Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lektion i färgteknik

No description
by

Erika Premberg

on 2 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lektion i färgteknik

Lektion i färglära!
Vi har valt att planera ett moment i färglära för elever i årskurs två och kursen HAVFRI02.
Målet för lektionen är att eleverna skall kunna se på sin klasskamrats hårfärg och bestämma dennes ljushetsläge och nyans.

Vi har valt att utforma en kort session med färgteori.
För att på ett effektivt sätt lära ut detta har vi valt att använda oss av två olika digitala verktyg
Youtube klipp (flipped classroom)
Nearpod
Youtube klipp (Flipped classroom)
Vad ska läras ut

Hur ska det läras ut
Innan lektionen spelas ett klipp in där vi presenterar färgkartan och hur man använder den för att plocka ut en grundfärg och färgnyans.
Klippet med föreläsningen kommer att vara ungefär 15 minuter
Eleverna förväntas titta på klippet innan lektionen.
Under lektionen frigörs härigenom tid att diskutera, reflektera och utvärdera innehållet runt filmen.
Eleverna kommer även att arbeta aktivt med det vi tar upp i filmen till exempel ljushetsläge och färgnyans på ett par utvalda dockhuvuden med en variation av färger och även på varandras hår för att försöka efterlikna en kundkonsultation.

För att se till att alla elever "är med på skeppet" så har vi även valt att ta med ytterligare ett digitalt verktyg i undervisningen nämligen
Med nearpod är tanken att alla röster ska bli hörda. Härigenom kan vi följa även den tysta eleven som inte räcker upp handen och framför allt se till att alla är med på skeppet. Är det något jag glömt? Är det något som behöver vara mer tydligt? Ja då kommer det förmodligen visa sig här!
Nearpod... Hur går det till?
Läraren gör en presentation i appen nearpod på sin dator iphone eller ipad. Presentationen kan sedan följas från varje individuell elevs dator. Under just denna lektionen är tanken att nearpod ska användas för att skicka ut ett "quiz" där eleverna kan svara individuellt från sin dator eller iphone men verktyget kan även användas för att visa videos eller dela dokument.
nearpod
Elevens roll & fördelar
Lärarens roll & fördelar
Genom att genomföra föreläsningen på youtube frigörs läraren från tavlan och kan istället agera mer som mentor och handleda eleverna mer individuellt under lektionen.
När föreläsningen spelas in på förhand kan den effektiviseras och redigeras i större utsräckning än om den görs inför klassen.
De digitala medlena gör det möjligt för läraren att förse eleverna med materialet i god tid inför lektionen.
Med hjälp av nearpoden har läraren möjlighet att följa elevens resultat och utveckling.
Nearpoden underlättar även lärarens utvärderingsarbete genom att ge svar svart på vitt: Vad har jag missat? Vad kan vara mer tydligt? Vilka elever behöver mer stöd?
Även betygsättningen underlättas härigenom då man ser varje elevs svar tydligt.
Vår quiz kommer gå ut på att eleverna svarar på frågor som vi skrivit angående hårfärgen på fem dockor. Här beskriver eleverna induviduellt varje dockhuvuds ljushetsläge och färgnyans genom att svara på frågorna vi förberett kring dessa.
Vad säger läroplanen?
I läroplanen för kurs HAVFRI02 står det att elveven bör till viss del kunna arbeta självständigt och ha förmågan att kunna planera och organisera sitt arbete. Men även att klara av att samarbeta och hålla en bra kommunikation med kunder samt ha en bra omdömesförmåga
(Skolverket läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011)

Vad säger det centrala innehållet?
Tekniker och metoder vid färgförändrande behandlingar. I samband med det behandlas färgkunskap
(http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/hav?tos=gy&subjectCode=HAV&lang=sv&courseCode=HAVFRI02#anchor_HAVFRI02).
Vad säger ämnets syfte?
Färdigheter i att använda digitala tekniker i yrkesutövandet.
Kunskaper om färg- och formlära samt färdigheter i att använda dem under skapandeprocessen

(http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/hav?tos=gy&subjectCode=HAV&lang=sv&courseCode=HAVFRI02#anchor_HAVFRI02).
Vad säger kunskapskraven?
Betyget E
" I beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta facktermer."
"Eleven använder i samråd med handledare och med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att använda i det avsedda sammanhanget."
"Eleven använder i samråd med handledare digitala tekniker."
(http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/hav?tos=gy&subjectCode=HAV&lang=sv&courseCode=HAVFRI02#anchor_HAVFRI02).
Eleverna får en möjlighet att kunna förbereda sig och bli ansvarstagande för sin kunskap och utbildning.
Föreläsningen kan ses om flera gånger för att repetera eller gå tillbaka till saker man missat. Genom repetionen kan det bli enklare för eleven att förstå.
Filmen finns också alltid där så eleven kan kolla på den nästa dag, nästa vecka eller nästa år.
Lektionen kan komma igång fortare och eleverna ges mer tid för att få svar på eventuella frågor.
Elevernas diskussionsutrymme ökar och det får större möjlighet att samarabeta samt lära av varandra.
Full transcript