Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

JAK TO VŠECHNO ZAČALO

No description
by

Jiri HRDINA

on 11 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of JAK TO VŠECHNO ZAČALO

JAK TO VŠECHNO ZAČALO
???
!!!
VELKÝ TŘESK
STVOŘENÍ
Michelangelo Buonarroti, 1512,
Stvoření Adama
Kreacionismus

(řidčeji kreacionalismus, oba tvary od latinského creatio - tvoření, stvoření) je v širším slova smyslu přesvědčení, že lidé, Země a vesmír byly stvořeny zvláštním zásahem vyšší bytosti či božstvem.
Termín „striktní kreacionismus“ se někdy používá pro nábožensky motivované odmítání teorie evoluce, aby nedošlo k nechtěné záměně s všeobecnějším chápáním stvoření, zastávaným věřícími, jejichž náboženská víra akceptuje teistickou evoluci.
Teistická evoluce - křesťanský evolucionismus

je koncept kombinující náboženskou víru v božské stvoření s moderním vědeckým pojetím biologické evoluce. Zastánci teistické evoluce věří, že Bůh stvořil vesmír, ve kterém přirozeným způsobem probíhá biologická evoluce. Evoluce je tak vlastně nástrojem, který Bůh použil pro stvoření člověka a dalších živých bytostí, takže náboženský přístup nemusí být ve sporu s vědeckým. Mezi zastánci teistické evoluce je řada kritiků inteligentního plánu, který je vůči evoluční teorii v opozici.
Inteligentní design
Podle stoupenců ID vychází kreacionismus z předpokladu, že svět byl stvořen bohem, kdežto inteligentní design pouze na základě analýzy biologických fenoménů dospívá k závěru, že tyto fenomény v sobě nesou prvky účelnosti a záměru - tedy inteligence.
Evoluce (přesněji biologická evoluce)
je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí a diverzifikuje pozemský život. Podstatu těchto změn zkoumá vědní obor evoluční biologie.
První ucelenou evoluční teorii vytvořil Jean Baptiste Lamarck , ale dnešní vědci vycházejí z teorie, kterou později předložil
Charles Darwin
(darwinismus, neodarwinismus), který spojil myšlenku postupné evoluce druhu s přirozeným výběrem, jakožto příčinou a hybnou silou evoluce. Kromě evoluce biologické se uplatňuje i evoluce kulturní.
Erich von Däniken
Vzpomínky na Budoucnost
KDY ???
Před 10 miliardami let
Prahory
2 600 000 000
atmosféra, hydrosféra,
nejstarší rostliny - mořské řasy
Starohory
2 600 000 000
570 000 000
Vznik bezobratlých

Prvohory
570 000 000
225 000 000
Karbon!
UHLÍ
před 360 milióny let
Druhohory
225 000 000
65 000 000
Vymření dinosaurů
Počátek vývoje savců včetně primátů
Karel ZEMAN
Cesta do pravěku
1955
Třetihory
65 000 000
2 000 000
Močály a pralesy,
rozvoj savců, předek lidoopů a hominidů
A člověk ???
-500
-300
- 250 (dříve)
důkazy o používání
hlinky jako barviva
AFRIKA
nejstarší neandrtálci
Evropa, záp.Asie
poslední
společný předek
Homo sapiens
a neandrtálce
HOMO - člověk
SAPIENS - moudrý

první
HOMO SAPIENS
AFRIKA
- 200
- 100 (dříve)
Homo sapiens
poprvé na
Blízkém východě
- 45
Homo sapiens
v dnešní
Itálii
-43
Homo sapiens
v Británii
nejstarší jeskynní
malby v Evropě
El Castillo
Španělsko
přívěsky ze zvířecích zubů
přisuzované
neandrtálcům
Francie
Obrazec
z
Gorhamovy jeskyně
Gibraltar
neandrtálci už
pravděpodobně
neexistují
malby
v Chauvetově jeskyni
Francie
-41
-45 až -40
- 39 (dříve)
-38
-32
časová osa - v tisíci letech
Nový předek člověka byl objeven v Africe. Objev prý změní evoluční teorii
Člověk hvězdný, neboli
Homo Naledi
je nově objeveným příbuzným člověka. Jeho kosterní pozůstatky našli vědci hluboko pod zemí, v pohřební místnosti jeskynního systému v Jižní Africe. Objev 15 částečných koster je dosud největším podobným objevem v Africe. Změnit by mohl veškeré současné představy a poznatky o předcích dnešních lidí.
Komora s ostatky, dost možná pohřební, se nacházela hluboko uvnitř komplexu Sterkfonteinských jeskyní, v oblasti vzdálené zhruba hodinu od Pretorie i Johannesburgu, které se přezdívá
Kolébka lidstva.
Komora obsahovala pozůstatky 15 koster zástupců obou pohlaví různého věku. Podle serveru BBC se jedná o vůbec největší takový nález v Africe.
Čtvrtohory
2 000 000
10 000
Pokračuje rozvoj primátů, první hominidi
Chladnomilná fauna
mamuti, medvědi, jeskynní lvi
https://khanovaskola.cz/video/15/117/80-inteligentni-design-a-evoluce

2017 - pořád se něco děje i v pravěku !!!
Full transcript