Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of PROJECT MANAGEMENT

No description
by

cevdet eren lokumcu

on 4 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of PROJECT MANAGEMENT

PLASTiK ENJEKSiYON KALIP MALZEMELERiNiN POLiPROPiLEN ÜRÜNÜN MEKANiK ÖZELLiKLERiNE ETKiSiNiN TAGUCHi YÖNTEMiYLE BELiRLENMESi Polipropilen (PP) Plastik ürünlerin mekanik özelliklerine, farkli kalip malzemeleri kullanilarak, eriyik sicakligi, tutma basinci, sogutma zamani ve enjeksiyon basinci gibi enjeksiyon parametrelerinin etkileri bu çalismada incelenmistir. iki farkli isi iletkenligine sahip 2000 serisi alüminyum ve Ç 1020 kalip
malzemeleri kullanilarak üretilen PP numunelerin elastiklik modülü,
akma dayanimi, egilme dayanimi ve izod darbe dayanim testi metotlar kullanilarak ölçüldü. Deneysel plan için Taguchi'nin L9(34) ortogonal tasarimi uygulanarak,
PP malzemenin mekanik özellikleri için S/N oran hesaplandi.
S/N oranlari sonuçlarina göre, plastik ürünlerin mekanik özellikleri
üstüne farkli kalip malzemelerinin ve enjeksiyon parametrelerinin
etkileri oldugu görülmüstür. 1.Girişs
Enjeksiyon kalıipçiıligiığı konusunda yapıilan çalisışmalarda,
-Birim zamanda üretim miktariıniı arttiırmak için çevrim süresini kıisaltmak,
-Enjeksiyon parametrelerinin optimizasyonu ile mekanik özelliklerin iyilesştirilmesi,
-Enjeksiyon esnasıindaki kusurlarıin azaltiılmasiı,
-Enjeksiyon makinesinin otomatik kontrolü,
-Enjeksiyon şartlarıiniın bilgisayar ortamıinda optimizasyonu incelendi. Çevrim süresi; dolum süresi, tutma süresi, soğgutma süresi ve çiıkartma süresinden olusşur. Çevrim süresinin yüzde yetmisşi soğgutma süresidir. Sogğuma süresi ne kadar kıisa olursa birim zamanda daha fazla parça basiılacagiğından kaliıbiın verimliliğgi artabilir. Plastik parçaniın mekanik özelliklerini esasen kullaniılan polimerin özellikleri belirlemesine ragğmen, enjeksiyon parametrelerinin de ürünün mukavemeti üzerinde etkisi vardıir. Bundan dolayiı; sogğuma süresi, enjeksiyon hiızı, kalıip sıicakligiığı, silindir sıicaklığıigi vb. enjeksiyon parametreleri ürünün çekme dayaniımiı, egğilme dayanıimiı gibi mekanik özelliklerini etkiler. Plastik enjeksiyon kalıipları,
agiğırliıkliı olarak kaliıp çeligğinden yapiıliır. Az sayıida üretim için alüminyum, bakiır, epoksi kaliıp malzemeleri kullaniılabilmektedir. Plastik üründe görülen en büyük kusurlardan biri de çarpiılmadiır (warpage). Çarpıilma esasen uniform olmayan ıisıi transferinden meydana gelir. Isıi transferi ne kadar uniform olursa çarpiılma olusşumu o derece az olur. Yine bir basşka kusur olan eksik (tamamiı dolmamışis) parça üretiminin bir sebebi etkin olmayan ıisiı transferidir. Görülecegği üzere plastik üründe oluşsabilecek kusurlar ve ürünün sahip oldugğu mekanik özellikleri ve çevrim süresini en çok iısiı transferi etkilemektedir. Kaliıp–isş parçasiı arasiında gerçekleşsen ıisıi transferi temelde iki unsura bagğlıidıir. •Kalip malzemesi •Sogutma kanali geometrisi Bu çalismada; iki farkli kalip malzemesi kullanilarak, Taguchi'nin L9(34) ortogonal tasarimina göre standart test numuneleri elde edildi. Bu numunelerin mekanik özellikleri üstüne, hem kalip malzemelerinin hem de enjeksiyon parametrelerinin etkisinin ne oldugunu belirlenmeye çalisildi. Deney Sistemi
Deneylerde farkli kalip malzemeleri Ç1020 çelik ve 2000 serisi alüminyum malzemeler kullanilarak enjeksiyon islemi sirasinda farkli hizlarda isi transferinin degerlendirilmesi amaçlanmistir. Böylece numunelerin mekanik özellikleri üzerinde isi iletiminin etkisi belirlenmis ve her kalip malzemesi için mekanik mukavemet açisindan en ideal enjeksiyon parametre degerleri elde edilmistir. Numunelerde, çekme deneyi, 3 nokta egme deneyi ve izod darbe deneyi testleri gerçeklestirilmistir. Calisma plani ve analiz Kaliplarla standartlara uygun ASTM D638 çekme numunesi, TS985 EN ISO 178 3nokta egme deneyi numunesi üretilmistir. Sekil 1. Çekme numunesinin sekil ve boyutlari (ASTM D638) Sekil 2. TS 985 EN ISO 178’e göre 3 nokta egilme deneyi numunesi
Sekil 3. ISO 180’e göre izod darbe deneyi numunesi PP malzemenin seçilmesinin ana nedeni ise sanayide yaygın olarak kullanılmasıdır. Enjeksiyon işlemi PAGEV teknik lisesinde, İtalya'da üretilmiş MIR (Dis N: dt0001-1514) marka makine ile gerçekleştirilmiştir. Makinenin maksimum kapama basıncı 637 KN,enjeksiyon basıncı 1480 bardır. Enjeksiyon makinesinin bulunduğu ortamda klima, nem alıcı vb. gibi teçhizat olmadığı için işlemler ortam şartlarında gerçekleştirilmiştir. Çekme deneyi, Kocaeli Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümündeki INSTRON 4411 çekme makinesi ile gerçekleştirilmiştir. Çekme deneyleri klima kontrollü bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Ortam sıcaklığı 21 +/- 30C’dır. Çekme deneyi, numuneler en az iki gün bekledikten sonra gerçekleştirilmiştir. Üç nokta eğme deneyi GYTE Malzeme Mühendisliği laboratuarlarında, oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Basma hızı olarak 2 mm/dk uygulanmıştır. Test cihazı olarak INSTRON 5560 kullanılmıştır. Izod darbe deneyi GALSAN firmasında gerçekleştirilmiştir. Darbe deneyi cihazının ismi CEAST ve modeli 6545’tir. Çekme deneyinde çekme hızı olarak 10 mm/dk (ASTM D638) seçilmiştir. Üç nokta eğilme deneyinde hareketli çenenin ilerleme hızı olarak 2 mm/dk (TE 985 EN ISO 178) olarak belirlenmiştir. Izod darbe deneyinde çekiç 10 J (ISO 180 ) olarak seçilmiştir. Bu deneyler sonucunda numunelerin; elastisite modülü, akma gerilmesi, maksimum eğilme dayanımı ve izod darbe dayanımı değerleri her iki kalıp malzemesi için de belirlenmiştir. Her ortam için çekme deneyi ve izod darbe deneyi üç kez, üç nokta eğme deneyi ise iki kez tekrarlanmıştır. Deney verilerinin aritmetik ortalaması değerlendirilmeye alınmıştır. Enjeksiyon işlemi esnasında polipropilen için soğuma suyu sıcaklığı 25 +/- 3 0C sabit olarak alınmıştır. Bu çalışmada, 191 W/mK ısı iletkenliğine sahip alüminyum malzeme ve 50 W/mK ısı iletkenliğine sahip çelik malzeme kullanıldı. Deneysel çalışmada enjeksiyon parametresi olarak; eriyik sıcaklığı, tutma basıncı, soğuma süresi, enjeksiyon basıncı değişken olarak seçilmiştir. Taguchi Deney Tasarımı Taguchi deney tasarımı tekniği ile deney sayısı oldukça azaltılarak istenilen sonuçlar elde edilebilinmektedir. Taguchi yöntemi sayesinde optimum sonuca ulaşmak için gerekli deney sayısı oldukça azalır. Taguchi tekniği; kaliteyi arttıran, maliyeti düşüren, araştırma-geliştirme faaliyetlerini hızlandırmaya yarayan bir tekniktir. Taguchi yöntemi sayesinde sistemi etkileyen parametrelerin etkisi verimli bir şekilde elde edilir. Taguchi deney tasarımında elde edilen deney sonuçları sinyal gürültü (S/N) oranlarına döndürerek değerlendirir. Deney sonuçları S/N oranına çevrilirken hedefe göre, Büyük değer iyi, Küçük değer iyi, Nominal değer iyi şeklinde hesaplanır. Hangi hedef kullanılırsa kullanılsın sonuçta elde edilen en büyük S/N oranı en iyi sonuçtur. Çalışmada, seçilen dört parametrenin değişik kombinasyonları ile Taguchi deneysel tasarım yöntemine göre dokuz farklı enjeksiyon deney seti (L9) oluşturulmuştur. Diğer enjeksiyon parametreleri sabit tutulmuştur. PP için enjeksiyon parametreleri ve deney planı Çizelge 1 ve 2’de verilmiştir.
Taguchi methodu, istatistiksel modelleme ve test alanlarında fabrikaların çalışma verimini arttırmaya yönelik bir sistemdir. Bu sistem Genichi Taguchi adlı Japon bir mühendis tarafından ortaya çıkarılmıştır. Taguchi yöntemi bir toplam kalite yönetimi olup, daha evvel ortaya atılan çeşitli düşüncelerin üzerine yeni fikirler üretilerek bu method oluşturulmuştur Çizelge 1. PP için enjeksiyon parametreleri ve degerleri Çizelge 2. Taguchi L9 deney tasarımına göre PP için deney planı Deney Sonuçları Çizelgeler 3 ve 4’te polipropilen malzemesinin 2 farklı kalıp malzemesinde ve 9 ortam şartı için elde edilen deney sonuçları verilmiştir.
Sinyal degeri sistemin verdigi ve ölçülmek istenen gerçek degeri, gürültü faktörü ise ölçülen deger içerisindeki istenmeyen faktörlerin payini temsil eder”. Bu çalismada hedef olarak en yüksek degere ulasmak seçilmistir (büyük deger iyi). Sonuçlar
S/N oranları sonuçlarından, farklı kalıp malzemelerinden üretilen plastik ürünlerin mekanik özellikleri üstüne farklı enjeksiyon parametrelerinin etkileri olduğu görülmüştür. • Alüminyum malzemeden yapılan kalıpta elastiklik modülünü en fazla soğutma süresi, akma dayanımını ve izod darbe dayanımını eriyik sıcaklığı, eğilme dayanımını tutma basıncı etkilemiştir.
• Çelik malzemeden yapılan kalıpta ise elastiklik modülünü tüm parametreler birbirine yakın oranda etkilemiştir. Diğer mekanik özelliklerde ise, akma dayanımını enjeksiyon basıncı, eğilme dayanımını eriyik sıcaklığı ve izod darbe dayanımını ise tutma basıncı etkilemiştir.
• Alüminyum malzemeden elde edilen PP ürünün elastisite modülü daha düşük, izod darbe dayanımı ise daha yüksek elde edilmiştir. Akma ve maksimum eğilme dayanımında ise inişli çıkışlı olarak birbirine yakın değerler elde edilmiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz... 1.GRUP
080217059 Cevdet Eren LOKUMCU
080217021 Harun Arda BALYALI
080217107 Ahmet ÖZTÜRK
090217081 Barkın KARAN T.C.
KOCAELİ ÜNiVERSiTESi
MAKiNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Cevdet Eren LOKUMCU
Ahmet ÖZTÜRK
Barkın KARAN
Harun Arda BALYALI

04.12.2012
Full transcript