structurile deja existente, diagnosticarea înţelegerii greşite evaluarea rezultatelor -transformarea cunostiintelor intr-o resursa organizata Hartade idei - modalitate net superioară de a lua notiţe

- marcarea în cadrul unei dezbateri sau a unui atelier de lucru a ideilor şi relaţiile dintre acestea

- sintetizarea materialele studiate

- sesizarea reperele principale în realizarea unui eseu sau referat

- recapitularea anumitor cunoştinţe.
Pasul 1 - Se scrie un cuvânt/ temă în mijlocul tablei

Pasul 2 - Se noteaza toate ideile
care va vin în minte
legate de cuvânt/temă.

si se traseaza linii
între acestea și cuvântul initial Medoda cubului descrieti analizati comparati asociati aplicati argumentati taxonomia lui
Bloom Aplicatie Oglinzi DESCRIE: oglinda, tipuri de oglinzi, elemente caracteristice ANALIZEAZA : obtinerea imaginilor in oglinzi COMPARA: imaginile date de oglinzile plane si sferice ASOCIAZA: oglinzile cu viata cotidiana APLICA : Legile reflexiei, relatiile punctelor conjugate si maririi liniare la rezolvarea unei probleme INTERPRETEAZA : ,,O corabie mare cu oglinzi incarcata,/[…]/ O apuca furtuna, o furtuna cumplita,/ Sau ca sa zic mai bine, furtuna norocita,/Pricina de prefaceri , de un folos obstesc/[…]/
Unda neimblanzita / Oglinzile mai toate scoase la uscat./Locuitorii tarii,/Cati se aflau atuncea pe tarmurile marii,/Cu totii alergara ,/Si-n grab le adunara./Se privira in ele , si coprinsi de mirare/ Vazura adevarul ,multi insa cu-ntristare’’
Grigore Alexandrescu- ,,Fabule’’ “ Precum soarele, precum luna, precum apa, precum aurul, fii limpede și strălucitor și oglindește ceea ce se află in inima ta”. Pe o oglinda chinezeascăa dintr-un muzeu de la Hanoi se poate citi: Metoda „Bulgărele de zăpadă"
- metodă similară celei a cubului,
- propune reducerea numărului de aspecte, de faţete ale unei situaţii problemă,
-focalizarea pe elementele esenţiale. Metoda „ Ştiu - Vreau să ştiu - Am învăţat"
-stimulează reflecţia tânărului asupra propriului proces de învăţare,
- stimulează elevii să anticipeze succesiunea cauză-efect. Metoda „Cvintetul"
-poate fi utilizat ca modalitate eficientă de reflecţie, de sinteză şi de rezumare a conceptelor şi a informaţiilor. Metoda
ciorchinele -metodă eficientă de monitorizare a gradului de înţelegere a unui conţinut de idei şi de menţinere a implicării elevilor în sarcina de învăţare.

- contribuie la crearea unui mediu stimulativ de învăţare, care susţine intelectual şi emoţional tinerii, astfel încât aceştia să descopere şi să atribuie cunoştinţelor sensuri şi semnificaţii noi şi să le confere valoare personală. S
I
N
E
L
G Învatarea prin descoperire 4 etape:
-informatia
-formularea sarcinii de activitate independenta
-construirea raspunsului
-verificarea raspunsului Brainstorming (asaltul de idei) numar cat mai mare de idei, oricat de fanteziste ca raspuns la o situatie enuntata
"cantitatea genereaza calitatea" - sunt experimente reale,
- abordează novator activitatea de învăţare avand un maxim impact asupra tinerilor,
-extind în scopuri educaţionale comunicaţiile bazate pe Internet ,
-ofera acces individual ,convenabil si repetitiv. Experimente educationale bazete pe prezintă, într-o formă vizuală, un set de idei alternative despre un concept ştiinţific.

desenele sunt concepute să intrige, să incite la discuţii şi să stimuleze investigaţia experimentală care să ofere răspunsuri pentru situaţia analizată.

-este o metodă de evaluare capabilă să diagnostigheze nivelul de înţelegere a noţiunilor,
-modalitate eficientă de a stimula gândirea creativă a elevilor. Perspectiva modernă asupra procesului complex de evaluare Metafora icebergului
- descrie ansamblul de cunotine ierarhizate asemenea unui aisberg, care are o parte vizibil la suprafa i o parte cufundat, „invizibil unui observator care nu este dotat cu o instrumentaie specific
Produse vizibile Cunoştinţe relaţionale sau reţele conceptualeCunoştinţe procedurale sau scheme de acţiune
Procese cognitive: inducţia, deducţia, anticiparea, analogia Strategii cognitive Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Obiectele
evaluarii
sumative Obiectele
evaluarii
formative Metode complementare de evaluare
a rezultatelor scolare -modalitate moderna de a evalua competentele elevilor






WWW
- o colectie multimedia bazata pe World Wide Web a celor mai bune produse ale activitatii de învatare a unui elev translateaza învatarea ai evaluarea în realitatile secolului XXI, oferind profesorilor, elevilor si parintilor o viziune comuna asupra procesului de învatare
Portofoliul digital - tehnologia secolului XXI determină modificări ale strategiilor de evaluare educaţională.
- evaluările moderne se focalizează pe soluţionarea unor probleme cu răspuns deschis, care abordează teme de mare actualitate.
-experţii recomandă utilizarea evaluării formative, care permite reglarea şi autoreglarea continuă a proceselor de predare şi de învăţare şi a evaluării sumative, aplicată pe scară largă.

Tendintele de evaluare
in secolul XXI Analiza SWOT a implementarii metodelor moderne de predare-invatare-evaluare Plasarea profesorilor şi a elevilor într-o nouă dimensiune a predării - învăţării - evaluării, motivantă şi inovativă.
Valorizarea rezultatelor cercetărilor în domeniul mecanismelor învăţării.
Ancorarea predării - învăţării - evaluării în realitatea secolului XXI.
Contribuţia majoră la formarea/ dezvoltarea competenţelor necesare tinerilor pentru a se integra în societatea globală a cunoaşterii.
Crearea de multiple posibilităţi de colaborare cu partenerii sociali.
Valorizarea potenţialului creativ al cadrelor didactice.
Utilizarea în scopuri educaţionale a facilităţilor oferite de tehnicile informatice.
Crearea de oportunităţi pentru evoluţia profesională a cadrelor didactice.
Puncte tari Puncte slabe Cretesrea costurilor în educatie
Cresterea intervalului de timp necesar desfasurarii activitatilor moderne de predare - învatare - evaluare, comparativ cu cel utilizat prin folosirea metodelor traditionale.
Cresterea volumului de munca depus de cadrele didactice si de catre elevi
Necesitatea existentei unei perioade de adaptare a cadrelor didactice / elevilor

Preocupările la nivel global pentru reformarea sistemelor educaţionale
Intensificarea activităţilor de cercetare în domeniul educaţional, în scopul descoperirii de mijloace eficiente moderne de ancorare a educaţiei în realitatea societăţii globale a cunoaşterii.
Reconsiderarea rolului metodelor moderne în educaţie şi reformarea metodelor tradiţionale de predare, învăţare şi evaluare.
Sporirea, la nivel global a investiţiilor în capitalul uman.
Globalizarea schimbului de informaţii privind diversificarea şi diseminarea metodelor moderne de predare, învăţare şi evaluare.
Derularea de programe pentru dotarea instituţiilor de învăţământ cu tehnică modernă de calcul.
Oportunitati Opoziţia tacită a actorilor actului educaţional faţă de utilizarea metodelor moderne de predare, învăţare şi evaluare.
Inerţia sistemelor educaţionale faţă de schimbare.
Lipsa unei strategii generale de formare profesională a cadrelor didactice, în vederea implementării pe scară largă a metodelor moderne de - învăţare - evaluare.
Adoptarea unor decizii de finanţare a unor programe educaţionale, fără un studiu de impact pe termen lung a acestor decizii.
Amenintari -metodă de brainstorming
-facilitează stabilirea de
şi ierarhii între cunoştinţe -ofera feedback - stimuleaza motivatia pentru învatare. - scorarea automata a itemilor degreveaza profesorii de rutina corectarii unui numr mare de lucrari. -temele pentru acasa, colectate zilnic prin intermediul w w w mentin tinerii focusati pe materialele studiate,
Full transcript