Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vývol Olympijských her,..

Vývol Olympijských her,..
by

Martin Turčík

on 6 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vývol Olympijských her,..

Letní olympijské hry,.. Antické olympijské hry byly nejvýznamnější, největší a nejstarší z všeřeckých her. Konaly se od roku 776 př.n.l. až do roku 393 našeho letopočtu. Roku 394 zakazuje olympijské hry zvláštním ediktem Theodosius I.. V roce 426 pak byl vydán rozkaz ke zbourání chrámů a soch v Olympii. Dílo zkázy bylo dokonáno zemětřeseními v letech 522 a 551. OlYMpiJsKÁ MyslEnKA pRVnÍ kRoKY Zformuloval ji Pierre de Coubertin ve svém díle Antick ideál tlesné krásy a duchovní dokonalosti (kalokagathía), posvátn mír (ekecheiría), slavnostní obady pi zahájení antickch OH oívají v nové form pi dneních OH obohaceny o poadavek rovnoprávnosti vech sportovc bez rasové, politické a náboenské diskriminace, o poadavek demokracie a internacionalismu. Dnení olympijská mylenka je v podstat vyjádena v základním lánku olympijské charty.

OLympIJska pRiSAHa lEtNI oLYmpiJskE HrY bYly oBNovEnY rOKu 1896 letní olympijské hry se konaly v dob od 6. do 15. dubna roku 1896 v Athénách. Slavnostní zahájení se konalo v den 75. vroí vzniku eckého hnutí za nezávislost. Ze zahranií pijelo jen sedmdesát sportovc. Olympijsk vítz byl dekorován olivovou vtvikou, navíc obdrel diplom a stíbrnou medaili. ZaTIM PosLEdNi oLympiJske LetNi HrY sE koNaLy rOkU 2oo8 v PekiNgU XXIX. letní olympijské hry 2008 se konaly v ínském Pekingu od 8. srpna 2008 do 24. srpna 2008. Zástupci nkolika desítek zemí bojovali celkem o 302 sady medailí ve 28 sportech. Mezi nov zaazené disciplíny patila napíklad cyklistická disciplína BMX nebo takzvan plaveck maratón. Nkteré nevládní organizace protestovaly proti olympijskm hrám, kvli poruování lidskch práv v ín.

KoNeC asdfghjkl
Full transcript