Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dopad výměny daňových informací

No description
by

Jan Rohan

on 30 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dopad výměny daňových informací

Kvantifikace vlivu
Dif in Dif
Dopad výměny daňových informací
na alokaci PZI v Daňových rájích

Jan Rohan
Lukáš Moravec

Vliv výměny daňových informací
na počet českých společností s vlastníkem z daňového ráje

Vliv výměny daňových informací
na alokaci PZI v daňových rájích

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění
TIEAs
Štrasburská úmluva
Zákon č. 164/2013 Sb.
Směrnice Rady 2011/16/EU
FATCA
CRS
Směrnice Rady 2014/107/EU
Relativní Vyjádření
Dlouhodobý pokles u Nizozemí - nejvíce však mezi rokem 2013 a 3. Q 2014 - o
3,3 %
Konkurent Kypr? -> Největší nárůst mezi roky 2011 a 2012 - o
11,7 %

Mezi 2013 a 3. Q 2014 nárůst o
3,3 %
Seychelská republika - největší nárůst v letech 2012 a 2013 - o
40 %
mezi 2013 a 3. Q 2014 nárůst o
14 %
BVI - pokles mezi 2013 a 3. Q 2014
o
1,3 %
KVANTIFIKACE VLIVU
DIF IN DIF MODEL
Control
vs
Treated
53,5 %
68 %
- 4 %
- 42,8 %
Dif in Dif graficky
Stav PZI v roce 2012 a 2013
Vklady nizozemských investorů do základního kapitálu českých společností jsou sice největší, avšak i zde dochází k dlouhodobějšímu poklesu. Mezi roky 2012 - 2013 je pokles o
1.6 % = 5,7 mld Kč
Na druhou stranu dochází k nárůstu vkladů kyperských investorů, i když meziroční nárůst byl pouze o
0,2 %
Treated
vs
Control
Dif in Dif graficky
- 44 %
- 21,4 %
26,8 %
61,2 %
Kypr - pokles reinvestovaného zisku o 21,7 %
Odliv prostřeků
Anonymita
Daňová optimalizace
Kypr -> výborný prostředník k daňové optimalizaci?
Člen EU a Eurozóny
Nejnižší sazba DPPO v EU -> 10 %
Osvobození příjmů z dividend
a prodejů podílů v dceřiných
společnostech
Není zde srážková daň
Problémy?
Daňová konkurence
Obtížné zjištění skutečného vlastníka příjmů
Chladne uzavírání dohod s DR
Nutná změna právních norem
Jednotnost zemí při potírání daňových uniků?
Světlé vyhlídky?
Uzavírání dohod funguje dobře jako prevence
Rozšiřování spolupráce, zejména v oblasti automatické výměny
Protokol k SZDZ se Švýcarskou konfederací
Štrasburská úmluva -> narůstá počet států,
naposledy podepsala např. Seychelská rep.
Souhr a poznatky
Zájem o daňové ráje roste, i když klesá
intenzita růstu
Kypr postupem času vystřídá Nizozemí
Zjištěné výsledky z analýzy se začínají potvrzovat v praxi
Vysoká četnost vyvádění prostřeků ze společností
prostřednictvím úvěrů
Dotazy?
Vybrané zdroje
Bisnode, Ochlazuje zájem o daňové ráje?, [online], [publik. 13. 10. 2014.], dostupné z:< http://www.bisnode.cz/tiskove-zpravy/ochlazuje-zajem-o-danove-raje/>

CNB, Přímé zahraniční investice, [online],, dostupné z:< https://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/pzi/>

Taxhavensguide: list of tax havens; [online]. dostupný z:< www.taxhavensguide.com/list-of-tax-havens.php

Vlastní zpracování
Děkuji za pozornost!!!
x
A dále také sjednáno s:

Aruba
Bahamy
Belize
Cookovy ostrovy
Monako
Sint Maarten


Savings 2003/48/EC
Full transcript