Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Parki technologiczne

No description
by

Kaja Monika

on 16 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Parki technologiczne

Parki technologiczne
Krakowski Park Technologiczny jest wysoko wyspecjalizowaną instytucją otoczenia biznesu. Oferta KPT obejmuje obecnie 14 różnych typów usług w tym m.in.: usługi okołobiznesowe, wynajem powierzchni czy specjalistyczne doradztwo. Usługi świadczone przedsiębiorcom przez KPT są zgodne z europejskimi standardami ośrodków innowacji (EBN).
Parki technologiczne to zorganizowane podmioty, których głównym celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw działających w szczególności w branżach innowacyjnych oraz oferujących zaawansowane technologicznie produkty bądź usługi.

Parki realizują wyżej wymienione funkcje poprzez:
a) zapewnianie firmom przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej (powierzchnia biurowa, magazyny, hale produkcyjne),
b) udostępnianie szeregu usług wspierających ich działalność (księgowość, marketing),
c) pośredniczenie w kontaktach między środowiskiem akademickim a ludźmi biznesu,
d) dostarczanie usług doradczych związanych z transferem i komercjalizacją wiedzy.

Park technologiczno-naukowy
PARK NAUKOWY – instytucja zarządzana przez specjalistów, których głównym celem jest promowanie kultury innowacyjnej oraz konkurencyjności instytutów naukowo-badawczych i firm zrzeszonych w parku. Park zarządza procesem przepływu wiedzy i technologii między uczelniami, instytucjami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami. Park naukowy pełni funkcje zbliżone do parku technologicznego, jednak produkcja w nim prowadzona ogranicza się do produkcji prototypowej.

W Polsce istnieje ok. 30 parków technologicznych oraz technologiczno-naukowych i technologiczno-przemysłowych.
PPNT czyli
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Park technologiczno-przemysłowy
PARK PRZEMYSŁOWY – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Polskie parki przemysłowe mają przede wszystkim przyciągać inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, co przyczynić się ma do amortyzacji skutków restrukturyzacji przemysłu.
Park w Częstochowie
Kaja Koźmińska kl. II a
DOLINA KRZEMOWA
Nazwa nadana północnej części Doliny Santa Clara, która znajduje się w północnej części amerykańskiego stanu Kalifornia. Zgodnie z nazwą tereny te stanowią od lat 50. XX wieku centrum amerykańskiego przemysłu tzw. „nowych technologii” (technopolis), głównie przemysłu komputerowego. Wiele krajów i regionów usiłuje powtórzyć sukces Doliny Krzemowej z ograniczonym skutkiem. Dolina Krzemowa charakteryzuje się położeniem w pobliżu uniwersytetów i rządowych centrów badawczych, dużą liczbą wykształconych pracowników i dostępem do venture capital. Czynniki te nie są unikalne dla Doliny Krzemowej.
Według Barry Jaruzelski o sukcesie decyduje to, że w porównaniu z amerykańskimi przedsiębiorstwami wydającymi najwięcej na badania i rozwój, przedsiębiorstwa z Doliny Krzemowej posiadają strategie innowacyjne w znacznie większym stopniu zorientowane na potrzeby użytkowników, decyzje o strategi innowacyjnej są podejmowane na najwyższym szczeblu przedsiębiorstwa i jest ona bardziej zintegrowana z ogólną strategią biznesową
Full transcript