Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stamtræ til Ravnkel Frøjsgode Saga

No description
by

Jens Knuhtsen

on 1 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stamtræ til Ravnkel Frøjsgode Saga

Halfred rejste til Island, byggede Arntrudsted.
Flyttede til Gededal.
Flyttede til Halfredssted. Ravnkel Halfred 15 år ved ankomst til Island.
Bygger en gård ved navn Adelbo.
Ejnar arbejder hos Ravnkel, og ridder på hans hest. Odbjørg Gift med Ravnkel
Bygger en gård ved navn Adelbo. Skjoldulf Laxådalen Odbjørg's mor 15 år ved ankomst til Island.
Bygger en gård ved navn Adelbo. Halfreds kone Asbjørn Tore Bjarne Boede på Laugarhus, i Ravnkelsdal. Bjarne's kone Sam Thorbjørn Smuk og lovende. Gift, bor på Leikskåle. Rig og selvbevidst. Bjarnes/Thorbjørns far Bjarnes/Thorbjørns mor Sams kone Boede på Hol i Ravnkedal.
Fattig, mange børn, Ejnar Skal søge plads, for arbejde hos Ravnkel. Ridder på hans hest. Kap 1
Ravnkel er kom til Island da han var femten år gammel sammen med sin far Halfred og sin mor. Halfred bygget en gård, og den blev opkald efter den afdøde Arntrud. Så gården kom til at hedde Arntrudsted. Haldred drømte at han skal flytte sin gård vest på, så næste morgen flyttede han gården fra Rangå til Tunge, og dette sted kaldte han Halfredssted. Kap 2
Ravnkel byggede sin egen gård i Jøkelsdalen og han kaldte sin gård Adelbo. Ravnkel blev gift med Odbjørn, og de fik to sønner; den ældste hed Tore og den Yngste Asbjørn. Ravnkel elskede Frøj, meget højere end noget andet. Ravnkel tog hele dalen ind under sig og gav folk lande. Men han bestemt ingen respekt for sine medmenneskers rettigheder. Kap 3
Bjarne er en mand som boede op gården Laugarhus i Ravnkelsdal. Han var gift og havde to sønner; Sam og Øjvind. Øjvind boede hjemme og Sam var gift og boede på gården Leikskåle. Sam er meget velhævende og selvbevidst. Øjvind var købsmand og søfarer, og om vinteren tog han til Norge. Ravnkel Hest frøjfaxe var ifølge Ravnkel mere værd end noget andet. Kap 4
Torbjørn var broder til Bjørn og boede på gården Hol i Ravnkelsdak. Torbjørn var fattig og havde meget af sørger for. Han ældste søn Ejnar var en stærk og dygtig ung mand. Torbjørn siger til sin søn Ejner at han skal ud og finde sig en plads, for han kan ikke være på hans gård mere. Ejnar tager over til Ravnkel gård og søgte en plads. Ejner fik en plads og han skulle vogte småkvæg. Han måtte bare overhoved ikke bruge frøjfaxe, men han kan bruge alle andre heste. Kap 5
Ejnar flyttede hen til Adelbo. En nat forsvandt 30 hunfår, og han ledte i alle græsgange. De var borte i næsten en uge. Ejnar fik øje på Ravnkel heste, og han tager Ravnkels elskede hest Frøjfaxe. Ejnar tænkte at han nok ikke fandt ud af det. Efter en hel uge, fandt han endelig de 30 hunfår. Han fik dem alle sammen tilbage til Ravnkels gård. Frøjfaxe galoperet væk fra Ejnar og den stoppede først da ved Adelbo. Ravnkel sad til bords, da frøjfaxe vrinskede uden foran døren. Ravnkel kan se at den var ilde tilredt, og han ville sørge for hævn. Kap 6
Ravnkel gjorde sig klar til hævn, og han tog op til Ejnar. Ejnar lå på græsset og talte dyrene. Ejnar blev dræbt, fordi han havde reddet på Frøjfaxe dagen før. Han rider tilbage til Adelbo og fortæller hvad der er sket og så sender han en anden mand op til småkvægende. Kap 7
Torbjørn hørte om sin søn Ejnars drab. Torbjørn ridder over til Ravnkel og beder om erstatning. Ravnkel vil ikke give nogen erstatning, da Ejnar har gjort det værste nogen sinde. Men Ravnkel ville give ham en masse ting, og når han ikke selv kan klare sit hus, kan han flytte hen til Ravnkel, for så vil han forsørge ham, så længe han lever. Men det vil Torbjørn ikke tage imod. Torbjørn ridder op til hans bror Bjarne, men han ville ikke hjælpe ham med en retssag. Så Torbjørn red videre og endte ved Sams gård. Torbjørn spørger sam om han ikke ville hjælpe sig også selv om det er en vanskelig retssag. Sam ville gerne hjælpe, men kun fordi de var i slægt med hinanden. Kap 8
Sam red op til Ravnkel og fortæller at han påtager sig at føre retssag mod ham. Sam opfordrer naboerne til at ride til tinget og afgive deres udsagn i sagen. Ravnkel kalder 70 mand med våben og så drager de til tinget. Men der var ikke ret mange der ville hjælpe Thorbjørn og Sam, da de ikke ville gå imod Ravnkel. Kap 9
Torbjørn mener at de bare skal tage hjem, for han mener at det ender med skab. Men Sam vil ikke give op. Der kom fem mænd gående fra en båd. Den forreste mand hed Torkel, og han var søn af Tjostar. Han har været i udlandet i syv år men sidste vinter kom han til Island. Han bor hos sin bror Torgeir, som har 70 mand. Sam spørger om de vil hjælpe ham, og det vil de gerne. Men de skal også ride op til hans bror Torgeir. Han kan hjælpe dem med deres retssag imod Ravnkel. Kap 10
Sam og Thorbjørn snakker med Thorgeir, og med
hjælp fra hans bror Torkel for de overtalt ham
til at hjælpe sig i retssagen.
Han lover dem hjælp men siger at de ikke må
fortælle det til nogen. Sam og Thorbjørn tager nu tilbage til deres egen bod, og er glade og i godt humør. Kap 11
Retssagen starter og Sam taler godt for deres sag.
Da Ravnkel hører dette samler han sine mænd med
intention at angribe og bortjage dommerne, og på den
måde standse retssagen. Men der er for mange folk til stede som er imod ham, og han og hans mænd kan ikke komme til dommerne. Ravnkel bliver dømt fredløs og drager hjem. Kap 12
Tinget er slut og folk tager hjem. Torgeir siger til
Sam at hans bror Torkel vil følge ham hjem med sine
mænd og beskytte ham. Han nævner også at Ravnkel
skal bortvises fra sit hjem om 14 dage, hvis han skal være
rigtigt fredløs. Kap 13
14 dage senere gik Sam, Thorgeir og Thorkel
med 80 mand til Adelbo, hvor de fanger Ravnkel
og de få mænd han har. De inddrager Godedømmet
og Sam lader Ravnkel leve hvis han flytter langt væk.
Dette gør han.
Thorgeir advarer Sam om det farlige ved dette. Kap 14
Ravnkel flytter nu til en ringe gård,
på et uhold stykke land. Han opdyrker jorden,
fisker, og opdrætter dyr. Det går ham godt, og
hver sommer bliver han rigere og rigere, takket
være hårdt arbejde. Kap 15
Sam overtager nu Ravnkels gård og godedømme.
Han indkalder til fest og forsøger at få Ravnkels undersåtters støtte. De fleste giver ham den men ikke alle lige villigt.
Thorkel og Torgeir råder ham til at behandle sine folk godt, og være en god Gode. De advarer ham, og siger at han skal passe på farlige/onde folk i sit godedømme.
Derefter dræber de hesten Frøjfaxe og brænder Ravnkels bedested. Til slut giver Sam brødrene nogle værdier fra Ravnkels hus, og de skilles som venner. Kap 16
Der går nu 6 år hvor tingene falder til ro.
Sam bliver villidt af sine folk, og Ravnkel starter et nyt
godedømme. Det gør han ved at give nytilkomne folk tilladelse til at bosætte sig på hans jord. De skal love at støtte ham, og til gengæld vil han støtte dem. Ravnkels nye godedømme bliver endnu rigere end hans gamle, og han bliver mere og mere magtfuld og velanset igen.
Han har også lært af det hele, og behandler alle bedre. kap 17
Øjvind kommer tilbage til Reydarfjord, efter han har været borte i syv år. Sam hørte at Øjvind var kommet tilbage, så han ridder ned og inviterer ham med hjem. Øjvind og Sam tager hjem hver for sig, og det ser en af Ravnkels tjenestefolk. Ravnkel beder sine tjenestefolk hente Hallsteinssønnerne, Sigvat og Snorre, for at få hjælp. Ravnkel for samlet 18 veludrustede mænd og de rider efter Øjvinds følge for at hævne den gamle uoverensstemmelse. Kap 18
Øjvinds tjener siger at de bliver forfulgt af Ravnkel Gode. Han råder Øjvind til at flygte, men Øjvind nægter af hensyn til sin ære. Ravnkels mænd indhænter Øjvind, og slår ham og hans mænd ihjel. En undslipper til Adelbol og bringer ord til Sam. Han samler nogle mænd og drager efter Ravnkel, men de når ham ikke, og han slipper væk. Øjvind er død.
Sam og hans folk ridder tilbage og begraver Øjvind og hans folk. Kap 19
Sam drager nu hjem med Øjvinds varer. Hér begynder han at samle sine folk, for at drage ud og hævne sig. Men Ravnkel er hurtigere og samler 70 mand allerede om aftenen. De drager nu hjem til Sam og griber ham. Ravnkel giver Sam valget mellem at dø og at leve og bosætte sig i sit gamle hjem. Sam tager den sidste mulighed. Ravnkel tilføjer at Sam er hans undersåt resten af sit liv. Kap 20
Sam drager til Torkel og Thorgeir for at søge hjælp endnu engang. De nægter at hjælpe ham, men tilbyder at han og hans mænd kan flytte ind hos dem. Sam siger nej til dette, og kalder dem nærrige, og taler i det hele taget grimt til dem. De skildes, mere som uvenner end før, selvom brødrene behandler ham pænt og både tilbyder ham gaver, og lader ham bytte sine heste ud med friske heste fra deres stalde. Sam opfører sig på en ikke særlig venlig måde, og virker i det hele taget ubehagelig i dette kapitel. Han ender sine dage på sin gård uden nogensinde at få hævn.
Ravnkel dør, og hans sønner overtager hans to Godedømmer.
Sagaen slutter altså i Ravnkels favør. Religion
Religiøse træk fremgår tydeligst da Ravnkel vender sig
fra den gamle tro/hedensk overtro. Grunden til at han vender sig fra sin favorit gud Frøj er for det første at selvom han tilbad ham meget gik det ham ilde. Desuden ejede Frøj halvdelen af Frøjfaxe, men gjorde intet for at redde "sin" hest. Dette overbeviste Ravnkel om at de gamle guder ikke var til megen nytte længere.

Det fremgår altså ikke direkte at kristendom vinder, men det er tydeligt at hedenskaben taber.
Samtidig er det tydeligt at de gamle og "ukristne" træk ikke sådan lige glemmes. Alene det at ære og hævn betyder så meget, viser at de gamle traditioner ikke er glemt. Genretræk Tjostar Far til Torkel og Thorgeir Torkel Torgeir Hjælper Thorbjørn og Sam med retssagen. Hjælper Thorbjørn og Sam med retssagen. Øjvind

Han har været bortrejst i syv år Bliver dræbt af Ravnkel.
Full transcript