Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI UNIVERSITARE

No description
by

Mirela Stoican

on 4 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI UNIVERSITARE

PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI UNIVERSITARE
Lector univ. dr. ec. Mirela Stoican

OBIECTIVE
2.1.Obiective generale
2.2. Obiectivele de cercetare
2.3.Obiectivele activității educaționale
PROPUNERE DE DEZVOLTARE
3.1. Planul didactic
3.2. Plan de cercetare
3.3. Planul competențe profesionale
CADRUL DE CONSTRUIRE A CARIEREI
Construirea carierei se bazează pe un set de valori precum feedback, transparență, deschidere la nou, comunitate.
În demersul meu mă bazez pe susținerea acestor valori din partea colectivului Facultății de Management Agroturistic și pe promovarea lor în rândul colaboratorilor.
SUMAR DE ACTIVITATE
1.1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII
1.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE

am fundamentat proiectarea didactică pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor, asigurând şi caracterului aplicativ al proiectării curriculare acest lucru realizîndu-l prin aplicarea unor teste de evaluare iniţială, interpretarea rezultatelor şi corelarea acestora cu proiectarea curriculară pentru disciplinele management, managementul calității, microeconomie, economia comerțului, economia turismului, marketing, tehnica operațiunilor în turism, sisteme de formare și atestare a ghizilor;
PROIECTAREA ACTIVITĂȚIIasigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare l-am realizat prin includerea în proiectarea curriculară a strategiilor didactice axate pe formarea competenţelor vizate de programă, prin includerea conţinuturilor care să îmbine aspectele teoretice cu cele practice, promovând astfel interdisciplinaritatea
•prin creşterea gradului de originalitate şi independenţă în organizarea activităţilor extracurriculare am încercat să popularizez experienţele pozitive ale universității, tocmai cu scopul de a creşte prestigiul organizaţiei educative unde mi-am desfăşurat activitatea
•utilizarea metodelor active bazate pe activitatea independentă a studentului, activitatea individuală sau în grup în activităţile de învăţare, a fost demonstrată şi probată prin rezultatele obţinute de studenți;
REALIZAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE
OBIECTIVELE GENERALE
•dobândirea de noi aptitudini, cunoștințe și competențe cu privire la activitatea de cercetare și cea educațională printr-o instruire permanentă;
•dezvoltarea unor competențe solide în domeniul economie și turism pentru o mai bună interdisciplinaritate;
•aplicarea, testarea, modificarea și consolidarea prin experiență a aptitudinilor și cunoștințelor dobândite;
•evoluția în funcțiile didactice în strânsă concordanță cu motivația, abilitățile și oportunitățile existente;

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE CERCETARE
•atragerea de granturi de cercetare,
•valorificarea rezultatelor cercetării prin publicarea de lucrări științifice;
•creșterea reputației științifice a facultății;

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII EDUCAȚIONALE
•orientarea axiologică a procesului educațional.
•anticiparea rezultatelor școlare.
•evaluarea sistematică și progresivă a eficienței activității desfășurate.
•adaptarea continuă a procesului educațional la schimbările din ariile curriculare,

PLANUL DIDACTIC
• individualizarea procesului de învățământ în funcție de nevoile educabililor;
•promovarea metodelor activ- participative, centrate pe student;
•realizarea unei evaluări sistematice, centrate pe aspecte importante ale materiei;
•învățarea și încurajarea studenților să își evalueze propriile performanțe, și de asemenea, pe cele ale colegilor;
•elaborarea unui suport pentru cursul de economie, cu acoperirea integrală a conceptelor prezentate, specifice agroturismului în economia inovațională;

PLANUL DE CERCETARE
•inițierea și susținerea de proiecte naționale și internaționale de cercetare în aria economiei inovaționale și a agroturismului;
•în vederea valorificării rezultatelor cercetării mi-am propus publicarea de cărți în edituri internaționale recunoscute și respectiv în edituri naționale recunoscute CNCSIS;
•pentru creșterea reputației științifice a universității mi-am propus participarea la manifestări științifice naționale și internaționale, precum și publicarea de lucrări științifice în reviste cu factor de impact ridicat din țară și străinătate;
•implicarea activă a studenților în procesul de cercetare;

PLANUL DE COMPETENȚE PROFESIONALE

•inițierea activităților de „ Întreprindere simulată” în colaborare cu firmele de profil, cu scopul de a iniția studenții în activitatea reală;
•inițierea activității de coaching în colaborare cu specialiști de renume(Gerard O'Donovan - Chairman M Sc N.E.B.S.S. FCLC);
•voi contribui la adaptarea continuă a curriculei și la stimularea diversității preocupării studenților
Full transcript